Quản lý xác thực hai yếu tố cho ID Apple của bạn từ iPhone

Quản lý xác thực hai yếu tố cho ID Apple của bạn từ iPhone

Xác thực hai yếu tố giúp ngăn ngừa người khác truy vấn thông tin tài khoản ID Apple của bạn, ngay cả khi họ biết mật khẩu ID Apple của bạn. Xác thực hai yếu tố cho ID Apple được tích hợp vào iOS 9, iPadOS 13 và OS X 10.11 trở lên .Các tính năng nhất định trong iOS, iPadOS và macOS nhu yếu bảo mật thông tin xác nhận hai yếu tố, được phong cách thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bạn tạo ID Apple mới trên thiết bị có iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 trở lên, thông tin tài khoản của bạn tự động hóa sử dụng xác nhận hai yếu tố. Nếu trước đây bạn tạo thông tin tài khoản ID Apple không có xác nhận hai yếu tố, bạn hoàn toàn có thể bật lớp bảo mật thông tin bổ trợ của thông tin tài khoản bất kể khi nào .Ghi chú : Các loại thông tin tài khoản nhất định hoàn toàn có thể không đủ điều kiện kèm theo cho xác nhận hai yếu tố theo quyết định hành động của Apple. Xác thực hai yếu tố không có sẵn tại toàn bộ những vương quốc hoặc vùng. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Khả năng có sẵn của xác nhận hai yếu tố cho ID Apple .

Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của xác thực hai yếu tố, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Xác thực hai yếu tố cho ID Apple.

Bật xác thực hai yếu tố

 1. Nếu tài khoản ID Apple của bạn chưa sử dụng xác thực hai yếu tố, hãy đi tới Cài đặt  > [tên của bạn] > Mật khẩu & Bảo mật.

 2. Chạm vào Bật xác nhận hai yếu tố, sau đó chạm vào Tiếp tục .
 3. Nhập 1 số ít điện thoại cảm ứng đáng tin cậy mà bạn muốn nhận mã xác minh để xác nhận hai yếu tố ( đó hoàn toàn có thể là số cho iPhone của bạn ) .Bạn hoàn toàn có thể chọn nhận mã bằng tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại thông minh tự động hóa .
 4. Chạm vào Tiếp .
 5. Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại cảm ứng đáng tin cậy của bạn .Để gửi hoặc gửi lại mã xác minh, chạm vào “ Không nhận được mã xác minh ? ”Bạn sẽ không bị nhu yếu nhập lại mã xác minh trên iPhone trừ khi bạn đăng xuất trọn vẹn, xóa iPhone, đăng nhập vào trang thông tin tài khoản ID Apple trong một trình duyệt web hoặc cần đổi khác mật khẩu ID Apple vì nguyên do bảo mật thông tin .

Sau khi bạn bật xác nhận hai yếu tố, bạn có khoảng chừng thời hạn hai tuần trong đó bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng. Sau khoảng chừng thời hạn đó, bạn không hề tắt xác nhận hai yếu tố. Để tắt tính năng, hãy mở email xác nhận của bạn và bấm vào link để quay lại setup bảo mật thông tin trước đó của bạn. Xin quan tâm rằng việc tắt xác nhận hai yếu tố sẽ làm cho thông tin tài khoản của bạn kém bảo mật thông tin hơn và có nghĩa là bạn không hề sử dụng những tính năng nhu yếu Lever bảo mật thông tin cao hơn .Ghi chú : Nếu bạn sử dụng xác minh hai bước và tăng cấp lên iOS 13 trở lên, thông tin tài khoản của bạn hoàn toàn có thể được chuyển sang sử dụng xác nhận hai yếu tố. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Xác minh hai yếu tố cho ID Apple .

Thêm một thiết bị khác làm thiết bị được tin cậy

Thiết bị được an toàn và đáng tin cậy là thiết bị hoàn toàn có thể được sử dụng để xác minh danh tính của bạn bằng cách hiển thị một mã xác minh từ Apple khi bạn đăng nhập trên một thiết bị hoặc trình duyệt khác. Thiết bị được an toàn và đáng tin cậy phải cung ứng những nhu yếu mạng lưới hệ thống tối thiểu sau đây : iOS 9, iPadOS 13 hoặc OS X 10.11 .

