‘múi’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” múi “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ múi, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ múi trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Giờ mùa Hè Trung Âu Múi giờ Danh sách múi giờ

2. Để biết thêm các múi giờ của Hoa Kỳ và các múi giờ khác, xem: Múi giờ.

3. Lệch múi giờ.

4. Trong mục “Múi giờ”, hãy chọn múi giờ của bạn.

5. Cách đặt múi giờ:

6. Để xem múi giờ của bạn:

7. Nếu bạn không thêm múi giờ, chúng tôi sẽ sử dụng múi giờ mặc định:

8. Chọn sử dụng múi giờ của nhà xuất bản hay múi giờ của người giờ.

9. Ổng có 6 múi đó.

10. Lỗi múi giờNAME OF TRANSLATORS

11. Bạn có thể thay đổi múi giờ và tạo sự kiện theo múi giờ nhất định.

12. Thế chênh lệch múi giờ thì sao?

13. Năm 1950, các múi giờ được ghi kèm thêm chữ cái viết hoa: Z cho múi giờ số không, A đến M (trừ J) cho các múi giờ phía Đông, N đến Y cho các múi giờ phía Tây.

14. Trình nền Múi giờ KDEComment

15. Hiện nay, Việt Nam dùng múi giờ UTC +7.

16. Kiểm tra xem múi giờ trong Lịch Google có khớp với múi giờ trong ứng dụng lịch gốc hay không:

17. Tìm hiểu cách chọn múi giờ và múi giờ đó ảnh hưởng đến chu kỳ ngân sách của bạn như thế nào.

18. Hiện không phải là múi giờ chính thức.

19. Cơ sở dữ liệu múi giờ IANA chỉ chứa khu vực UAE trong dữ liệu múi giờ, đặt tên là Châu Á/Dubai.

20. Chắc chắn cũng xơ múi không ít, phải không?

21. Quả gấc chín bổ ra thường có sáu múi.

22. Tất cả giờ đều ở múi giờ GMT+7.

23. Đưa lũ này tới Bộ, sẽ chẳng xơ múi được gì đâu.

24. Thứ ba, bạn cần hiểu thế nào là múi giờ.

25. Well, Cậu quên mất sự khác biệt về múi giờ à.

26. Cà chua thái lát mỏng hoặc thái múi cau tùy thích.

27. Nếu múi giờ địa phương của bạn là một trong số ít múi giờ có thời gian chênh lệch so với giờ GMT là một phần tư giờ, thì hệ thống Google Ads sẽ không thể hỗ trợ múi giờ của bạn.

28. Có sơ múi được tí quấn quít khi chia tay không?

29. Chắc chắn những múi giờ sẽ có ích cho mày đấy.

30. Việc đó giống như là bạn đổi múi giờ hàng ngày.

31. Các múi cơ ở chân sau cần nổi rõ và gọn gàng.

32. Hãy tìm hiểu thêm về múi giờ và tiền tệ trong AdMob.

33. Sau khi Chính quyền Vichy thay đổi múi giờ, Đông Dương chuyển sang múi giờ GMT+8, bỏ qua 60 phút vào lúc 23:00 ngày 31 tháng 12 năm 1942.

34. Axit citric có trong cam, chanh và các loại quả có múi khác.

35. Nếu địa điểm được đặt ở múi giờ khác, giờ địa phương cũng được cung cấp.

36. Cậu ta vừa từ Mỹ về vẫn còn đang bị lệch múi giờ

37. Ngày và thời gian bắt đầu sự kiện theo múi giờ địa phương.

38. Ứng dụng có thể gặp sự cố khi nhận dạng múi giờ của bạn.

39. Múi giờ là một điểm đặc biệt quan trọng cần cân nhắc khi chọn tần suất cho quy tắc với thời gian trong ngày kéo dài ra hai ngày do những khác biệt về múi giờ.

40. Giờ Đông Âu (EET) là tên gọi để chỉ múi giờ UTC+02:00.

41. Cuối ngày được xác định theo cài đặt múi giờ chế độ xem của bạn.

42. Đúng vậy, không phải dành cho người giao dịch tiền trong 10 múi giờ nữa.

43. Để thay đổi múi giờ, hãy chọn nơi ở của bạn từ danh sách dưới đây

44. Bạn có thể thấy trên tường treo múi giờ 5 quận của thành phố New York.

45. Bắc Việt Nam khẳng định múi giờ chính thức GMT+7 từ tháng 1 năm 1968.

46. Tại Hoa Kỳ và Canada, múi giờ này được gọi là Giờ Thái Bình Dương (PT).

47. Chúng tôi đi đường cả một tháng—khoảng 11.000 kilômét—băng qua 11 múi giờ!

48. Bạn có thể thay đổi múi giờ để phù hợp với vị trí của mình.

49. Bạn có thể thay đổi cài đặt đồng hồ của bạn, bao gồm ngày, giờ và múi giờ.

50. Lời nhắc luôn hiển thị vào cùng một giờ bất kể múi giờ là gì.

Rate this post