Thuật Ngữ Ngành Xác Suất Thống Kê Tiếng Anh Là Gì ? Xác Suất In English

Học tiếng Anh không số lượng giới hạn đối tượng người dùng. Không chỉ những nhân viên cấp dưới văn phòng làm trong những công ty quốc tế mới cần trao dồi nhiều ngôn từ những trình độ bằng tiếng Anh thông dụng. Các công ty lúc bấy giờ tiếp tục sử dụng những từ vựng tiếng Anh cơ bản này để trao đổi. Chuyên mục ngày ngày hôm nay sẽ làm quen với một từ khóa chuyên ngành kinh doanh thương mại. Mình sẽ trình làng cho những bạn trong Tiếng Anh thì “ xác suất thống kê ” được hiểu như thế nào. Đó chính là tên thuộc nghành kinh doanh thương mại nào trong tiếng anh nào, vậy được sử dụng nó như thế nào ? Nó có những vốn từ chuyên sử dụng như thế nào ? Bài viết này sẽ giúp bạn làm rõ. Mời bạn cùng tìm hiểu thêm bài viết cụ thể dưới đây nhé ! ! !

xác suất thống kê trong tiếng Anh

1. “Xác suất thống kê” trong Tiếng Anh là gì?

Probability statistics

Cách phát âm: /ˌprɒb.əˈbɪl.ə.ti/ /stəˈtɪs·tɪks/

Định nghĩa:

Xác suất, thống kê là sự phối hợp của thống kê và xác suất nói đơn thuần là tìm độ đo gần đúng chuẩn của toán học để đo tính phi chắc như đinh của năng lực xảy ra một sự kiện nào đó là một phần toán học của khoa học, gắn liền với tập hợp tài liệu, nghiên cứu và phân tích, lý giải hoặc tranh luận về một yếu tố nào đó, và trình diễn tài liệu, hay là một nhánh của toán học …Bạn đang xem : Xác suất thống kê tiếng anh là gì

Loại từ trong Tiếng Anh:

Là một danh từ và là thuật ngữ chỉ một trình độ trong nhiều nghành. Vì là danh từ nên hoàn toàn có thể giữ nhiều vị trí trong cấu trúc một câu mệnh đề .Statistical probability can be an outline that every student will take when entering college in the first semester.xác suất thống kê có thể là một môn đại cương mà mọi sinh viên sẽ học khi vào đại học ở học kỳ đầu tiên. Determining the laws of statistical probabilities of variables present in the overall document is a necessity in data processing.Việc xác định qui những luật của xác suất thống kê của các biến có mặt trong tài liệu tổng thể là một điều cần thiết trong xử lí số liệu.xác suất thống kê hoàn toàn có thể là một môn đại cương mà mọi sinh viên sẽ học khi vào ĐH ở học kỳ tiên phong. Việc xác lập qui những luật của xác suất thống kê của những biến xuất hiện trong tài liệu toàn diện và tổng thể là một điều thiết yếu trong xử lí số liệu .

2. Cấu trúc và cách sử dụng “xác suất thống kê” trong tiếng Anh:

xác suất thống kê trong tiếng Anh

In forms of statistical probability math, learners can contact and know how to construct hypotheses and hypotheses in each specific case that make beneficial decisions.Những dạng toán xác suất thống kê, người học có thể tiếp xúc và biết được cách xây dựng các giả thuyết và đối thuyết trong từng trường hợp cụ thể mà đưa ra những quyết định có lợi.Những dạng toán xác suất thống kê, người học hoàn toàn có thể tiếp xúc và biết được cách kiến thiết xây dựng những giả thuyết và đối thuyết trong từng trường hợp đơn cử mà đưa ra những quyết định hành động có lợi .Từ “ statistical probability ” trong câu được sử dụng với mục tiêu làm trạng ngữ trong câu .Statistical probabilities are the types of problems that test the hypothesis of a certain blind problem, which is a big and important problem of mathematical statistics.Xác suất thông kê là những loại bài toán kiểm định giả thuyết thống kê một vấn đề khuất mắt nào đó là một bài toán lớn và quan trọng của thống kê toán học.Xác suất thông kê là những loại bài toán kiểm định giả thuyết thống kê một yếu tố khuất mắt nào đó là một bài toán lớn và quan trọng của thống kê toán học .Xem thêm : Sao Kê Tiếng Anh Là Gì, Chuyển Khoản Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ngân Hàng Phần 2Từ “ statistical probability ” trong câu được sử dụng với mục tiêu làm trạng ngữ trong câu .

