Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bộ được xây dựng ngày 16 tháng 2 năm 1987 theo quyết định hành động số 782 / HĐNN của Hội đồng Nhà nước hợp nhất hai Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng lúc bấy giờ là Đồng chí Đào Ngọc Dung .

Vị trí và công dụng[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Nghị định số 14/2017 / NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có vị trí và công dụng như sau : là cơ quan của nhà nước, thực thi tính năng quản trị nhà nước về những nghành nghề dịch vụ : Lao động, tiền lương ; việc làm, giáo dục nghề nghiệp ; bảo hiểm xã hội ; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ; người có công ; bảo trợ xã hội ; trẻ nhỏ ; bình đẳng giới ; phòng, chống tệ nạn xã hội ( sau đây gọi chung là nghành nghề dịch vụ lao động, người có công và xã hội ) trong khoanh vùng phạm vi cả nước ; quản trị nhà nước những dịch vụ sự nghiệp công trong những ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ .

Lãnh đạo Bộ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Bộ trưởng: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng
 • Thứ trưởng:

Cơ cấu tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Các đơn vị chức năng quản lí nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Các đơn vị chức năng sự nghiệp Giao hàng quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

 • Trung tâm Thông tin
 • Viện Khoa học Lao động và Xã hội
 • Tạp chí Lao động và Xã hội
 • Báo Lao động và Xã hội
 • Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động Xã hội

Các đơn vị chức năng sự nghiệp khác[sửa|sửa mã nguồn]

 • Trường Đại học Lao động – Xã hội
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 • Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
 • Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ
 • Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 • Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất
 • Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
 • Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam
 • Trung tâm Lao động ngoài nước
 • Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật
 • Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An
 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội
 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ
 • Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tp. Hồ Chí Minh
 • Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
 • Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
 • Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực I
 • Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II
 • Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực III
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1945 và ra mắt ngày 02 tháng 9 năm 1945 có Bộ Lao độngBộ Cứu tế Xã hội trong tổng số 13 Bộ. Hai Bộ này là tiền thân của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày nay. Lê Văn Hiến là Bộ trưởng Bộ Lao động đầu tiên và Nguyễn Văn Tố là Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội đầu tiên.

Trong Chính phủ Liên hiệp Lâm thời được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1946, 2 bộ nói trên được thay thế bằng Bộ Xã hội (có 3 Nha: Nha Y tế, Nha Cứu tế Xã hội và Nha Lao động Trung ương) [3], Bộ trưởng là Trương Đình Tri. Từ 27 tháng 3 năm 1946 Giám đốc Nha Lao động Trung ương là Nguyễn Lê Giang, Giám đốc Nha Y tế Trung ương là Bác sĩ Vũ Đình Tụng và Giám đốc Nha Cứu tế Xã hội Trung ương là Bác sĩ Đỗ Xuân Hợp.

Sau đó, trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến cải tổ, thành lập ngày 03 tháng 11 năm 1946, Bộ Lao độngBộ Cứu tế được lập lại, đồng thời giải thể Bộ Xã hội. Bộ Cứu tế tồn tại đến năm 1947 thì giải thể và được tái lập vào ngày 20 tháng 9 năm 1955 theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ, nhưng cũng chỉ tồn tại đến tháng 5 năm 1959.

Ngày 19 tháng 7 năm 1947, Bộ Thương binh – Cựu binh được thành lập với Bộ trưởng là Vũ Đình Tụng, đảm nhiệm công tác Thương binh, liệt sĩ mà trước đó thuộc chức năng của Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục, Bộ Quốc phòng. Tháng 5 năm 1959, Bộ Thương binh – Cựu binh giải thể, toàn bộ công tác Thương binh liệt sĩ được chuyển giao cho Bộ Nội vụ phụ trách.

Như vậy, trong nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa II ( 1960 – 1964 ), công dụng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày này do 2 Bộ là Bộ Nội vụ và Bộ Lao động đảm nhiệm .

Phụ trách công tác thương binh, liệt sĩ ở Bộ Nội vụ ban đầu là Vụ Thương binh (có thêm công tác đối với quân nhân phục vụ do Hội đồng phục viên Trung ương chuyển giao), tiếp sau là Vụ Dân chính Thương binh (có thêm công tác hộ tịch và công tác Quản lý các trại hàng binh Âu Phi) và sau đó là Vụ Thương binh và An toàn xã hội (có thêm công tác cứu tế xã hội và công tác bảo hiểm xã hội). Ngày 20 tháng 3 năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 36/CP thành lập Vụ số 8 trực thuộc Bộ Nội vụ để thống nhất Quản lý các chính sách, chế độ đối với gia đình những cán bộ đi “công tác đặc biệt”; Quản lý trại nhi đồng đặc biệt; đón tiếp, bố trí công việc cho đồng bào miền Nam ra Bắc; Quản lý mồ mả, hồ sơ, di sản của công nhân viên chức và đồng bào miền Nam chết ở miền Bắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1967, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 129/CP thành lập Vụ Hưu trí thuộc Bộ Nội vụ.

Tháng 7 năm 1975, Bộ Công an và một số bộ phận của Bộ Nội vụ hợp nhất thành một bộ mới, lấy tên là Bộ Nội vụ và bộ này không còn thực hiện chức năng cũ về thương binh, liệt sĩ nữa. Do đó Chính phủ thành lập Bộ Thương binh và Xã hội trên cơ sở bộ phận làm công tác Thương binh, liệt sĩ của Bộ Nội vụ cũ.

Năm 1987, hợp nhất 2 Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Bộ trưởng[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Lao động ( 1945 – 1987 )[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Cứu tế ( 1945 – 1946, 1946 – 1947, 1955 – 1959 )[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Xã hội ( từ 2 tháng 3 năm 1946 đến 3 tháng 11 năm 1946 )[sửa|sửa mã nguồn]

 • Trương Đình Tri (sau theo Pháp, bị buộc tội phản quốc và xử quyết ngày 10 tháng 10 năm 1947)

Bộ trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh ( 1947 – 1959 )[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ( 1959 – 1975 )[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Thương binh Xã hội ( 1975 – 1987 )[sửa|sửa mã nguồn]

Thứ tự Họ và tên Nhiệm kỳ Ghi chú
1 Trung tướng Dương Quốc Chính (Lê Hiến Mai) 1975 – 23/04/1982
2 Thượng tướng Nguyễn Văn Khương (Song Hào) 23/04/1982 –16/02/1987

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( từ 1987 )[sửa|sửa mã nguồn]

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Nước Ta bị truy tố vào ngày 08 tháng 6 năm 2019 về tội Cố ý làm trái pháp luật của Nhà nước về quản trị kinh tế tài chính gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát 1.700 tỷ khi cho vay sai đối tượng người tiêu dùng. [ 4 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post