Câu hỏi trắc nghiệm nhập môn Internet – Tài liệu text

Câu hỏi trắc nghiệm nhập môn Internet

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.13 KB, 5 trang )

1. Internet là gì?
Là một hệ thống mạng thông tin toàn cầu được kết nối từ rất nhiều hệ thống mạng có quy
mô nhỏ hơn.
2. Các đặc trưng cơ bản của mạng WAN?
Tất cả 3 phương án đều đúng
3. Bộ giao thức nào được sử dụng phổ biến trên Internet?
TCP/IP
4. Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm:
Tất cả 3 phương án đều đúng
5. Internet được hình thành từ dự án nào dưới đây?
Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ.
6. Tên miền (Domain name) là gì?
Là tên định danh cho một địa chỉ IP để giúp dễ nhớ, dễ hiểu hơn.
7. Tên miền nào được dùng cho các tổ chức nói chung ?
.org
8. Khái niệm Trình duyệt Web là:
Một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng xem và tương tác với các văn bản, hình
ảnh, đoạn phim, nhạc, trò chơi…
9. Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại
Việt Nam?
.com.vn
10. Safari là một trình duyệt Web được phát triển bởi tập đoàn nào?
Apple
11. Dịch vụ Ineternet được chính thức cung cấp tại Việt nam vào năm nào?
1997
12. Đặc trưng cơ bản của mạng LAN là:
3 phương án
13. ARPANET là?
Một mạng máy tính do bộ quốc phòng Mỹ xây dựng, có thể coi là tiền thân của Internet.
14. Khẳng định nào sau đây là đúng?
internet là mạng WAN

15. ARPANET đã ngừng hoạt động vào khoảng năm nào?
1990
16. Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với quy định, quy cách?
edu.abc
17. HTTP là gì?
Là giao thức truyền siêu văn bản
18. Mạng nào là mạng tiền thân của Internet?
ARPANET

19. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền:
Dễ nhớ hơn địa chỉ IP
20. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là?
Là ngôn ngữ thiết kế Web đơn giản, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp
21. Website là gì?
Là một tập hợp trang Web.
22. Download là gì?
Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ Server (máy chủ) về máy tính Client(máy khách)
23. HTML (HyperText Markup Language) là gì?
Là ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông
tin được trình bày trên World Wide Web.
24. Để các máy tính trên mạng có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có…?
địa chỉ IP
25. Thuật ngữ Internet Explorer là ?
Là trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet.
26. Internet được ra đời vào năm nào?
1969
27. Upload là gì?
Là thuật ngữ chỉ việc tải dữ liệu từ các máy tính Client lên Server (máy chủ)
28. Tên miền nào được dùng cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo?

.edu
29. Tên miền sau là tên miền cấp mấy: home.vnn.vn
2
30. DNS là tên viết tắt của tên tiếng anh nào dưới đây?
Domain Name System.
31. Ethernet là?
Một chuẩn mạng cục bộ (LAN)
32. Các lĩnh vực có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm:
3 phương án
33. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Tại Việt Nam: tên miền được quản lý và cung cấp bởi VNNIC
34. Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì?
Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc
giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet.
35. Trong hoạt động của hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì?
Tham gia tương tác với học viên thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS).
36. Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào?
Learning Management System
37. Kiên trì, tự giác và quyết tâm để chiếm lĩnh tri thức thuộc điều kiện nào sau đây?
thái độ học tập

38. Hoạt động nào dưới đây là hình thức trao đổi tương tác đồng bộ (thời gian thực)?
Sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến (Chating, voice,…)
39. Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học?
Học theo khả năng của người học
40. Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải của LMS?
Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử
41. Kỹ năng nào dưới đây không nhất thiết cần có đối với việc học eLearning?
Ghi chép

