mơ ước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Như tôi, họ có mơ ước lớn.

Like me, they are dreaming big.

ted2019

– Anh tưởng rằng các thiếu nữ luôn mơ ước được lấy chồng

“I thought girls always wanted to be married.”

Literature

Tôi từng mơ ước làm phi hành gia.

All I ever want to be was an astronaut.

OpenSubtitles2018. v3

“Tôi từng mơ ước làm linh mục”

“I Dreamed of Becoming a Priest”

jw2019

Đối với những người đang mơ ước trở thành nhà văn, Funke khuyên: “Đọc – và hãy tò mò.

For aspiring authors, Funke says: “Read – and be curious.

WikiMatrix

Bạn nghĩ gì, tôi mơ ước Claudia Brown?

What, do you think I dreamed Claudia Brown?

QED

Anh luôn mơ ước trở thành phi hành gia.

She wanted to be an astronaut.

WikiMatrix

Nói thật là trước, trước đây Tôi từng mơ ước làm giáo viên.

Believe it or not, I used to want to be a teacher… a long time ago.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chúng ta cùng nhau làm việc… chúng ta sẽ là một đội đáng mơ ước.

If we work together, we’re the dream team.

OpenSubtitles2018. v3

Mơ ước làm giàu

Pursuing Wealth

jw2019

Hy vọng ấy không phải là mơ ước hão huyền.

That hope is not mere wishful thinking.

jw2019

Sẽ như thế nào nếu Martin Luther King lại nói ” Tôi có một mơ ước!

Of course, I’m not sure they’ll be up to it. ”

QED

Đây không phải là điều người ta mơ ước vào năm 1945.»

This was not in the dream of 1945.’

jw2019

Bản thân anh cũng có mơ ước trở thành cầu thủ.

His dream is to become a soccer player.

WikiMatrix

Tốt hơn mơ ước của cô chứ?

Better than your dreams?

OpenSubtitles2018. v3

Ta luôn mơ ước được đến Liao Dong cùng ngươi săn bắn

I dreamt of hunting through the Liao Dong plains with you.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là thế giới mơ ước đầy nước liên quan tới bộ phim “Avatar” của Jim Cameron.

It’s a watery dreamworld akin to Jim Cameron’s ” Avatar. ”

ted2019

Vì thế, tôi nghĩ hầu hết người Mỹ đều mơ ước về điều tốt đẹp hơn

So, I think most Americans have a dream to do better.

QED

Thì ngày tươi đẹp mà tôi mơ ước

Then the beautiful day that I dream about

LDS

Mơ ước quá cao

“ Lost ” Generation

jw2019

Nhưng mơ ước lớn nhất của cô là trở thành 1 đạo diễn.

Her biggest dream, however, is to become a dancer.

WikiMatrix

Mơ ước sống xanh– do chúng có lợi.

The whole green dream — because it can be profitable.

ted2019

Có thể sẽ có một cuộc sống tốt trong thế giới mơ ước

Look, it can be nice living in a dream world.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ mới 20 tuổi, mơ ước làm giáo sĩ của tôi đã trở thành hiện thực!

At just 20 years of age, my dream of missionary service was coming true!

jw2019

Nico, độc giả tuyệt nhất mà tôi có thể mơ ước.

But Nico’s the best reader I could hope for.

ted2019

Rate this post