Mô hình chính quyền đô thị: Nhiều điểm mới hướng đến bộ máy tinh gọn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn


5 quan điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Sau khi nhà nước phát hành Nghị định số 32/2021 / NĐ-CP ngày 29/3/2021 lao lý chi tiết cụ thể và giải pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019 / QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thử nghiệm tổ chức triển khai mô hình chính quyền đô thị tại TP. TP.HN, Ủy Ban Nhân Dân TP. TP. Hà Nội đã phát hành Kế hoạch số 100 / KH-UBND ngày 12/4/2021 để tiến hành triển khai Nghị định này .
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, mô hình chính quyền đô thị tại TP.HN khác với mô hình Chính quyền đô thị của TP. Hồ Chí Minh, Thành Phố Đà Nẵng. Theo đó, TP. Hà Nội không tổ chức triển khai HĐND cấp phường ; TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức triển khai HĐND cấp Q.. Đây là những địa phương thực thi và thử nghiệm triển khai mô hình chính quyền đô thị .

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, dù tại Hà Nội, Đà Nẵng hay TP. Hồ Chí Minh, việc thí điểm hay thực hiện mô hình chính quyền đô thị đều phải bảo đảm 5 quan điểm: Thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Thứ hai là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đẩy mạnh và phát huy được vai trò của HĐND, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến công tác giám sát và phản biện, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ ba là bảo vệ được sự chỉ huy, quản trị tập trung chuyên sâu thống nhất của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, Q., thị xã theo ngành, nghành và theo địa phận ; nâng cao tính tự chủ của Thành phố trong quản trị và tăng trưởng ; liên tục tăng cường phân cấp, phân quyền tương thích với đặc trưng đô thị .
Thứ tư là thay đổi hoạt động giải trí của Ủy Ban Nhân Dân phường, trước đây phường là một đơn vị chức năng hành chính gồm có Ủy Ban Nhân Dân và HĐND thì hiện tại chuyển sang mô hình Ủy Ban Nhân Dân phường là cơ quan hành chính nhà nước trên địa phận .
Thứ năm, mô hình chính quyền đô thị gắn với cải cách hành chính bởi lúc bấy giờ tất cả chúng ta đang trong quy trình kiến thiết xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nhà nước số, xã hội số ; từ đó ứng dụng can đảm và mạnh mẽ CNTT vào trong cải cách, tăng cường cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp .
Về nội dung cơ bản mô hình chính quyền đô thị tại Thành Phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chứng minh và khẳng định, trong quy trình soạn thảo Nghị định số 32/2021 / NĐ-CP, ban soạn thảo ghi nhận TP. Thành Phố Hà Nội, những sở, ngành, Q., huyện, thị xã thành phố đã tham gia góp phần nhiều quan điểm có ích, trí tuệ, tạo ra sự những điểm ưu việt của Nghị định 32/2021 / NĐ-CP của nhà nước về thiết kế xây dựng chính quyền đô thị tại Thành Phố Hà Nội .

Các điểm mới nâng cao hiệu quả của chính quyền địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, việc tổ chức triển khai chính quyền đô thị để hướng đến tiềm năng tinh gọn cỗ máy, nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành hiệu suất cao chính quyền địa phương tương thích với đặc thù đô thị ở TP.HN. Cụ thể là cần quản trị theo ngành, nghành, theo địa phận thống nhất, tập trung chuyên sâu, xuyên ; phát huy hiệu quả việc công tác làm việc giám sát của những đoàn thể, MTTQ những cấp …
Theo ông Trần Anh Tuấn, khi tổ chức triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Thành Phố Hà Nội là đã thống nhất được về chính sách công vụ, công chức giữa Ủy Ban Nhân Dân Q. và Ủy Ban Nhân Dân phường. Biên chế công chức thao tác tại Ủy Ban Nhân Dân phường thuộc biên chế công chức của Ủy Ban Nhân Dân Q., thị xã và do Ủy Ban Nhân Dân Q., thị xã quản trị, sử dụng .
“ Khi tổ chức triển khai mô hình chính quyền đô thị, tất cả chúng ta tạo được nền tảng để ship hàng cho cải cách công vụ trong thời hạn tới ”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết. Cụ thể, công chức của Ủy Ban Nhân Dân phường thì thuộc biên chế Ủy Ban Nhân Dân Q. và công chức phường có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm bình đẳng như công chức thao tác tại những đơn vị chức năng hành chính cấp huyện trở lên .

