Tìm hiểu vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

{{news.Title}}

{ { news. Source } } – { { news. Date | date : ‘ dd / MM / yyyy hh : mm : ss ‘ } }

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì là một vấn đề mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Bài viết sau đây sẽ giúp các Nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường cùng một số khái niệm và thuật ngữ thường được sử dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Xem thêm:

1. Vị thế trong sàn chứng khoán phái sinh là gì ?

1.1. Khái niệm vị thế trong sàn chứng khoán phái sinh là gì ?

Vị thế một sàn chứng khoán phái sinh ( CKPS ) tại một thời gian là trạng thái thanh toán giao dịch và khối lượng sàn chứng khoán phái sinh còn hiệu lực hiện hành mà nhà đầu tư đang nắm giữ tính đến thời gian đó. Nhà góp vốn đầu tư mua hoặc bán một CKPS được gọi là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán CKPS đó .

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

Vị thế trong sàn chứng khoán phái sinh là gì ?

1.2. Vị thế một CKPS trong hợp đồng tương lai

Trong thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai ( HĐTL ), vị thế một CKPS gồm có vị thế mua và vị thế bán .

  • Vị thế mua : Khi NĐT kỳ vọng giá của gia tài cơ sở ( ví dụ chỉ số VN30 Index ) sẽ tăng trong tương lai, nhà đầu tư sẽ mua hợp đồng, được gọi là mở vị thế mua hay tham gia vị thế mua ( bên mua ) .

  • Vị thế bán : Khi NĐT là người đang nắm giữ gia tài cơ sở, cho rằng giá của gia tài cơ sở sẽ giảm trong tương lai, sẽ bán hợp đồng và được gọi là mở vị thế bán hay tham gia vị thế bán ( bên bán ) .

1.3. Vị thế ròng CKPS

Vị thế ròng CKPS xác định bằng chênh lệch của vị thế mua và vị thế bán

Vị thế ròng CKPS xác lập bằng chênh lệch của vị thế mua và vị thế bán
Vị thế ròng một CKPS sẽ được xác lập bằng chênh lệch giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của CKPS đó tại cùng một thời gian, và theo nguyên tắc những vị thế đối ứng ( vị thế mua – vị thế bán ) của cùng một HĐTL có cùng thời gian đáo hạn trên cùng một thông tin tài khoản thanh toán giao dịch được tự động hóa đối trừ với nhau .

1.4. Giới hạn vị thế CKPS

  • Giới hạn vị thế một CKPS là vị thế ròng tối đa của CKPS, hoặc của những CKPS khác dựa trên cùng một gia tài cơ sở mà nhà đầu tư được quyền nắm giữ tại một thời gian .

  • Giới hạn vị thế nhằm mục đích ngăn ngừa một cá thể, tổ chức triển khai nắm giữ số lượng hợp đồng quá lớn. Hạn chế những ảnh hưởng tác động tới việc thanh toán giao dịch của sàn chứng khoán phái sinh, giúp duy trì không thay đổi thị trường. Qua đó, bảo vệ sự công minh và quyền lợi và nghĩa vụ nhà đầu tư khi tham gia sàn chứng khoán phái sinh .

2. Hoạt động của vị thế CKPS

2.1. Vị thế mở một CKPS

Vị thế mở một chứng khoán phái sinh thể hiện việc nhà đầu tư đang nắm giữ chứng khoán phái sinh còn hiệu lực và chưa được thanh lý hoặc tất toán.

Mở vị thế mua CKPS và mở vị thế bán CKPS là khác nhau

Mở vị thế mua CKPS và mở vị thế bán CKPS là khác nhau

Mở vị thế mua: Là nhà đầu tư mua một CKPS được gọi là mở vị thế mua.

Ví dụ : NĐT Xx muốn mua hợp đồng VN30F1901 sẽ đặt lệnh chào được khớp trên thị trường. Như vậy NĐT Xx được coi là đang mở vị thế mua

Mở vị thế bán: Là khi nhà đầu tư bán một CKPS được gọi là mở vị thế bán.

Ví dụ : NĐT Xy muốn bán hợp đồng VN30F1901 sẽ đặt lệnh chào bán, được khớp trên thị trường. Như vậy NĐT Xy được coi là đang mở vị thế bán .

2.2. Vị thế đóng một CKPS

Việc đóng vị thế một CKPS thường tùy thuộc vào kế hoạch của những NĐT. Dưới đây sẽ là những nguyên do cơ bản .

Đóng một vị thế chứng khoán sẽ phụ thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư

Đóng một vị thế sàn chứng khoán sẽ nhờ vào vào kế hoạch của nhà đầu tư
Có 2 trường hợp đóng vị thế một CKPS như sau :

Trường hợp 1: Chấm dứt vị thế trước khi HĐTL đáo hạn

Ví dụ : Một NĐT Xx mua 10 hợp đồng tương lai VN30F1809 đáo hạn tháng 9. Trước khi đáo hạn, chỉ số tăng mạnh và NĐT Dự kiến chỉ số VN30 Index khó hoàn toàn có thể tăng tiếp hoặc thậm chí còn hoàn toàn có thể hòn đảo chiều giảm điểm. NĐT Xx quyết định hành động bán hết số hợp đồng đã mua để chấm hết vị thế mua, dù những HĐTL đó chưa đến thời gian đáo hạn. Trường hợp này NĐT Xx đã triển khai đóng vị thế CKPS với mục tiêu để chốt lời .

Trường hợp 2: Nắm giữ HĐTL đến khi đáo hạn và thanh toán hợp đồng

Ví dụ : Một NĐT XY mua 10 hợp đồng tương lai VN30F1809 đáo hạn tháng 9. Nhận thấy chỉ số có xu thế tăng giá, NĐT Xy quyết định hành động giữ hợp đồng đến khi đáo hạn. Thời điểm đáo hạn, NĐT Xy bán hợp đồng để chấm hết vị thế mua và thanh toán giao dịch hợp đồng. Trong trường hợp này NĐT Xy đã nắm giữ HĐTL đến khi đáo hạn .

Hiểu được vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì đồng nghĩa với việc hiểu thêm về thị trường. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra được những quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

Các tin tương quan

Rate this post