Mã vạch hàng hóa là gì và cách đọc mã số mã vạch – https://blogchiase247.net

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hoá.

Mã số mã vạch của hàng hoá gồm có hai phần : mã số của hàng hoá và mã vạch là phần bộc lộ mã số bằng vạch để cho máy đọc .Mã số của hàng hoá là một dãy số lượng dùng để phân định hàng hoá, vận dụng trong quy trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán sỉ, lưu kho, phân phối, kinh doanh nhỏ tới người tiêu dùng. Nếu thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác thì mã số hàng hoá là “ thẻ căn cước ” của hàng hoá, giúp ta phân biệt được nhanh gọn và đúng chuẩn những loại hàng hoá khác nhau .

Trong hệ thống mã số EAN (do Tổ chức mã số vật phẩm quốc tế – EAN International cấp cho các quốc gia thành viên) cho sản phẩm bán lẻ có hai loại. Một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và một loại 8 con số (EAN-8). Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo từ trái qua phải như sau:

Theo đó, mã vương quốc gồm hai hoặc ba số lượng đầu. Mã doanh nghiệp hoàn toàn có thể gồm bốn, năm hoặc sáu số lượng. Mã mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể là ba, bốn hoặc năm số lượng tùy thuộc vào mã doanh nghiệp. Số ở đầu cuối là số kiểm tra mẫu sản phẩm .
Để bảo vệ tính thống nhất là duy nhất của mã số, mã vạch vương quốc thì EAN International lao lý đơn cử riêng cho mỗi nước. Mã số của Nước Ta là 893. Theo lao lý, mã doanh nghiệp ( mã M ) tại Nước Ta do EAN-VN cấp cho những doanh nghiệp thành viên. Mã loại sản phẩm ( mã I ) do nhà phân phối lao lý cho hàng hóa của mình. Nhà sản xuất phải bảo vệ mỗi mẫu sản phẩm chỉ có một mã số mà không được có bất kể sự nhầm lẫn nào. Số kiểm tra ( C ) là một số lượng được tính dựa vào 12 số lượng trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những số lượng nói trên .
– Cấu trúc của EAN – 13 :
Mã số EAN – 13 là 1 dãy số gồm 13 chữ số nguyên ( từ số 0 đến số 9 ), trong dãy số chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau :
Nhóm 1 : Từ trái sang phải, ba chữ số đầu là mã số về vương quốc ( vùng chủ quyền lãnh thổ )
Nhóm 2 : Tiếp theo gồm bốn chữ số là mã số về doanh nghiệp .
Nhóm 3 : Tiếp theo gồm năm chữ số là mã số về hàng hóa .
Nhóm 4 : Số ở đầu cuối ( bên phải ) là số về kiểm tra
Ví dụ theo quy ước trên, số kiểm tra ( C ) có ý nghĩa về quản trị so với việc đăng nhập, đăng xuất của những loại loại sản phẩm hàng hóa của từng loại doanh nghiệp .
Ví dụ : Mã số 8 9 3 3 4 8 1 0 0 1 0 6 – C :
Bước 1 – Xác định nguồn gốc hàng hóa : 893 là MSHH của vương quốc Nước Ta ; 3481 là MS doanh nghiệp thuộc vương quốc Nước Ta ; 00106 là MSHH của doanh nghiệp .
Bước 2 – Xác định C .

Cộng tổng giá trị của các số ở thứ tự lẻ bắt đầu được tính từ phải sang trái của dãy MS (trừ số C), ta có : 6 + 1 + 0 + 8 + 3 + 9 = 27 (1)

Nhân tổng của (1) với 3, ta có: 27 x 3 = 81 (2)

Cộng tổng giá trị của những số ở thứ tự chẵn còn lại, ta có :
0 + 0 + 1 + 4 + 3 + 8 = 16 ( 3 )

Cộng giá trị (2) với (3), ta có : 81 + 16 = 97 (4)

Lấy giá trị của ( 4 ) làm tròn theo bội số của 10 ( tức là 100 ) sát nhất với giá trị của ( 4 ) trừ đi giá trị của ( 4 ) ta có : 100 – 97 = 3. Như vậy C = 3 .
Trong trường hợp này mã số EAN – việt nam 13 có MSHH vừa đủ là :
893 3481 00106 3
– Cấu trúc của EAN – 8 :
Về thực chất tựa như như EAN-13 chỉ khác là EAN-8 gồm 8 chữ số nguyên, tuỳ theo sắp xếp và lựa chọn những chữ số từ số 0 đến số 9 được chia làm 3 nhóm :
Mã số vương quốc : Gồm 3 chữ số tiên phong ( bên trái )
Mã số hàng hóa : Gồm 4 chữ số tiếp theo .

Mã số kiểm tra: Gồm 1 chữ số đứng cuối cùng. Nhận dạng số C cũng được tính từ 7 số đứng trước nó và cách tính cũng tương tự như EAN-13.

Cần chú ý quan tâm rằng, việc sử dụng EAN-13 hay EAN-8 là do Tổ chức EAN quốc tế phân định. Sau khi EAN Nước Ta được cấp MS, những doanh nghiệp của Nước Ta muốn sử dụng mã số EAN-VN thì phải có đơn đệ trình là thành viên EAN-VN, sau đó ĐK xin EAN-VN cấp cho MS cho đồng loại hàng hóa. Việc cấp ĐK MS cho loại sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Nước Ta do những tổ chức triển khai EAN-VN có thẩm quyền cấp và được EAN quốc tế công nhận, được tàng trữ trong ngân hàng nhà nước tài liệu EAN quốc tế .
>> xem thêm : ĐK mã vạch loại sản phẩm, barcode là gì .
Theo pháp luật, từ năm 1998 đến nay, EAN-VN cấp mã M gồm 5 số lượng còn từ trước tháng 3-1998, mã M của nước ta gồm 4 số lượng. Hiện nay, mã EAN-13 của những doanh nghiệp Nước Ta có hai dạng gồm 4 hoặc 5 số lượng .

Rate this post