Môn tự nhiên xã hội tiếng Anh là gì

Mỗi tất cả chúng ta đều dành tối thiểu 12 năm đến trường, hoàn toàn có thể nói việc học tập đóng vai trò rất lớn và quan trọng trong cuộc sống mỗi người. Nhưng bạn có khi nào tự hỏi tên những môn học đó trong tiếng Anh là gì không ? Hãy cùng chúng mình lan rộng ra thêm vốn từ vựng tiếng Anh về những môn học nhé. Biết thêm cách gọi của những môn học này sẽ vừa giúp bạn tiếp xúc tốt hơn, vừa thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu đấy .Nội dung chính

 • Hướng dẫn học từ vựng tiếng Anh về các môn học cùng eJOY
 • Chủ đề 1  Các môn khoa học tự nhiên
 • Chủ đề 2  Các môn khoa học xã hội (tới trình độ THPT)
 • Chủ đề 3  Các môn khoa học xã hội (trình độ Đại học trở lên)
 • Chủ đề 4  Các môn nghệ thuật
 • Cài eXtension miễn phí
 • Bài tập ôn luyện
 • 1. Xếp các từ vào 2 cột sau
 • 2. Nối tên các môn học với tính từ tương ứng
 • 3. Trả lời các câu hỏi sau

Hướng dẫn học từ vựng tiếng Anh về các môn học cùng eJOY

 • Trước tiên bạn cần cài eJOY eXtension cho trình duyệt Chrome

Cài eXtension không tính tiền

 • Bôi đen từ vựng ở trong câu để tra từ và bấm vào nút Add từ
 • eJOY eXtension sẽ giúp bạn lưu lại từ mới trong ngữ cảnh của cả câu chứ không chỉ lưu mỗi từ vựng đó.
 • Không chỉ thế, eJOY sẽ nhắc bạn ôn tập từ vựng mới hàng ngày với những trò chơi thú vị.

Xem thêm

 • Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh  Hướng Dẫn Từ A-Z?
 • Cách Học Nhớ Lâu 36 Từ Vựng Tiếng Anh về Quần Áo Quen Thuộc
 • Từ Vựng Tiếng Anh qua 26 Loại Trái Cây Phổ Biến

Chủ đề 1  Các môn khoa học tự nhiên

Science

noun
/ saiəns /
The intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment .

khoa học

Ví dụ : Science is an integral part of life. ( Khoa học là một phần tất yếu của đời sống. )

Mathematics

noun
/, mæθəmætiks /
The abstract science of number, quantity, and space, either as abstract concepts ( pure mathematics ), or as applied to other disciplines such as physics and engineering ( applied mathematics )

toán học

hay viết tắt thành math

Ví dụ : Im rather bad at math. ( Tôi học khá kém toán. )

Physics

noun

/fiziks/

The branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy .

vật lý

Ví dụ : One of the first lessons of physics is always measuring. ( Một trong những bài học kinh nghiệm tiên phong trong môn vật lý luôn là thống kê giám sát. )

Chemistry

noun

/kemistri/

The branch of science concerned with the substances of which matter is composed, the investigation of their properties and reactions, and the use of such reactions to form new substances .

hóa học

Ví dụ : We get to carry out some experiments during chemistry class. ( Bọn em được làm thí nghiệm trong giờ hóa. )

Biology

noun

/baiɒlədʒi/

The study of living organisms .

sinh vật học

Ví dụ : Through biology, we know that human beings account for a tiny fraction in the animal kingdom. ( Học sinh học, ta mới biết loài người chỉ là một phần nhỏ trong giới động vật hoang dã. )

Astronomy

noun

/əstrɔnəmi/

The branch of science which đơn hàng with celestial objects, space, and the physical universe as a whole .

thiên văn học

tránh để bị nhầm lẫn với astrology chiêm tinh thuật (horoscope,)

Ví dụ : We can learn the formation and death of stars in astronomy. ( Chúng ta được học về sự hình thành cũng như cái chết của những vì sao trong môn thiên văn. )

Algebra

noun

/ældʒibrə/

The part of mathematics in which letters and other general symbols are used to represent numbers and quantities in formulae and equations .

