Tất tần tật về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh – Step Up English

2.8 (56%)

30

votes

Bạn đã nắm chắc kiến thức về mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, vậy còn mệnh đề quan hệ rút gọn thì sao? Bài viết dưới đây của Step Up sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn cùng ví dụ và bài tập đầy đủ. Cùng xem nhé! 

1. Khái niệm về mệnh đề quan hệ rút gọn

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, được bắt đầu bằng các đại từ quan hệ, được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Trong 1 số ít trường hợp, ta hoàn toàn có thể lược bỏ những đại từ quan hệ, tạo nên những mệnh đề quan hệ rút gọn .
Có thể hiểu rằng, mệnh đề quan hệ rút gọn là những mệnh đề quan hệ không có đại từ quan hệ, ngoài những cũng cần đổi khác động từ .

Ví dụ: 

 • The girl who sits over there is my girlfriend. 

  = The girl sitting over there is my girlfriend.

  Cô gái đang ngồi đằng kia là bạn gái của tôi. 

 • The flowers which have been watered by me seem fresher. 

  = The flowers watered by me seem fresher. 

  Những bông hoa mà được tớ tưới nước trông có vẻ như tươi hơn .

menh de quan he rut gon

2. Các cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Tùy vào từng câu mà tất cả chúng ta sẽ có cách rút gọn mệnh đề quan hệ. Rất đơn thuần thôi, hãy xem phần sau đây cùng Step Up nhé .

2.1. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing

Khi động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng dữ thế chủ động, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đại từ quan hệ, bỏ V to be ( nếu có ), và hoạt động từ thành V-ing .

Ví dụ: 

 • The man who teaches Math is Mr. John.
  = The man teaching Math is Mr. John.  
  Người đàn ông mà dạy toán là ông John đó. 

 • The cat which is lying on the ground is cute.

  = The cat lying on the ground is cute. 

  Chú mèo nằm trên đất thật đáng yêu .

Nếu sau khi lược bỏ, động từ chính ta có dạng “ having ”, ta hoàn toàn có thể đổi having thành with và not having thành without .

Ví dụ:

 • Students who have high marks will receive scholarships from school. 

  = Students having high marks will receive scholarships from school.

  = Students with high marks will receive scholarships from school.

  Học sinh với số điểm cao sẽ được nhận học bổng từ nhà trường. 

 • People who don’t have their passport cannot travel abroad. 

  = People not having their passport cannot travel abroad.

  = People without their passport cannot travel abroad. 

  Những người không có hộ chiếu không thể đi ra nước ngoài. 

Xem thêm: Câu tường thuật trong tiếng Anh

2.2. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ed

Tiếp theo, trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động (chủ ngữ/tân ngữ bị thực hiện hành động nào), ta lược bỏ đại từ quan hệ, lược bỏ V to be và giữ nguyên động từ chính dạng Phân từ II (PII) 

Ví dụ:

 • The woman who was interviewed last week got the job. 

  = The woman interviewed last week got the job. 

  Người phụ nữ mà được phỏng vấn tuần trước đã được nhận. 

 • Hermes will burn all the clothes that weren’t bought

  = Hermes will burn all the clothes not bought.

  Hermes sẽ đốt tổng thể quần áo không được mua .

menh de quan he rut gon

2.3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng To + Verb

Trong câu chứa mệnh đề quan hệ, khi đứng trước danh từ được bổ nghĩa có những từ chỉ số thứ tự ( the first, the second, … ) hoặc so sánh nhất, hoặc những từ như : the only, the last, … ta bỏ đại từ quan hệ, hoạt động từ thành dạng to V.

Ví dụ:

 • She is the last person who left home. 

  = She is the last person to leave home.

  Cô ấy là người cuối cùng rời khỏi nhà.

 • You are the first person who love me.

  = You are the first person to love me. 

  Cậu là người đầu tiên yêu tôi. 

Khi động từ chính trong câu là have, hoặc câu khởi đầu bằng there …, here …. ta cũng dùng mệnh đề quan hệ rút gọn với to V.

Ví dụ:

 • We have many games that we can play .
  = We have many games to play .

  Chúng ta có rất nhiều trò chơi để chơi. 

 • There are two cakes which are made today .

  = There are two cakes to be made today. 

  Có hai chiếc bánh được làm vào ngày hôm nay.

 • Here is my phone number which you can call .
  = Here is my phone number for you to call .
  Đây là số của tôi để bạn gọi nè .

menh de quan he rut gon

Một số lưu ý khi dùng mệnh đề rút gọn to V: 

1. Nếu chủ ngữ hai mệnh đề khác nhau, ta thêm cụm for somebody trước to V.

 • Do you have some books that children can read ?
  = Do you have some books for children to read ?
  Bạn có cuốn sách nào cho trẻ nhỏ đọc không ?

2. Khi chủ ngữ là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everyone …. thì hoàn toàn có thể không cần ghi ra

 • Working in an international company is a great thing that we should think about.

  = Working in an international company is a great thing to think about. 
  Làm việc trong một công ty đa quốc gia là một điều hay ho để suy nghĩ đó. 

3. Nếu trước đại từ quan hệ có giới từ ( on which, with who, … ), ta phải để giới từ xuống cuối câu .

 • There is a table on which we can put our bags .
  = There is a table to put our bags on .
  Có một chiếc bàn để tất cả chúng ta để túi lên .

2.4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ

Khi mệnh đề quan hệ có dạng : which / who + be + danh từ / cụm danh từ, ta hoàn toàn có thể bỏ cả which và be .

Ví dụ:

 • We visited Hanoi, which is the capital of Vietnam

  = We visited Hanoi, the capital of Vietnam .