42. Hệ thống elearning bao gồm những gì?
Các phân hệ phần mềm quản lý thông tin, quản lý nội dung, học liệu điện tử.
43. Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên có thể làm gì?
Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên
44. Học tập trong môi trường eLearning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua
hoạt động?
Tự học, tự kiểm tra và đánh giá được kiến thức của mình
45. Đâu KHÔNG phải là thành phần trong mô hình hệ thống của eLearning
Đội ngũ kỹ sư, thiết kế và giảng viên
46. E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
Electronic Learning
47. Trong hoạt động của eLearning, ngân hàng học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương án
sai
Làm công cụ chính hỗ trợ cho đội ngũ thiết kế
48. Đâu là quan điểm của eLearning đối với người học?
Học theo khả năng của người học
49. Theo Sloan Consortium, Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp học
eLearning
Lớn hơn 70%
50. Đâu là chức năng của LMS?
Quản lý các quá trình học tập của người học
51. Hình thức nào dưới đây được sử dụng phổ biến trong môi trường eLearning?
Lớp học thông qua các trang Web, hệ thống truyền hình trực tuyến
52. Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học eLearning?
4
53. Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích trong môi trườn eLearning?
Gửi thư qua đường bưu điện (Posts)
54. Trong hoạt động của hệ thống eLearning, học viên không được làm gì?
Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử

55. Đâu là nhược điểm của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo?
Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảng
truyền thống
56. Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên hệ thống có đặc điểm:
Không giới hạn số lần làm bài cũng như thời gian hết hạn nộp bài.
57. Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để:
Tính điểm giữa kỳ của người học.
58. Cổng thông tin là gì?
Là trang web mà từ đây bạn có thể dễ dàng truy cập đến các trang web hoặc các dịch vụ
khác của nhà cung cấp
59. Nội dung học lý thuyết của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ?
3 phương án
60. Hệ thống EHOU sẽ thông báo điểm môn học theo hình thức chủ yếu nào?
Tự động cập nhật trên hệ thống và người học theo dõi thông qua tài khoản của mình
61. Các hoạt động học tập được quy định trên hệ thống EHOU là?
Hoạt động Học lý thuyết, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành và Thi – kiểm tra
đánh giá
62. Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì?
Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường
63. Theo quy định đối với bài kiểm tra trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể
thực hiện bao nhiêu lần?
Tối đa 3 lần và tính điểm cao nhất.
64. Đặc điểm nổi bật của eLearning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì?
Người học chủ động lựa chọn về nội dung, thời gian và địa điểm học tập của mình.
65. Các bài kiểm tra trên hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng sẽ?
Giảng viên chấm bài trực tiếp trên hệ thống và thông báo kết quả qua hệ thống tài khoản
của người học.
66. Theo quy định đối với bài luyện tập trắc nghiệm trên hệ thống EHOU, người học có thể
thực hiện bao nhiêu lần?

Không quy định số lần, người học có thể luyện tập trong thời gian quy định và sẽ tính
điểm cao nhất trong số lần thực hiện
67. Lớp học Vclass là gì?
Là lớp học trực tuyến có sự tham gia trực tiếp của giảng viên, người học có thể trao đổi thảo luận trực tiếp với giảng viên, bạn bè cùng lớp
68. Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người học
Trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến về những vấn đề người học quan tâm
69. Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải chuẩn bị những gì?
3 phương án

70. Hoạt động Thực hành – luyện tập trên hệ thống EHOU giúp người học?
3 phương án
71. Hoạt động Học lý thuyết là?
3 phương án