Probability statistics theory and the divergence is a method of measuring the similarity between two probability distributions, probability theory, mathematical modeling, experimental design.Lý thuyết thống kê xác suất và sự phân kỳ là một phương pháp đo lường sự giống nhau giữa hai phân phối xác suất, lý thuyết xác suất, mô hình toán học, thiết kế thực nghiệm.Lý thuyết thống kê xác suất và sự phân kỳ là một giải pháp giám sát sự giống nhau giữa hai phân phối xác suất, kim chỉ nan xác suất, quy mô toán học, phong cách thiết kế thực nghiệm .Từ “ Probability statistics ” trong câu được sử dụng với mục tiêu làm chủ ngữ trong câu .

The most typical problem is the new form of parameter estimation that deals with the estimation of parameters present in the statistical probability distribution depending on the object, which should be difficult or easy to contact.Bài toán tiêu biểu nhất là dạng ước lượng tham số mới giải quyết việc ước lượng tham số có mặt trong phân phối xác suất thống kê tùy vào đối tượng mà nên tiếp xúc khó hay dễ.Bài toán tiêu biểu vượt trội nhất là dạng ước đạt tham số mới xử lý việc ước đạt tham số xuất hiện trong phân phối xác suất thống kê tùy vào đối tượng người dùng mà nên tiếp xúc khó hay dễ .Từ “ statistical probability ” được dùng trong câu với trách nhiệm làm tân ngữ cho câu .

He is also professor emeritus at Ton Duc Thang University, where he taught  very enthusiastic and did research dedicated in statistics probability.Anh cũng là giáo sư danh dự của trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi anh đã giảng dạy rất nhiệt tình và chuyên tâm nghiên cứu về thống kê và xác suất.Anh cũng là giáo sư danh dự của trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi anh đã giảng dạy rất nhiệt tình và chuyên tâm nghiên cứu và điều tra về thống kê và xác suất .Từ “ statistics probability ” làm bổ ngữ cho tân ngữ “ is also professor emeritus at Ton Duc Thang University, where he taught very enthusiastic and did research dedicated in statistics probability ”

3. Những cụm từ Tiếng Anh liên quan đến danh từ “ xác suất thống kê”:

xác suất thống kê trong tiếng Anh

Cụm từ Tiếng Anh

Nghĩa Tiếng Việt

statistic process control

trấn áp quy trình thống kê

statistic quality control

trấn áp chất lượng thống kê

statistic probability distribution

phân phối xác suất thống kê

statistic probability mass function

hàm khối lượng xác suất thống kê

statistic probability of default

xác suất thống kê của sự vỡ nợ

statistic probability space

khoảng trống xác suất thống kê

statistic probability theory

triết lý xác suất thống kê

strong statistic probability

xác suất thống kê mạnh

estimate the statistic probabilities

ước tính những xác suất thống kê

calculate the statistic probabilities

đo lường và thống kê những xác suất thống kê

increased statistic probability

tăng xác suất thống kê

initial statistic probability

xác suất thống kê khởi đầu

interpretation of statistic probability

lý giải xác suất thống kê

low statistic probability

xác suất thống kê thấp

mathematical statistic probability

xác suất thống kê toán học

predicted statistic probability

xác suất thống kê Dự kiến

statistic probability level

mức xác suất thống kê

statistic probability of error

xác suất thống kê của lỗi

statistic probability of occurrence

thống kê xác suất Open

statistic probability of selection

xác suất thống kê của lựa chọn

statistic probability of success

thống kê xác suất thành công xuất sắc

statistic probability sample

mẫu xác suất thống kê

reasonable statistic probability

xác suất thống kê hài hòa và hợp lý

subjective statistic probability

xác suất thống kê chủ quan

Hi vọng với bài viết này, maze-mobile.com đã giúp bạn hiểu hơn về “ xác suất thống kê ” trong tiếng Anh ! ! !

Rate this post