Ý nghĩa các ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế mới

Ý nghĩa những ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế mới là gì ? Căn cứ theo Quyết định số 1666 / QĐ-BHXH, hiện tại người dân đã được cấp và sử dụng dụng thẻ bảo hiểm y tế ( BHYT ) mới. Tuy nhiên, khác với thẻ bảo hiểm y tế phiên bản cũ, thẻ bảo hiểm y tế mới có những ký hiệu đặc biệt quan trọng. Vậy ý nghĩa của những ký hiệu này là gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn .

bảo hiểm y tế 1

Ý nghĩa những ký hiệu trên thẻ BHYT mới theo Quyết định số 1666 / QĐ-BHXH .

1. Quy định về thẻ bảo hiểm y tế mới

Căn cứ theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ban hành ngày 3/12/2020 của cơ quan BHXH Việt Nam thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chính thức được sử dụng từ ngày 01/4/2021. Quyết định số 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có nhiều đổi khác so với mẫu cũ. Các ký hiệu trên thẻ được biến hóa theo hướng giản lược đơn thuần hơn so với thẻ bảo hiểm y tế cũ. Việc phát hành mẫu thẻ BHYT mới tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc quản trị người tham gia BHYT, đồng thời hoàn toàn có thể thuận tiện đồng nhất những thông tin trên mạng lưới hệ thống bảo hiểm xã hội của người tham gia .

2. Ý nghĩa những ký hiệu đặc biệt quan trọng trên thẻ

Trên thẻ bảo hiểm y tế mới có 2 ký hiệu cần đặc biệt quan trọng quan tâm đá là ký hiệu mã số thẻ BHYT và mã đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT .

2.1 Ý nghĩa ký hiệu mã số thẻ bảo hiểm y tế mới

Mã số thẻ bảo hiểm y tế được in trên thẻ BHYT của mỗi người tham gia gồm 10 ký tự số. Theo Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1666 / QĐ-BHXH của BHXH Nước Ta phát hành ngày 03/12/2020 pháp luật tiêu thức mã số được in như sau :
“ Mã số : in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT ”
Theo đó, mã số thẻ bảo hiểm y tế mới là mã số BHXH của người tham gia và được in 10 ký tự số là những số tự nhiên từ 0-9 ( trước đó mã thẻ BHYT mẫu cũ có 15 ký tự chia làm 4 ô mỗi ô biểu lộ những thông tin về : mã đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT ; mức hưởng BHYT ; mã tỉnh, thành phố thường trực TW, nơi phát hành thẻ BHYT và mã số BHXH ) .
Đây là điểm biến hóa quan trọng đáng chú ý quan tâm mà người tham gia cần nắm được đồng thời cũng là thông tin quan trọng nhất được sử dụng rất nhiều khi khám chữa bệnh BHYT hoặc làm hồ sơ sách vở tương quan .

bảo hiểm y tế 2

Mã số thẻ bảo hiểm y tế trên thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới .
Mặt khác, tại Điểm 2.13, Khoản 2, Điều 2, Quyết định 595 / QĐ-BHXH nêu rõ mã số BHXH là số định danh cá thể duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Việc sử dụng 10 ký tự mã số BHXH làm mã số thẻ BHYT đồng thời là mã số định danh duy nhất của người tham gia BHYT, bảo vệ không bị trùng lặp. Căn cứ vào mã số này những cơ sở y tế, cơ quan BHXH hoặc người tham gia hoàn toàn có thể thuận tiện tra cứu những thông tin tham gia bảo hiểm y tế của chủ thẻ .

2.2 Ý nghĩa ký hiệu mức hưởng BHYT và nơi đối tượng người tiêu dùng tham gia BHYT sinh sống

Bên cạnh mã số thẻ BHYT, trên thẻ BHYT mới còn có 2 ký hiệu đặc biệt quan trọng khác được in cạnh nhau. Các ký hiệu này biểu lộ mức hưởng BHYT và nơi đối tượng người tiêu dùng sinh sống. Cụ thể như sau :
( 1 ) Mã mức hưởng BHYT
Mã mức hưởng BHYT được in 01 ký tự theo số thứ tự từ 1 đến 5 dùng để ký hiệu mức hưởng của người tham gia BHYT. Căn cứ theo lao lý tại Quyết định 1351 / QĐ-BHXH ý nghĩa những ký hiệu này như sau :

Mã ký hiệu Ý nghĩa ký hiệu

1

Người tham gia được giao dịch thanh toán 100 % ngân sách KCB thuộc khoanh vùng phạm vi chi trả BHYT và không vận dụng số lượng giới hạn tỷ suất giao dịch thanh toán 1 số ít thuốc, hóa chất, vật tư y tế ( VTYT ) và dịch vụ kỹ thuật ( DVKT ) theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế về hạng mục và tỷ suất, điều kiện kèm theo giao dịch thanh toán DVKT ; ngân sách luân chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến trình độ kỹ thuật .
2 Người tham gia được thanh toán giao dịch 100 % ngân sách KCB thuộc khoanh vùng phạm vi chi trả BHYT ( có số lượng giới hạn tỷ suất thanh toán giao dịch một số ít thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ) ; ngân sách luân chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến trình độ kỹ thuật .
3 Người tham gia được quỹ BHYT thanh toán giao dịch 95 % ngân sách KCB thuộc khoanh vùng phạm vi chi trả BHYT ; 100 % ngân sách KCB tại tuyến xã và ngân sách cho một lần KCB thấp hơn 15 % tháng lương cơ sở .
4 Người tham gia được quỹ BHYT giao dịch thanh toán 80 % ngân sách KCB thuộc khoanh vùng phạm vi chi trả BHYT ( có số lượng giới hạn tỷ suất giao dịch thanh toán một số ít thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ) ; 100 % ngân sách KCB tại tuyến xã và ngân sách cho một lần KCB thấp hơn 15 % tháng lương cơ sở .
5 Được quỹ BHYT giao dịch thanh toán 100 % ngân sách KCB, kể cả ngân sách KCB ngoài khoanh vùng phạm vi được hưởng BHYT ; ngân sách luân chuyển .

Ý nghĩa những ký hiệu mã mức hưởng .

bảo hiểm y tế

Mã mức hưởng BHYT và mã nơi đối tượng người tiêu dùng đang sinh sống .
( 2 ) Mã nơi đối tượng người dùng sinh sống
Mã nơi đối tượng người dùng sinh sống được in 02 ký tự ( gồm những ký tự K1 / K2 / K3 ) là ký hiệu nơi đối tượng người dùng sinh sống. Căn cứ theo Điều 4, Quyết định số 1351 / QĐ-BHXH phát hành ngày 16/11/2015 pháp luật mã nơi đối tượng người dùng sinh sống gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số :

– Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật.

– Ký hiệu K2 : là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo pháp luật của pháp lý .
– Ký hiệu K3 : là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã hòn đảo, huyện hòn đảo theo lao lý của pháp lý .

Nắm được ý nghĩa các ký hiệu trên thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ giúp người tham gia hiểu và nắm rõ được thông tin về loại thẻ của mình hoặc của người xung quanh. Chủ động trong việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi cần. Bạn đọc vui lòng truy cập tại website: https://ebh.vn để tra cứu và tìm hiểu thêm các thông tin về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc trái tuyến.

>>> Tin liên quan: Mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi như nào từ tháng 10 năm 2021

Rate this post