Giới thiệu và những bí mật về IMEI | Tinh tế

80, 81 China

(Ví dụ: Nếu số IMEI của máy Nokia là 350880-10-195032-8 thì có nghĩa là ĐTDĐ đó được sản xuất tại Phần Lan. Nếu IMEI là 350893-30-952659-2 thì máy ĐTDĐ được sản xuất tại Hàn Quốc).

Cách xem số IMEI

Có nhiều cách để xem số IMEI: xem trực tiếp trên vỏ máy và thông qua phần mềm của máy. Muốn xem trực tiếp trên vỏ máy, phải tắt chóồn, tháo pin để xem số IMEI ghi trên mặt sau của thân máy. Muốn xem số IMEI thông qua phần mềm, ta bấm *#06#. Cách này có thể dùng cho tất cả các loại máy. Một số loại (như Siemens), nhà sản xuất cho phép xem số IMEI thông qua menu của máy. Một số loại khác (như Nokia, SonyEricsson,…) cho phép xem số IMEI thông qua các menu dịch vụ (service menu), bằng cách bấm vào các mã số bí mật (đối với máy Nokia ta phải bấm *#92702689# để xem số IMEI gốc của máy).

Cách kiểm tra tính hợp lệ của số IMEI

Thuật toán dùng để tính toán số này như sau:

Bước 1: Nhân đôi giá trị của những số ở vị trí lẻ (là các số ở vị trí 1, 3, 5,…,13), trong đó số thứ 1 là số ngoài cùng phía bên phải của chuỗi số IMEI.

Bước 2: Cộng dồn tất cả các chữ số riêng rẽ của các số thu được ở bước 1, cùng với các số ở vị trí chẵn (là các số ở vị trí 2, 4, 6 … 14) trong chuỗi số IMEI.

Bước 3: Nếu kết quả ở bước 2 là một số chia hết cho 10 thì số A sẽ bằng 0. Nếu kết quả ở bước 2 không chia hết cho 10 thì A sẽ bằng số chia hết cho 10 lớn hơn gần nhất trừ đi chính kết quả đó.

Ví dụ: số IMEI là 350880-10-195032-A, trong đó A là số kiểm tra cần phải tính toán.
Bước 1: 10, 16, 0, 0, 18, 0, 4
Bước 2: (1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 0 + 1 + 8 + 0 + 4) + (3 + 0 + 8 + 1 + 1 + 5 + 3) = 42
Bước 3: A = 50 – 42 = 8
Như vậy số IMEI hợp lệ phải là 350880-10-195032-8.

Đối với các bạn thích lập trình và muốn tự mình làm một chương trình nho nhỏ dùng để kiểm tra tính hợp lệ của số IMEI, xin giới thiệu một đoạn mã viết bằng Visual Basic.

Function CheckDigit(sIMEI As String) As String
Dim iDigit(0 To 14) As Integer, i As Integer, iCD As Integer, sCD As String
If Len(sIMEI) = 15 Then
For i = 1 To 14
iDigit(i) = CInt(Mid(sIMEI, 15 – i, 1))
If i Mod 2 = 1 Then
iDigit(i) = 2 * iDigit(i)
If iDigit(i) > 9 Then iDigit(i) = iDigit(i) – 9
End If
Next
For i = 1 To 14
iCD = iCD + iDigit(i)
Next
If iCD Mod 10 = 0 Then
sCD = “0”
Else
sCD = CStr(((iCD \ 10) + 1) * 10 – iCD)
End If
CheckDigit = sCD
Else
CheckDigit = “Invalid IMEI”
End If
End Function

Các bạn cũng có thể tải về chương trình IMEI Check từ website của e-CHÍP. Chương trình cho phép nhập vào số IMEI và tính toán số cuối cùng cho bạn. Từ đó bạn só thể biết được số IMEI đã cho có hợp lệ hay không. Giao diện chương trình như sau:

Một số thủ thuật:

