Mission Complete Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mission Trong Tiếng Việt – Thánh chiến 3D

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
Đang xem : Mission complete là gì
*
*
*

mission
*

mission /”miʃn/ danh từ sứ mệnh, nhiệm vụthe mission of the poets: sứ mệnh của các nhà thơto complete one”s mission successfully: hoàn thành thắng lợi nhiệm vụair mission: đợt bay, phi vụ sự đi công cán, sự đi công tác phái đoànan economic mission: phái đoàn kinh tếa diplomatic mission: phái đoàn ngoại giao (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toà công sứ, toà đại sứ sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ sở của hội truyền giáoa foreign mission: hội truyền giáo ở nước ngoàia home mission: hội truyền giáo ở trong nước
Lĩnh vực: xây dựngsứ mệnhair missionphi vụcontingent missionđợt bay thay thếfield missionchuyến bay đến hiện trườngmission allowancetiền trợ cấp công tácmission halltrụ sở hội truyền giáomission satellitevệ tinh nghiên cứumission satellitevệ tinh thăm dòmission specialisttrách nhiệm chuyên biệtmission tilengói rỗngmodel of mission spectrummô hình phổ phát xạplanetary missionchuyến bay hành tinhspace missionchuyến bay không gianthree-stage missionphi vụ không gian (bằng con tàu vũ trụ) ba tầngnhiệm vụmission budget: ngân sách hoàn tất nhiệm vụ (kinh doanh)mission budgets: ngân sách hoàn tất nhiệm vụ (kinh doanh)phái đoànfact-finding mission: phái đoàn điều tragoodwill mission: phái đoàn hòa giảispecial mission assignment: sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàntrade mission: phái đoàn thương mạisự đi công cánsứ mệnhbusiness mission: sứ mệnh kinh doanhmission statement: bản tuyên bố sứ mệnh (của một tổ chức)sự truyền giáocommercial missionđoàn đại biểu thương mạiconsultant missionđoàn cố vấngoodwill missionsứ bộ hòa giảigovernment trade missionđoàn đại biểu thương mại của Chính phủmarket survey missionđoàn khảo sát thị trườngmission allowancecông tác phímission allowancetrợ cấp đi công tácoutward missionđoàn đại biểu (thương nhân) ra nước ngoàipurchase missionđoàn thu muatrade missionđoàn đại biểu thương mạitravel missionđoàn công tác du hành

*
Xem thêm : Ổ Đĩa Chạy 100 Win 10 Thủ Thuật Khắc Phục Lỗi Disk 100 % Win 10 Đơn Giản
*

*

mission

Từ điển Collocation

mission noun
1 important task

ADJ. joint a joint Anglo-American mission | secret | dangerous | suicide | fact-finding | reconnaissance | bombing, combat, military | mercy, (search and) rescue | peacekeeping | diplomatic

VERB + MISSION carry out, conduct, go on, undertake | accomplish, complete Our mission accomplished, we headed for home. | dispatch sb on, give, send sb on sending an aid team on a mercy mission to the earthquake zone | abandon, abort (especially of military missions) The captain instructed them to abort the mission. | fly (on) (used of military planes) He flew a total of 41 missions over Britain.

MISSION + VERB end in failure, fail Their mission ended in failure. | be a success, succeed

PREP. on a/the ~ He was often out of the office on various missions.

PHRASES mission impossible Many regard his task as mission impossible.

2 team sent to perform a task

ADJ. diplomatic, military, trade

VERB + MISSION establish, set up | send

PREP. ~ to The US is sending a trade mission to China.

3 space journey

ADJ. shuttle, space, spacecraft | manned

VERB + MISSION go on, make He”s been on several shuttle missions over the last decade. | abort

MISSION + NOUN control The spacecraft lost contact with mission control.

PREP. on a/the ~ experiments conducted on a space mission | ~ to a successful spacecraft mission to Venus

4 special aim

VERB + MISSION have He now has a mission in life: to expand the horizons of those around him.

PHRASES a man/woman with a mission You can tell by the determined way he talks that he is a man with a mission. | a sense of mission A powerful sense of mission underpins everything he does.

5 place where people work to help others

ADJ. Christian

VERB + MISSION establish, found | run

MISSION + NOUN work | hospital, school

Từ điển WordNet

Xem thêm : Tải Hack trò chơi Chiến Dịch Huyền Thoại Offline Full Tiền / Vip Cho Android, Ios

English Synonym and Antonym Dictionary

missionssyn. : assignment business charge chore duty errand job purpose stint task work

Rate this post