USMP định nghĩa: Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity – United States Microgravity Payload

USMP: Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity

USMP có nghĩa là gì ? USMP là viết tắt của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity, vui mắt cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của USMP được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài USMP, Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

USMP = Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity

Tìm kiếm định nghĩa chung của USMP? USMP có nghĩa là Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của USMP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của USMP bằng tiếng Anh: Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của USMP ? USMP có nghĩa là Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của USMP trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của USMP bằng tiếng Anh : Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bè bạn của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

USMP: Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity

Ý nghĩa của USMP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, USMP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Trang này là tất cả về từ viết tắt của USMP và ý nghĩa của nó là Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Xin lưu ý rằng Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity không phải là ý nghĩa duy chỉ của USMP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của USMP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của USMP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: United States Microgravity Payload

Ý nghĩa khác của USMP

Bên cạnh Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity, USMP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của USMP, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity, USMP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của USMP, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

USMP định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, USMP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của USMP và ý nghĩa của nó là Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity. Xin chú ý quan tâm rằng Tải trọng chiến đấu Hoa Kỳ Microgravity không phải là ý nghĩa duy chỉ của USMP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của USMP, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tổng thể những ý nghĩa của USMP từng cái một .

    Rate this post