Đây là điểm mới mang tính cải cách mạnh mẽ trong chế độ công vụ, công chức của mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, những chức vụ quản trị, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường theo mô hình này là công chức do quản trị Ủy Ban Nhân Dân Q. xem xét, chỉ định theo phân cấp và lao lý của pháp lý. Theo pháp luật mới, địa thế căn cứ lao lý của pháp lý về thẩm quyền và phân cấp, Ủy Ban Nhân Dân TP. TP.HN và quản trị Ủy Ban Nhân Dân Q., thị xã triển khai việc tuyển dụng, sử dụng và quản trị công chức thao tác tại Ủy Ban Nhân Dân phường .
Theo ông Trần Anh Tuấn, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân, quản trị Ủy Ban Nhân Dân phường cũng có nhiều điểm mới .
Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Nhân Dân phường gồm : quản trị phường, Phó quản trị phường, Trưởng công an phường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chiến lược … trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ủy Ban Nhân Dân phường cũng là sự tân tiến, vượt qua trở ngại về tư duy cũ .
“ Một trong những quan điểm quan trọng để tổ chức triển khai chính quyền đô thị ở Thủ đô là Ủy Ban Nhân Dân phường được xác lập là cơ quan hành chính nhà nước trên địa phận, hoạt động giải trí theo nguyên tắc chính sách thủ trưởng, bảo vệ nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ ; gắn với cải cách hành chính, văn minh hóa nền hành chính ”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nghiên cứu và phân tích .
Ủy Ban Nhân Dân phường hoạt động giải trí theo chính sách thủ trưởng. quản trị phường là người đứng đầu, có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, quản trị, quản lý việc làm của Ủy Ban Nhân Dân phường theo quy định thao tác của Ủy Ban Nhân Dân phường, bảo vệ nguyên tắc tập trung chuyên sâu, dân chủ và tuân thủ pháp luật của pháp lý .
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, một điểm rất mới chỉ có TP.HN, TP. Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh được thực thi, để giảm tải việc làm và xử lý nhanh, Giao hàng người dân nhanh nhất, đó là, tại Nghị định 32/2021 / NĐ-CP pháp luật, quản trị Ủy Ban Nhân Dân phường được ủy quyền cho công chức tư pháp – hộ tịch thực thi ký xác nhận và đóng dấu so với xác nhận bản sao từ bản chính những sách vở, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp hoặc ghi nhận, xác nhận chữ ký trong những sách vở, văn bản theo pháp luật của pháp lý .
Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, đây là một sáng tạo độc đáo của TP. TP.HN đề xuất kiến nghị và rất tương thích với đặc thù đô thị .
Ngoài ra, trong thực thi mô hình chính quyền đô thị tại TP. TP. Hà Nội phải bảo vệ được dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động giải trí của Ủy Ban Nhân Dân phường. Điều ngày biểu lộ ở những lao lý pháp luật, như cuộc họp của Ủy Ban Nhân Dân phường thực thi theo quy định thao tác, do quản trị phường triệu tập để thực thi tính năng, trách nhiệm được giao. Kết luận cuộc họp tương quan đến người dân phải được đưa tin trên Cổng tin tức điện tử của Ủy Ban Nhân Dân phường ( trừ thông tin bí hiểm nhà nước )

Một trong những điểm ưu việt của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là quy định: “Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã. Bên cạnh đó là quy định phân cấp: “Chủ tịch UBND quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND phường”.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, mặc dầu tính trung bình là 15 biên chế nhưng mỗi phường không nhất thiết có số lượng biên chế như nhau ; hoàn toàn có thể tăng thêm, giảm đi ở mỗi phường nhưng không vượt quá số lượng 15. Đây là điểm rất mới của Nghị định .
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh vấn đề : “ Những điểm mới trong việc triển khai mô hình chính quyền đô thị không những tại TP. Hà Nội mà còn tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh sẽ giải phóng được những nguồn lực, phát huy vai trò dữ thế chủ động, nghĩa vụ và trách nhiệm, phát minh sáng tạo của những địa phương trong quy trình Giao hàng người dân một cách tốt nhất, phân phối sự hài lòng của người dân, thôi thúc sự tăng trưởng kinh tế-xã hội tại những đô thị ” .

Gia Huy

Rate this post