15. ARPANET đã ngừng hoạt động giải trí vào khoảng chừng năm nào ? 199016. Tên miền nào trong số các tên miền sau không đúng với lao lý, quy cách ? edu. abc17. HTTP là gì ? Là giao thức truyền siêu văn bản18. Mạng nào là mạng tiền thân của Internet ? ARPANET19. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền : Dễ nhớ hơn địa chỉ IP20. Ngôn ngữ lưu lại siêu văn bản HTML là ? Là ngôn từ phong cách thiết kế Web đơn thuần, sử dụng các thẻ để tạo ra các trang văn bản hỗn hợp21. Website là gì ? Là một tập hợp trang Web. 22. Download là gì ? Là thuật ngữ chỉ việc tải tài liệu từ Server ( sever ) về máy tính Client ( máy khách ) 23. HTML ( HyperText Markup Language ) là gì ? Là ngôn từ ghi lại được phong cách thiết kế ra để tạo nên các website, nghĩa là các mẫu thôngtin được trình diễn trên World Wide Web. 24. Để các máy tính trên mạng hoàn toàn có thể liên lạc với nhau, thì mỗi máy tính cần có … ? địa chỉ IP25. Thuật ngữ Internet Explorer là ? Là trình duyệt web dùng để hiển thị các website trên Internet. 26. Internet được sinh ra vào năm nào ? 196927. Upload là gì ? Là thuật ngữ chỉ việc tải tài liệu từ các máy tính Client lên Server ( sever ) 28. Tên miền nào được dùng cho tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ giáo dục, đào tạo và giảng dạy ?. edu29. Tên miền sau là tên miền cấp mấy : home.vnn. vn30. DNS là tên viết tắt của tên tiếng anh nào dưới đây ? Domain Name System. 31. Ethernet là ? Một chuẩn mạng cục bộ ( LAN ) 32. Các nghành nghề dịch vụ hoàn toàn có thể được đăng tải và sử dụng trên Internet gồm : 3 phương án33. Phát biểu nào sau đây là đúng ? Tại Nước Ta : tên miền được quản trị và phân phối bởi VNNIC34. Một cách đầy đủ nhất, E-Learning là gì ? Một tập hợp các ứng dụng và quy trình tạo lập, phân phối, quản trị và hợp tác trong việcgiảng dạy và học tập sử dụng công nghệ tiên tiến web và trải qua mạng Internet. 35. Trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống eLearning, giảng viên có quyền gì ? Tham gia tương tác với học viên trải qua mạng lưới hệ thống quản trị học tập ( LMS ). 36. Khi nói về E-learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cum từ tiếng Anh nào ? Learning Management System37. Kiên trì, tự giác và quyết tâm để sở hữu tri thức thuộc điều kiện kèm theo nào sau đây ? thái độ học tập38. Hoạt động nào dưới đây là hình thức trao đổi tương tác đồng điệu ( thời hạn thực ) ? Sử dụng các công cụ tương hỗ trực tuyến ( Chating, voice, … ) 39. Đâu là quan điểm của eLearning so với người học ? Học theo năng lực của người học40. Chức năng nào dưới đây KHÔNG phải của LMS ? Quản lý việc kiến thiết xây dựng bài giảng điện tử41. Kỹ năng nào dưới đây không nhất thiết cần có so với việc học eLearning ? Ghi chép42. Hệ thống elearning gồm có những gì ? Các phân hệ ứng dụng quản trị thông tin, quản trị nội dung, học liệu điện tử. 43. Trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống eLearning, học viên hoàn toàn có thể làm gì ? Trao đổi thông tin trực tuyến với bạn học và giảng viên44. Học tập trong thiên nhiên và môi trường eLearning, tính tự giác của người học được bộc lộ thông quahoạt động ? Tự học, tự kiểm tra và nhìn nhận được kỹ năng và kiến thức của mình45. Đâu KHÔNG phải là thành phần trong quy mô mạng lưới hệ thống của eLearningĐội ngũ kỹ sư, phong cách thiết kế và giảng viên46. E-Learning là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ? Electronic Learning47. Trong hoạt động giải trí của eLearning, ngân hàng nhà