 1. Sau khi bạn bật xác nhận hai yếu tố trên một thiết bị, hãy đăng nhập bằng cùng một ID Apple trên một thiết bị khác .
 2. Khi bạn được nhu yếu nhập mã xác minh gồm 6 chữ số, hãy triển khai một trong những tác vụ sau :
  • Nhận mã xác nhận trên iPhone của bạn hoặc một thiết bị đáng an toàn và đáng tin cậy khác được liên kết vào internet : Tìm thông tin trên thiết bị đó, sau đó chạm hoặc bấm vào Cho phép để làm cho mã Open trên thiết bị đó. ( Thiết bị được đáng tin cậy là một iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac mà bạn đã bật xác nhận hai yếu tố và bạn đã đăng nhập bằng ID Apple của bạn ) .
  • Lấy mã xác minh qua số điện thoại thông minh được đáng tin cậy : Nếu thiết bị được đáng tin cậy không khả dụng, hãy chạm vào “ Không nhận được mã xác minh ? ” rồi chọn một số ít điện thoại cảm ứng .
  • Lấy mã xác minh trên một thiết bị được tin cậy ở chế độ ngoại tuyến: Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch được tin cậy, đi tới Cài đặt > [tên của bạn] > Mật khẩu & Bảo mật, sau đó chạm vào Lấy mã xác minh. Trên máy Mac được tin cậy có macOS 10.15 trở lên, chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống > ID Apple > Mật khẩu & Bảo mật, sau đó bấm vào Lấy mã xác minh. Trên máy Mac được tin cậy có macOS 10.14 trở xuống, chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống > iCloud > Chi tiết tài khoản > Bảo mật, sau đó bấm vào Lấy mã xác minh.

 3. Nhập mã xác minh trên thiết bị mới .Bạn sẽ không bị nhu yếu nhập lại mã xác minh trừ khi bạn đăng xuất trọn vẹn, xóa thiết bị, đăng nhập vào trang thông tin tài khoản ID Apple trong một trình duyệt web hoặc cần đổi khác mật khẩu ID Apple vì nguyên do bảo mật thông tin .

Thêm hoặc xóa số điện thoại được tin cậy

Khi bạn đã ĐK xác nhận hai yếu tố, bạn phải xác minh một số ít điện thoại thông minh đáng an toàn và đáng tin cậy. Bạn cũng hoàn toàn có thể xem xét thêm những số điện thoại cảm ứng khác mà bạn hoàn toàn có thể tiếp cận, ví dụ như điện thoại thông minh nhà riêng hoặc số điện thoại thông minh do thành viên mái ấm gia đình hoặc bạn thân của bạn sử dụng .

 1. Đi tới Cài đặt > [ tên của bạn ] > Mật khẩu và Bảo mật .
 2. Chạm vào Sửa ( phía trên list số điện thoại thông minh an toàn và đáng tin cậy ), sau đó thực thi một trong những tác vụ sau :
  • Thêm số : Chạm vào Thêm số điện thoại cảm ứng được an toàn và đáng tin cậy .
  • Xóa số: Chạm vào nút Xóa bên cạnh số điện thoại.

Các số điện thoại cảm ứng được an toàn và đáng tin cậy không tự động hóa nhận mã xác minh. Nếu bạn không hề truy vấn bất kể thiết bị được an toàn và đáng tin cậy nào khi thiết lập một thiết bị mới cho xác nhận hai yếu tố, hãy chạm vào “ Không lấy được mã xác minh ? ” trên thiết bị mới, sau đó chọn một trong những số điện thoại thông minh được an toàn và đáng tin cậy của bạn để nhận mã xác minh .

Xem hoặc xóa thiết bị được tin cậy

 1. Đi tới Cài đặt > [ tên của bạn ] .Một list những thiết bị được tích hợp với ID Apple của bạn Open ở gần cuối màn hình hiển thị .
 2. Để xem thiết bị được liệt kê có được đáng tin cậy không, hãy chạm vào thiết bị, sau đó tìm “ Thiết bị này được an toàn và đáng tin cậy và hoàn toàn có thể nhận mã xác minh ID Apple ” .
 3. Để xóa thiết bị, hãy chạm vào thiết bị, sau đó chạm vào Xóa khỏi thông tin tài khoản .Xóa thiết bị được đáng tin cậy bảo vệ rằng thiết bị không hề hiển thị mã xác minh nữa và quyền truy vấn vào iCloud ( và những dịch vụ khác của Apple trên thiết bị đó ) bị chặn cho tới khi bạn đăng nhập lại bằng xác nhận hai yếu tố .

Tạo mật khẩu cho ứng dụng đăng nhập vào tài khoản ID Apple của bạn

Với xác nhận hai yếu tố, bạn cần mật khẩu dành riêng cho ứng dụng để đăng nhập vào thông tin tài khoản ID Apple từ dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba – ví dụ điển hình như email, danh bạ hoặc ứng dụng lịch. Sau khi bạn tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng, hãy dùng mật khẩu đó để đăng nhập vào thông tin tài khoản ID Apple từ ứng dụng và truy vấn thông tin bạn tàng trữ trong iCloud .

 1. Đăng nhập vào thông tin tài khoản ID Apple .
 2. Chạm vào Tạo mật khẩu (bên dưới Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng).

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị .

Sau khi bạn tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng, hãy nhập hoặc dán mật khẩu đó vào trường mật khẩu của ứng dụng như thông thường .Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Sử dụng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng .

Rate this post