– Các mạng di động ở nước ngoài thường có một thiết bị gọi là EIR (Equipment Identify Register – đăng ký nhận dạng thiết bị). EIR cho phép kiểm soát và có thể khống chế các ĐTDĐ với số IMEI nằm trong một danh sách cho trước (gọi là danh sách đen – blacklist). Điều này rất hữu ích nếu bạn bị mất máy, bạn chỉ cần thông báo với nhà cung cấp dịch vụ mạng và ĐTDĐ bị mất sẽ không thể sử dụng trong mạng đó nữa. Ở Việt Nam chưa có thiết bị EIR nên chưa có cách nào khống chế các máy bị mất cắp hoặc các máy không hợp pháp. Thế chóng, nếu chẳng may bị mất máy, bạn cũng có thể nhờ nhà cung cấp dịch vụ di động truy tìm người đang sử dụng máy của bạn (dù bạn không nhớ số IMEI của máy bị mất). Phương thức truy tìm này dựa trên nguyên tắc: Khi thuê bao di động thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào, tổng đài sẽ ghi lại số IMEI, số thuê bao, số thuê bao người được gọi, ngày giờ thực hiện cuộc gọi dưới dạng các bản ghi cước. Việc truy tìm có thể theo trình tự sau: Xem lại các bản ghi cước trước ngày mất máy để truy từ số thuê bao di động của bạn ra số IMEI. Sau đó xem các bản ghi cước sau ngày mất máy để truy từ số IMEI ra số thuê bao đang sử dụng máy. Nếu thuê bao này không có thông tin rõ ràng (chẳng hạn như thuê bao trả trước) thì có thể xem tiếp các số điện thoại khác có liên quan để từ đó truy ra người đang sử dụng máy của bạn.

– Đa số các loại máy đều có thể thay đổi được số IMEI bằng cách kết nối ĐTDĐ với máy tính và dùng các chương trình chuyên dụng. Máy Nokia đời DCT4 hiện nay được xem là chưa thể thay đổi được số IMEI.

10- Phân biệt máy thật/giả: Số thứ 15 (số cuối cùng) trong dãy số IMEI chính là “bùa hộ mệnh” cho bạn loại trừ máy lên đời. Để phân biệt máy thật/giả bạn bấm *#06# hay *#92702689# để xem con số thứ 15 của dãy số IMEI gốc trong máy. Nếu số này và số 15 trên tem dán sau lưng máy trùng với nhau bạn có thể yên tâm. Trong số IMEI, con số thứ 15 này không dùng, nó được tính ra từ 14 con số đầu tiên, nên trên các tem giả có thể con số này không trùng với IMEI của máy và quan trọng là chưa có thông tin nào cho thấy có thể thay đổi con số cuối này trên máy.

– Các mạng di động ở quốc tế thường có một thiết bị gọi là EIR ( Equipment Identify Register – ĐK nhận dạng thiết bị ). EIR được cho phép trấn áp và hoàn toàn có thể khống chế những ĐTDĐ với số IMEI nằm trong một list cho trước ( gọi là danh sách đen – blacklist ). Điều này rất có ích nếu bạn bị mất máy, bạn chỉ cần thông tin với nhà sản xuất dịch vụ mạng và ĐTDĐ bị mất sẽ không hề sử dụng trong mạng đó nữa. Ở Nước Ta chưa có thiết bị EIR nên chưa có cách nào khống chế những máy bị mất cắp hoặc những máy không hợp pháp. Thế chóng, nếu chẳng may bị mất máy, bạn cũng hoàn toàn có thể nhờ nhà sản xuất dịch vụ di động săn lùng người đang sử dụng máy của bạn ( dù bạn không nhớ số IMEI của máy bị mất ). Phương thức săn lùng này dựa trên nguyên tắc : Khi thuê bao di động thực thi bất kể cuộc gọi nào, tổng đài sẽ ghi lại số IMEI, số thuê bao, số thuê bao người được gọi, ngày giờ triển khai cuộc gọi dưới dạng những bản ghi cước. Việc săn lùng hoàn toàn có thể theo trình tự sau : Xem lại những bản ghi cước trước ngày mất máy để truy từ số thuê bao di động của bạn ra số IMEI. Sau đó xem những bản ghi cước sau ngày mất máy để truy từ số IMEI ra số thuê bao đang sử dụng máy. Nếu thuê bao này không có thông tin rõ ràng ( ví dụ điển hình như thuê bao trả trước ) thì hoàn toàn có thể xem tiếp những số điện thoại cảm ứng khác có tương quan để từ đó truy ra người đang sử dụng máy của bạn. – Đa số những loại máy đều hoàn toàn có thể đổi khác được số IMEI bằng cách liên kết ĐTDĐ với máy tính và dùng những chương trình chuyên sử dụng. Máy Nokia đời DCT4 lúc bấy giờ được xem là chưa thể biến hóa được số IMEI. 10 – Phân biệt máy thật / giả : Số thứ 15 ( số ở đầu cuối ) trong dãy số IMEI chính là “ bùa hộ mệnh ” cho bạn loại trừ máy lên đời. Để phân biệt máy thật / giả bạn bấm * # 06 # hay * # 92702689 # để xem số lượng thứ 15 của dãy số IMEI gốc trong máy. Nếu số này và số 15 trên tem dán sau sống lưng máy trùng với nhau bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Trong số IMEI, số lượng thứ 15 này không dùng, nó được tính ra từ 14 số lượng tiên phong, nên trên những tem giả hoàn toàn có thể số lượng này không trùng với IMEI của máy và quan trọng là chưa có thông tin nào cho thấy hoàn toàn có thể biến hóa số lượng cuối này trên máy .

