Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37: Axit – Bazơ – Muối hay, chi tiết

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37: Axit – Bazơ – Muối hay, chi tiết

Lý thuyết Hóa học 8 Bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Bài giảng: Bài 37: Axit – Bazơ – Muối – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

1. Axit

a. Khái niệm
Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hihdro link với gốc axit, những nguyên tử hidro này hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại
b. CTHH : gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit
c. Phân loại : 2 loại
– Axit không có oxi : HCl, H2S, … .
– Axit có oxi : H2SO4, H2CO3, …
d. Tên gọi
– Axit không có oxi
Tên axit = axit + tên phi kim + hidric
VD : HCl : axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua
H2S : axit sunfuhidric. Gốc axit tương ứng là sunfua
– Axit có oxi
+ Axit có nhiều oxi :
Tên axit = axit + tên phi kim + ic
VD : H2SO4 : axit sunfuric. Gốc axit : sunfat
HNO3 : axit nitric. Gốc axit : nitrat
+ Axit có ít oxi :
Tên axit = axit + tên phi kim + ơ
VD : H2SO3 : axit sunfuro. Gốc axit sunfit

2. Bazơ

a. Khai niệm :
Phân tử bazo gồm có môt nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit ( – OH ) .
b. CTHH : M ( OH ) n, n : số hóa trị của sắt kẽm kim loại
c. Tên gọi :
Tên bazo = tên sắt kẽm kim loại ( kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị ) + hidroxit
VD : Fe ( OH ) 2 : sắt ( II ) hidroxit
KOH : kali hidroxit
d. Phân loại
Bazơ tan trong nước gọi là kiềm. VD : NaOH, KOH, Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2 .
Bazơ không tan trong nước. VD : Cu ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3, …

3. Muối

a. Khái niệm
Phân tử muối có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với môht hay nhiều gốc axit
b. CTHH : gồm 2 phần : sắt kẽm kim loại và gốc axit
VD : Na2SO4, CaCO3, …
c. Tên gọi
Tên muối = tên sắt kẽm kim loại ( kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị ) + tên gốc axit
VD : Na2SO4 : natri sunfat
CaCO3 : canxi cacbonat
FeSO4 : sắt ( II ) sunfat
d. Phân loại
– Muối trung hòa : là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hidro hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại
VD : Na2SO4, CaCO3, …
– Muối axit : là muối trong đó gốc axit còn nguyên tử hidro H chưa được thay thế sửa chữa bằng nguyên tử sắt kẽm kim loại. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế sửa chữa bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại .
VD : NaHSO4, NaHS, NaHSO3, …

Bài tập tự luyện

Bài 1 :Oxit tương ứng với axit H2SO3 là
A. SO2 .
B. SO3 .
C. SO.
D. CO2 .

Lời giải:

Oxit tương ứng với axit H2SO3 là SO2
Đáp án cần chọn là : A

Bài 2: Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lời giải:

Các chất thuộc loại axit là : H2SO4, HCl → → có 2 chất
Đáp án cần chọn là : B
Bài 3 : Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ?
A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH .
B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOH .
C. NaOH, Ba ( OH ) 2, Ca ( OH ) 2, KOH .
D. NaOH, Ca ( NO3 ) 2, KOH, H2SO4 .

Lời giải:

Dãy dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh là dãy gồm những dung dịch bazơ : NaOH, Ba ( OH ) 2, Ca ( OH ) 2, KOH
Đáp án cần chọn là : C
Bài 4 : Tên gọi của Al ( OH ) 3 là :
A. Nhôm ( III ) hidroxit .
B. Nhôm hidroxit .
C. Nhôm ( III ) oxit .
D. Nhôm oxit .

Lời giải:

Al ( OH ) 3 : nhôm hidroxit
Đáp án cần chọn là : B

Chú ý: Không gọi là Nhôm (III) hidroxit vì nhôm chỉ có 1 hóa trị III. Cách gọi này chỉ ứng với kim loại có nhiều hóa trị

Bài 5 : Cho 0,1 mol NaOH công dụng với 0,2 mol HCl, loại sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là
A. 11,7 gam .
B. 5,85 gam .
C. 4,68 gam .

Lời giải:

PTHH : NaOH + HCl → NaCl + H2O

Xét tỉ lệ: Bài tập về Muối lớp 8 có lời giải => HCl dư, NaOH phản ứng hết

=> tính số mol NaCl theo NaOH
PTHH : NaOH + HCl → NaCl + H2O
Tỉ lệ PT : 1 mol 1 mol 1 mol
P. / ứng : 0,1 mol → 0,1 mol
=> Khối lượng muối NaCl thu được là : mNaCl = 0,1. 58,5 = 5,85 gam
Đáp án cần chọn là : B
Bài 6 : Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam kẽm tính năng với 9,8 gam axit sunfuric ( H2SO4 ) là
A. 24,15 gam
B. 19,32 gam
C. 16,1 gam
D. 17,71 gam

Lời giải:

Số mol kẽm là: nZn= Bài tập về Muối lớp 8 có lời giải=0,15mol

Số mol H2SO4 là: nH2SO4= Bài tập về Muối lớp 8 có lời giải=0,1mol

PTHH : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Xét tỉ lệ:  Bài tập về Muối lớp 8 có lời giải=> Zn dư, H2SO4 phản ứng hết

=> tính số mol muối ZnSO4 theo số mol H2SO4
PTHH : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
Tỉ lệ PT : 1 mol 1 mol 1 mol
P. / ứng : 0,1 mol → 0,1 mol
=> Khối lượng ZnSO4 là : mZnSO4 = 0,1. 161 = 16,1 gam
Đáp án cần chọn là : C
Xem thêm những bài tóm tắt kỹ năng và kiến thức Hóa học lớp 8 hay, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-37-axit-bazo-muoi.jsp

Rate this post