my husband trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Because seeing anything without my husband, I can’t even imagine that.

Bởi vì tôi không thể hình dung ra chuyện đi chơi đâu đó mà không có chồng tôi.

OpenSubtitles2018. v3

Although I lost my husband, I am not alone.

Dẫu đã mất chồng, nhưng tôi không đơn độc.

jw2019

Indeed my husband was simply a fanatical fisherman.

Thực sự thì chồng tôi đơn giản chỉ là một ngư dân cuồng tín.

OpenSubtitles2018. v3

He was not only my husband; he was my best friend.

Anh ấy không chỉ là chồng em, anh ấy còn là bạn thân của em.

Literature

As you know, my husband passed away recently.

Nhưng ông biết, nhà tôi mới qua đời.

OpenSubtitles2018. v3

Almost 40 years ago my husband and I went to the temple for our Friday night date.

Cách đây gần 40 năm, vợ chồng tôi đi đền thờ cho buổi hẹn hò đi chơi tối thứ Sáu.

LDS

My husband, who had no flying experience, tried desperately to rouse him.

Vì không có kinh nghiệm lái máy bay, chồng tôi cố gắng lay ông ấy dậy trong vô vọng.

jw2019

My husband?

Chồng tôi?

OpenSubtitles2018. v3

My husband is going to go straight there as well!

Ba những con cũng sẽ đến thẳng đó !

QED

At first, my husband didn’t want me to engage in the public preaching work.

Thoạt tiên, chồng tôi không muốn tôi đi rao giảng.

jw2019

So I stayed up at night and talked to my husband,

Tôi đã thức đến tận khuya, và chuyện trò với chồng mình ,

QED

Trying to figure out why God killed my husband.

Cố gắng tìm ra vì sao Chúa lại giết chết chống tôi .

QED

You must pay no attention to my husband’s jokes.

Anh đừng để ý đến lời nói đùa của chồng ta.

OpenSubtitles2018. v3

I whispered, but my husband had left the room to water the plants .

Tôi thì thầm, nhưng chồng tôi đã ra khỏi phòng để tưới cây .

EVBNews

We supposed to live off my husband’s disability?

Chúng tôi phải sống nhờ vào tiền trợ cấp tàn tật của chồng tôi sao?

OpenSubtitles2018. v3

My husband and I would read one verse each, and then Sydney would repeat a verse.

Chồng tôi và tôi thường đọc mỗi người một câu, và rồi Sydney lặp lại một câu.

LDS

But women will tell you over and over again, “I can’t negotiate a condom with my husband.

Nhưng chị em phụ nữ nhiều lần nói với tôi rằng, “Tôi không thể phó thác chuyện đeo bao cao su cho chồng tôi.

ted2019

My husband formally approved our own humanitarian package for eighty million.

Chồng tôi đã chính thức phê chuẩn gói viện trợ nhân đạo 80 triệu đô la.

OpenSubtitles2018. v3

My husband, the late Lord Luthor.

Chồng của ta, lãnh chúa Luthor quá cố.

OpenSubtitles2018. v3

Hey, how can someone that’s my husband say such things!?

Sao chồng em lại đi nói vậy được chứ !

QED

My husband left me.

Chồng tôi đã bỏ tôi.

OpenSubtitles2018. v3

My husband, the apple of my eye.

oh xem ai này, chồng tôi, cục cưng của đời tôi.

OpenSubtitles2018. v3

There are no words to encompass my overwhelming gratitude at your reclamation of my husband.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của ta vì ngài đã cứu được chồng ta.

OpenSubtitles2018. v3

My husband

Chồng em

OpenSubtitles2018. v3

My husband at first opposed my taking the children to congregation meetings.

Ban đầu chồng tôi chống đối việc tôi dẫn con đi họp.

jw2019

Rate this post