  Chúng tôi đã tới thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. 

 • Son Tung, who is my favorite singer, will release a new song this month.

  = Son Tung, my favorite singer, will release a new tuy nhiên this month .
  Sơn Tùng, ca sĩ yêu dấu của tôi, sẽ ra bài hát mới vào tháng ngày .

Xem thêm: Tổng hợp các loại mệnh đề trong tiếng Anh

2.5. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng tính từ / cụm tính từ

Tương tự như ở trên, để miêu tả về một người / vật, ta hoàn toàn có thể bỏ which + be ( chỉ để lại tính từ ) .

Ví dụ:

 • Mrs Lien, who is really old and weak, rarely goes out .

  = Mrs Lien, really old and weak, rarely goes out.

  Bà Liên, đã rất già và yếu, hiếm khi ra ngoài lắm.

 • The princess, who looks beautiful and elegant in the long dress, comes to me .

  = The princess, beautiful and elegant in the long dress, comes to me. 

  Nàng công chúa, xinh đẹp và thanh nhã trong chiếc váy dài, đi tới chỗ tôi .

menh de quan he rut gon

3. Lưu ý về những cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Với những kiến thức và kỹ năng trên về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh, bạn hoàn toàn có thể giúp câu văn mạch lạc và ngắn gọn hơn đó .
Tuy nhiên, vẫn cần chú ý quan tâm một số ít điều sau :

 • Xác định động từ là dữ thế chủ động hay bị động, tránh rút gọn nhầm dạng V-ing và V-ed .
 • Nếu trong câu là động từ have / not have, hoàn toàn có thể đổi sang with / without .
 • Với động từ dữ thế chủ động, nếu sau khi rút gọn mà động từ trở thành being thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lược bỏ being luôn ( đây cũng là dạng rút gọn bằng danh từ / tính từ )

Ví dụ:

 • The man who is in charge of this project is my boss. 

  = The man being in charge of this project is my boss.

  = The man in charge of this project is my boss

  Người đàn ông chịu trách nhiệm dự án này là sếp tôi. 

 • My wife, who is a famous model, used to be an accountant. 

  = My wife, being a famous model, used to be an accountant. 

  = My wife, a famous Model, used to be an accountant .
  Vợ tôi, một người mẫu nổi tiếng, từng là một kế toán .

4. Bài tập về mệnh đề quan hệ rút gọn có đáp án

Sau đây tất cả chúng ta cùng rèn luyện một chút ít về mệnh đề quan hệ nhé .

4.1. Bài 1

Điền đại từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống :

 1. I like people ______ behave nicely .
 2. The cookies ______ she bought are not tasty .
 3. My father, ______ is an engineer, raises my family .
 4. I fall in love with Jane, ______ is the only child of Mr. Smith .
 5. Employees ______ have the green card can come in .
 6. There is an empty room in ______ you can stay .

4.2. Bài 2

Chuyển những câu ở bài 1 thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn bằng cách điền vào chỗ trống :

 1. I like people ______ nicely .
 2. The cookies ______ by her are not tasty .
 3. My father, ______, raises my family .
 4. I fall in love with Jane, ______ of Mr. Smith .
 5. Employees ______ the green card can come in .
 6. There is an empty room you can ______ .

4.3. Bài 3

Chọn đáp án đúng cho những câu sau :

 1. The máy tính ______ works better .
  A. to repair
  B. repaired
  C. repairing
 2. The man ______ a blue shirt is our new teacher .
  A. to wear
  B. wore
  C. wearing
 3. Meet the officier ______ that room .
  A. to sit
  B. sat
  C. sitting
 4. Here is the book for you ______ .
  A. to read
  B. read
  C. reading
 5. That is a big decision ______ about .
  A. to think
  B. thought
  C. thinking

4.4. Bài 4

Tìm lỗi sai trong những câu sau :

 1. The dress buying by my mom is beautiful .
 2. The girl played soccer over there is my sister .
 3. I want to buy things making in Vietnam .
 4. I made these cup cakes for kids eating .
 5. People have a VIP account can use this app free. 

4.5. Bài 5

Chuyển những câu sau thành dạng mệnh đề quan hệ rút gọn :

 1. Do you want that shirt ? It is next to you .
 2. The hair dryer stopped working. I’ve just bought it yesterday .
 3. My cats will get fat. They eat a lot .
 4. Many students get high marks. They are taught by Mr. Hiep
 5. The man lifts up the heavy box. He is strong and muscular .

App dọc

Đáp án

Bài 1: 

1. who 2. which. 3 who 4. who 5. who 6. which

Bài 2: 

1. behaving 2. bought 3. an engineer 4. the only child 5. with 6. in

Bài 3: 

1. A 2. C 3. C 4. A 5. A

Bài 4: 

 1. The dress buying -> bought by my mom is beautiful.

 2. The girl played -> playing soccer over there is my sister. 

 3. I want to buy things making -> made in Vietnam. 

 4. I made these cup cakes for kids eating -> to eat. 

 5. People have -> with/having a VIP account can use this app free.

Bài 5: 

 1. Do you want the shirt next to you ? ( that đổi thành the )
 2. The hair dryer bought yesterday stopped working .
 3. My cat, who eats a lot, will get fat .
 4. Many students taught by Mr. Hiep get high marks .
 5. The man, strong and muscular, lifts up the heavy box .

Bài viết trên đây đã đem đến cho bạn tất tần tật kỹ năng và kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh. Đây là một kỹ năng và kiến thức dù dài nhưng không khó, những bạn hãy ghi nhớ nha !

 

Comments

Rate this post