đại số

Ví dụ : They put letters into problems of algebra, as if numbers alone arent hard enough. ( Bài toán đại số có thêm cả chữ cái, như thể số không thôi chưa đủ khó. )

Geometry

noun

/dʒiɔmitri/

The branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, lines, surfaces, solids, and higher dimensional analogues .

hình học

Ví dụ : Basic geometry starts with getting familiar with shapes. ( Hình học cơ bản khởi đầu từ làm quen với những khối hình. )

Calculus

noun

/kælkjʊləs/

The branch of mathematics that đơn hàng with the finding and properties of derivatives and integrals of functions .

giải tích

Ví dụ : Two main branches of calculus are differentiation and integration. ( Hai nhánh chính của giải tích là đạo hàm và tích phân. )

Bạn hoàn toàn có thể xem video dưới đây để ôn lại 1 số ít từ trên nhé

Chủ đề 2  Các môn khoa học xã hội (tới trình độ THPT)

Literature

noun

/litrətə[r]/

Written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit .

văn học, ngữ văn

Ví dụ : Yasunari Kawabata, Mori Ogai, Yukio Mishima, Natsume Soseki, are major figures of Japanese literature. ( Yasunari Kawabata, Mori Ogai, Yukio Mishima, Natsume Soseki, là những tượng đài của văn học Nhật Bản. )

History

noun

/histri/

The study of past events, particularly in human affairs .

lịch sử

Ví dụ : Studying history, we see that the 20 th century was really tumultuous. ( Học lịch sử dân tộc, ta thấy thế kỷ 20 đầy dịch chuyển. )

Geography

noun

/dʒiɒgrəfi/

The study of the physical features of the earth and its atmosphere, and of human activity as it affects and is affected by these .

địa lý

Ví dụ : One of Russias geography problem is that she has so little contact with warm waters. ( Một trong những yếu tố địa lý của nước Nga là nước này không tiếp xúc nhiều với vùng biển ấm. )

Ethics

noun

/eθiks/

The branch of knowledge that đơn hàng with moral principles .

đạo đức, luân lý học

Ví dụ : I doubt that studying ethics under this system, we actually understand true virtues and vices. ( Tôi ngờ rằng học đạo đức trong mạng lưới hệ thống này giúp ta hiểu phẩm hạnh và suy đồi thực sự. )

Foreign language

noun

/fɒrən læηgwidʒ/

A language originally from another country. It is also a language not spoken in the native country of the person referred to .

ngoại ngữ

Ví dụ : English is the most studied foreign language. ( Tiếng Anh là ngoại ngữ được học nhiều nhất. )

Chủ đề 3  Các môn khoa học xã hội (trình độ Đại học trở lên)

Linguistics

noun

/liηgwistiks/

The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics .

ngôn ngữ học

Ví dụ : I thought linguistics only concerns with matters such as origins of languages and has nothing to do with math boy was I wrong. ( Tôi cứ ngỡ ngôn ngữ học chỉ để tâm tới những yếu tố như nguồn gốc ngôn từ và không dính dáng gì tới toán tôi đã nhầm to. )

Economics

noun

/,i:kənɒmiks/ hoặc /,ekənɒmiks/

The branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth .

kinh tế học

Ví dụ : Too many people take economics these days. ( Dạo này nhiều người chọn học kinh tế tài chính quá. )

Psychology

noun

/saikɒlədʒi/

The scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behaviour in a given context .

tâm lý học

Ví dụ : If you dont study psychology or dont consult with those who do, you shouldnt claim so certainly that you have some sort of mental illness. ( Nếu bạn không theo tâm lý học hay không nhờ những người có hiểu biết tư vấn, bạn không nên khẳng định chắc chắn chắc như đinh bạn có bệnh tâm ý. )

Philosophy

 

noun

 

/filɔsəfi/

The study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence, especially when considered as an academic discipline .

triết học / triết lý

Ví dụ : Studying philosophy is like jumping in a rabbit hole. ( Học triết như nhảy vào hố không đáy. )

Sociology

noun

/,səʊsiˈɒlədʒi/

The study of the development, structure, and functioning of human society .

xã hội học

Ví dụ : Sociology focuses on the functioning of society, how humans interacts with one another. ( Xã hội học tập trung vào cách xã hội quản lý và vận hành, cách con người tiếp xúc với nhau. )

Anthropology

noun

/,ænθrepɒlədʒi/

The study of human societies and cultures and their development .

nhân chủng học

Ví dụ : Meanwhile, anthropology concentrates on different cultures. ( Còn nhân chủng học chăm sóc tới những tộc người và nền văn hóa truyền thống khác nhau. )

Archaeology

noun

/,ɑ:kiɒlədʒi/

The study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artefacts and other physical remains .

khảo cổ học

Ví dụ : How long does it take to turn grave robbing into archaeology ? ( Mất bao lâu thì trộm mộ trở thành khảo cổ ? )

Bạn hoàn toàn có thể xem video này để học lại những từ trong 2 mục trên nhé :

Chủ đề 4  Các môn nghệ thuật

Fine arts

noun

/fain ɑ:[r]ts/

Art ( such as painting, sculpture, or music ) concerned primarily with the creation of beautiful objects .