Sưu tầm từ Bacgiang.

Xem thêm: PAGES là gì? -định nghĩa PAGES

80, 81 China(Ví dụ: Nếu số IMEI của máy Nokia là 350880-10-195032-8 thì có nghĩa là ĐTDĐ đó được sản xuất tại Phần Lan. Nếu IMEI là 350893-30-952659-2 thì máy ĐTDĐ được sản xuất tại Hàn Quốc).Có nhiều cách để xem số IMEI: xem trực tiếp trên vỏ máy và thông qua phần mềm của máy. Muốn xem trực tiếp trên vỏ máy, phải tắt chóồn, tháo pin để xem số IMEI ghi trên mặt sau của thân máy. Muốn xem số IMEI thông qua phần mềm, ta bấm *#06#. Cách này có thể dùng cho tất cả các loại máy. Một số loại (như Siemens), nhà sản xuất cho phép xem số IMEI thông qua menu của máy. Một số loại khác (như Nokia, SonyEricsson,…) cho phép xem số IMEI thông qua các menu dịch vụ (service menu), bằng cách bấm vào các mã số bí mật (đối với máy Nokia ta phải bấm *#92702689# để xem số IMEI gốc của máy).Cách kiểm tra tính hợp lệ của số IMEIThuật toán dùng để tính toán số này như sau:Bước 1: Nhân đôi giá trị của những số ở vị trí lẻ (là các số ở vị trí 1, 3, 5,…,13), trong đó số thứ 1 là số ngoài cùng phía bên phải của chuỗi số IMEI.Bước 2: Cộng dồn tất cả các chữ số riêng rẽ của các số thu được ở bước 1, cùng với các số ở vị trí chẵn (là các số ở vị trí 2, 4, 6 … 14) trong chuỗi số IMEI.Bước 3: Nếu kết quả ở bước 2 là một số chia hết cho 10 thì số A sẽ bằng 0. Nếu kết quả ở bước 2 không chia hết cho 10 thì A sẽ bằng số chia hết cho 10 lớn hơn gần nhất trừ đi chính kết quả đó.Ví dụ: số IMEI là 350880-10-195032-A, trong đó A là số kiểm tra cần phải tính toán.Bước 1: 10, 16, 0, 0, 18, 0, 4Bước 2: (1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 0 + 1 + 8 + 0 + 4) + (3 + 0 + 8 + 1 + 1 + 5 + 3) = 42Bước 3: A = 50 – 42 = 8Như vậy số IMEI hợp lệ phải là 350880-10-195032-8.Đối với các bạn thích lập trình và muốn tự mình làm một chương trình nho nhỏ dùng để kiểm tra tính hợp lệ của số IMEI, xin giới thiệu một đoạn mã viết bằng Visual Basic.Function CheckDigit(sIMEI As String) As StringDim iDigit(0 To 14) As Integer, i As Integer, iCD As Integer, sCD As StringIf Len(sIMEI) = 15 ThenFor i = 1 To 14iDigit(i) = CInt(Mid(sIMEI, 15 – i, 1))If i Mod 2 = 1 TheniDigit(i) = 2 * iDigit(i)If iDigit(i) > 9 Then iDigit(i) = iDigit(i) – 9End IfNextFor i = 1 To 14iCD = iCD + iDigit(i)NextIf iCD Mod 10 = 0 ThensCD = “0”ElsesCD = CStr(((iCD \ 10) + 1) * 10 – iCD)End IfCheckDigit = sCDElseCheckDigit = “Invalid IMEI”End IfEnd FunctionCác bạn cũng có thể tải về chương trình IMEI Check từ website của e-CHÍP. Chương trình cho phép nhập vào số IMEI và tính toán số cuối cùng cho bạn. Từ đó bạn só thể biết được số IMEI đã cho có hợp lệ hay không. Giao diện chương trình như sau:

Rate this post