nước học liệu điện tử dùng để. Hãy chọn phương ánsaiLàm công cụ chính tương hỗ cho đội ngũ thiết kế48. Đâu là quan điểm của eLearning so với người học ? Học theo năng lực của người học49. Theo Sloan Consortium, Lớp học có sử dụng internet bao nhiêu % thì được gọi là lớp họceLearningLớn hơn 70 % 50. Đâu là tính năng của LMS ? Quản lý các quy trình học tập của người học51. Hình thức nào dưới đây được sử dụng thông dụng trong thiên nhiên và môi trường eLearning ? Lớp học trải qua các trang Web, mạng lưới hệ thống truyền hình trực tuyến52. Có mấy hoạt động giải trí chính so với học viên trong lớp học eLearning ? 53. Hình thức trao đổi nào dưới đây không được khuyến khích trong môi trườn eLearning ? Gửi thư qua đường bưu điện ( Posts ) 54. Trong hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống eLearning, học viên không được làm gì ? Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử55. Đâu là điểm yếu kém của eLearning theo quan điểm của các cơ sở đào tạo và giảng dạy ? Ngân sách chi tiêu quy đổi, tăng trưởng nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình, bài giảngtruyền thống56. Hệ thống câu hỏi ôn luyện trắc nghiệm trên mạng lưới hệ thống có đặc thù : Không số lượng giới hạn số lần làm bài cũng như thời hạn hết hạn nộp bài. 57. Mục đích của bài kiểm tra trắc nghiệm được dùng để : Tính điểm giữa kỳ của người học. 58. Cổng thông tin là gì ? Là website mà từ đây bạn hoàn toàn có thể thuận tiện truy vấn đến các website hoặc các dịch vụkhác của nhà cung cấp59. Nội dung học triết lý của từng tuần học được truyền tải dưới dạng chính nào ? 3 phương án60. Hệ thống EHOU sẽ thông tin điểm môn học theo hình thức hầu hết nào ? Tự động update trên mạng lưới hệ thống và người học theo dõi trải qua thông tin tài khoản của mình61. Các hoạt động giải trí học tập được pháp luật trên mạng lưới hệ thống EHOU là ? Hoạt động Học triết lý, Hỏi dáp – Trao đổi, Luyện tập – thực hành thực tế và Thi – kiểm trađánh giá62. Nếu không đăng nhập được vào lớp học, người học nên làm gì ? Gửi email, gọi điện cho cố vấn học tập hoặc cán bộ của nhà trường63. Theo lao lý so với bài kiểm tra trắc nghiệm trên mạng lưới hệ thống EHOU, người học có thểthực hiện bao nhiêu lần ? Tối đa 3 lần và tính điểm trên cao nhất. 64. Đặc điểm điển hình nổi bật của eLearning so với phương pháp giảng dạy truyền thống lịch sử là gì ? Người học dữ thế chủ động lựa chọn về nội dung, thời hạn và khu vực học tập của mình. 65. Các bài kiểm tra trên mạng lưới hệ thống dưới hình thức tự luận hoặc bài tập kỹ năng và kiến thức sẽ ? Giảng viên chấm bài trực tiếp trên mạng lưới hệ thống và thông tin hiệu quả qua mạng lưới hệ thống tài khoảncủa người học. 66. Theo lao lý so với bài rèn luyện trắc nghiệm trên mạng lưới hệ thống EHOU, người học có thểthực hiện bao nhiêu lần ? Không lao lý số lần, người học hoàn toàn có thể rèn luyện trong thời hạn pháp luật và sẽ tínhđiểm cao nhất trong số lần thực hiện67. Lớp học Vclass là gì ? Là lớp học trực tuyến có sự tham gia trực tiếp của giảng viên, người học hoàn toàn có thể trao đổi đàm đạo trực tiếp với giảng viên, bạn hữu cùng lớp68. Diễn đàn trên lớp học EHOU sẽ giúp người họcTrao đổi, đàm đạo, bày tỏ quan điểm về những yếu tố người học quan tâm69. Kết nối với lớp học Vclass sinh viên cần phải sẵn sàng chuẩn bị những gì ? 3 phương án70. Hoạt động Thực hành – rèn luyện trên mạng lưới hệ thống EHOU giúp người học ? 3 phương án71. Hoạt động Học kim chỉ nan là ? 3 giải pháp

Rate this post