mỹ thuật

Ví dụ : Historically, the five main fine arts were painting, sculpture, architecture, music, and poetry. ( Trong lịch sử vẻ vang, mỹ thuật gồm có hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc và thi ca. ) ( trích wikipedia về fine art. )

Painting

noun

/ˈpeɪntɪŋ/

1. The action or skill of using paint, either in a picture or as decoration .

hội họa

Ví dụ : Painting has an interesting history. ( Hội họa có lịch sử vẻ vang tăng trưởng rất mê hoặc. )
2. A painted picture .

bức tranh

Ví dụ : Someone stole all the paintings in my living room. ( Ai đó ăn trộm mọi bức tranh treo trong phòng khách tôi mất rồi. )

Sculpture

noun

/skʌlptə[r]/

The art of making two – or three-dimensional representative or abstract forms, especially by carving stone or wood or by casting metal or plaster .

điêu khắc

Ví dụ : Ancient sculptures is a great way to study parts of history. ( Những bức điêu khắc cổ là một cách học một phần lịch sử vẻ vang rất tốt. )

Architecture

noun

/ˈɑː[r]kɪtɛktʃə/

The art or practice of designing and constructing buildings .

kiến trúc

Ví dụ : My favourite type of architecture is brutalism. ( Kiểu kiến trúc tôi thích là theo phe phái thô mộc. )

Music

noun

/mju:zik/

The art or science of composing or performing music .

âm nhạc

Ví dụ : I put on music all the time to avoid being alone with my own thoughts. ( Tôi bật nhạc mọi lúc để không phải ở một mình với tâm lý của bản thân. )

Poetry

noun

/ˈpəʊɪtri/

Literary work in which the expression of feelings and ideas is given intensity by the use of distinctive style and rhythm ; poems collectively or as a genre of literature .

thơ, thi ca

Ví dụ : I havent seen Burning *, but I think Poetry * is Lee Chang-dongs best work. ( Tôi chưa xem Thiêu Đốt, nhưng tôi nghĩ Thi Ca là tác phẩm hay nhất của Lee Chang-dong. )

Appreciation

noun

/ə,pri:iein/

Recognition and enjoyment of the good qualities of someone or something .

cảm thụ

Ví dụ : Each art form has a different way of appreciation. ( Mỗi mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật lại có cách cảm thụ khác nhau. )

Aesthetics

noun

/i:sθetiks/

A set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty .

mỹ học

Tiếng Anh-Mỹ đánh vần là esthetics.

Ví dụ : Vaporwave borrows a lot from 80 s and Northeast Asian aesthetics. ( Vaporwave mượn nhiều yếu tố mỹ họctừ thập niên 80 cũng như từ vùng Đông Bắc Á. )

Cài eXtension miễn phí

Bài tập ôn luyện

1. Xếp các từ vào 2 cột sau

Nature sciences Social sciences

math, literature, philosophy, physics, biology, chemistry, archaeology, astronomy, economics, anthropology, calculus, sociology, geography, algebra

2. Nối tên các môn học với tính từ tương ứng

a. Chemistry A. Historical
b. Algebra B. Literary
c. History C. Musical
d. Sociology D. Chemical
e. Music E. Physical
f. Physics F. Geometric
g. Ethics G. Algebraic
h. Economics H. Sociological
i. Literature
j. Geometry
I. Ethical
J. Economic

Lưu ý:Historical/hɪˈstɒrɪk(ə)l/có nghĩa là:liên quan tới môn lịch sử, thuộc về lịch sử

Historic/histɒrik/có nghĩa là:có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong lịch sử

Economical /ɛkəˈnɒmɪk(ə)l/ là:tiết kiệm, có tính kinh tế

Economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ là:liên quan tới nền kinh tế/kinh tế học

3. Trả lời các câu hỏi sau

 • Name three branches you know of mathematics?
 • Which one is an actual science, astronomy or astrology?
 • What did fine arts consist of historically?
 • Whats the difference between anthropology and sociology?

Bạn hãy để lại câu trả lời của bạn ở phần comment nhé!

Đừng quên lưu lại và ôn tập các từ vựng tiếng Anh về các môn học thường xuyên nhé. eJOY eXtension sẽ là trợ thủ đắc lực nếu bạn cảm thấy cần sự trợ giúp đấy.

Trên đây mình mới chỉ nhắc qua tới 1 số ít môn học điển hình nổi bật. Nếu bạn muốn tăng vốn từ của mình về chủ đề này hay nhiều chủ đề khác, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bộ từ 3000 Smart Words trên website eJOY Go nhé .Chúc những bạn học vui !

5/5 - (1 bình chọn)