Luật nhân quả là luật của vũ trụ, không phải của thần hay Phật

Hầu như ai ai trong tất cả chúng ta cũng đã từng nghe đến hai từ “ Nhân ” và “ Quả ”. Nếu làm lành thì sau này sẽ hưởng một quả báo lành, an vui và niềm hạnh phúc. trái lại, nếu thao tác ác thì quả báo đau khổ, trầm luân sẽ không thể nào tránh khỏi .

Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ. Không phải do Trời, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập và cũng không một ai có thể can thiệp được. Xưa nay vốn dĩ như vậy, rất bình đẳng. Một người gây tội ác có thể lọt lưới pháp luật thế gian nhưng không thể nào thoát được nhân quả và báo ứng. Nhân gian thường nói: “Ở hiền thì gặp lành và gieo gió ắt sẽ gặt bão” hay “Nếu muốn biết quá khứ hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao thì hiện tại sẽ trả lời” cũng là đạo lý về Nhân quả vậy!

Thật ra nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu hết được mà ngay đến cảnh giới của Bồ tát vẫn chưa thể thấu suốt. Kinh dạy : “ Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả ”. Bồ tát thao tác gì cũng sợ lỗi lầm, thao tác gì cũng xem xét trước sau rồi mới làm để tránh đi những quả báo đau khổ về sau. Chúng sinh phàm phu thì ngược lại. Đôi khi biết việc là sai mà vẫn cứ tạo ra sự đã gây ra bao ác nghiệp phải đoạ lạc trầm luân trong khắp nẻo khổ đau của luân hồi

Trong nhà Phật cũng thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Thăng lên hay đoạ lạc, phàm phu hay thành Phật cũng không ngoài Nhân quả.

Nhân Quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ. Không phải do Trời, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập và cũng không một ai có thể can thiệp được.

Nhân Quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ. Không phải do Trời, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập và cũng không một ai có thể can thiệp được.

Phật nói kinh nhân quả ba đời

Thời còn tại thế, Đức Phật cũng đã từng có lần cảnh báo cho những người không tin Nhân quả báo ứng mà kể ra một câu chuyện cho thấy dù đã thành Phật mà vẫn còn bị nhân quả chi phối. Kinh dạy rằng, thuở nọ ở Ấn Độ, trong thành Ca tỳ la vệ có một ao nước, bao nhiêu tôm cá đều bị người dân bắt làm thịt ăn hết. Trong ao ấy có một con cá lớn cũng bị bắt. Có một chú bé, tuy không ăn cá nhưng lại đùa nghịch dùng cây gõ lên đầu cá ba cái. Trong thời Phật Thích Ca tại thế, vua Ba-Tư-Nặc rất mến mộ Đạo Phật, cưới một cô con gái dòng họ Thích Ca sinh ra một Thái tử tên là Lưu Ly. Thuở nhỏ, Thái tử Lưu Ly thường qua quê ngoại bên thành Ca tỳ la vệ chơi. Một hôm, do đùa nghịch nơi toà thuyết pháp của Phật và bị người gác đuổi ra nên sinh tâm sân hận.

Thái tử Lưu Ly nuôi lòng hận thù ấy cho đến khi lớn lên và làm vua liền cho quân sang đánh thành Ca tỳ la vệ, giết sạch cư dân trong thành. Đức Phật biết nhưng cũng khuyên ngăn không được. Đồng thời, trong thời gian này, Đức Phật cũng bị đau đầu ba ngày. Lúc ấy, ngài Mục Kiền Liên được xem là vị có thần thông bậc nhất trong số mười đệ tử lớn của Phật đã phát lòng từ bi dùng thần thông đưa mấy trăm người dòng họ Thích Ca cho vào bát và tạm đưa lên cõi Trời lánh nạn. Song cuối cùng cũng không thể cứu được mà khi đưa về thì trong bát chỉ còn toàn là máu. Các đại đệ tử cầu Đức Phật dạy rõ nguyên nhân. Nhân đây, Phật đã phương tiện kể lại câu chuyện tiền kiếp dân làng giết cá khi xưa. Con cá lớn trong hồ xưa kia nay đã đầu thai lại chính là vua Lưu Ly. Những con tôm cá trong hồ bị giết hại nay chính là đại quân binh theo vua đánh thành Ca tỳ la vệ. Dân trong thành và những người nhà dòng họ Thích Ca bị giết chết chính là những người đã bắt cá tôm giết ăn thuở nọ. Chú bé tuy không ăn cá nhưng lại đùa nghịch và lấy cây gõ vào đầu cá ba cái nay chính là Đức Phật Thích Ca bây giờ, nên cũng đã bị đau đầu ba ngày…

Trong nhà Phật cũng thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Thăng lên hay đoạ lạc, phàm phu hay thành Phật cũng không ngoài Nhân Quả.

Trong nhà Phật cũng thường nói: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Thăng lên hay đoạ lạc, phàm phu hay thành Phật cũng không ngoài Nhân Quả.

Sử dụng bùa chú là do không hiểu sâu về nhân quả Những câu truyện thế này, ngày này do đã quá xa với thời Đức Phật còn tại thế nên người đời rất khó tin. Nhưng người đời mặc dầu có tin hay không tin thì thực sự muôn đời vẫn là thực sự. Kinh dạy : “ Như Lai nói lời chân, lời thật, lời như, lời không dối, lời chẳng khác ”. Đâu phải nói không tin là không có ? Nếu không tin, sẽ không có thì tất cả chúng ta cũng sẽ không tin cho khoẻ ? Tất cả tất cả chúng ta dù muốn hay không muốn, cũng đang chịu sự chi phối rất rõ ràng của Nhân quả. Gần đây, cũng có người vì chưa hiểu sâu về nhân quả nên tuy lúc đầu cũng đi chùa, làm thiện nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm, nghịch cảnh đến trong đời sống thì liền sinh tâm than Trời trách Phật không linh nên không liên tục đến chùa hay làm thiện nữa thì quả thật rất đáng tiếc ! Bất trắc thời điểm ngày hôm nay đến là nó phải đến, kể cả tất cả chúng ta có làm thiện hay không làm, cúng chùa hay không cúng chùa, nhưng vì kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác nên kiếp này phải trả, còn những việc làm thiện lành thời điểm ngày hôm nay thì kiếp sau hay cuối đời này mình mới được hưởng, vì nhân quả là thông cả ba đời : Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên có Hiện Báo ( Thấy ngay trong kiếp này ), sinh Báo ( Kiếp sau mới thấy ) và Hậu Báo ( Những kiếp lâu xa về sau khi hội đủ duyên mới thấy ).

Hơn nữa, phải xem lại trước đây chúng ta đã làm ác, ăn ở thất đức thế nào? Và nay mình đã làm thiện được bao nhiêu? Chứ vay mười, mới trả có ba mà đòi xoá hết nợ xem sao cho hợp phải không các bạn? Nói làm thiện để trả lại chỉ là cách nói an ủi mà thôi, chứ làm thiện thì có thiện báo, ác sẽ có ác báo vốn không thay nhau được. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu giữa Nhân và quả còn có Duyên. Nếu trước đây do vô minh đã trót lỡ tạo nghiệp ác. Nay biết lỗi, sám hối và hứa sẽ không còn tái phạm, và từ đây sẽ không ngừng tu thiện để cắt các duyên xấu thì quả xấu chưa trổ. Và phát tâm tinh tấn tu hành giải thoát sinh tử để thành Thánh nhân, Bồ tát, Phật với đầy đủ trí tuệ và năng lực để sau này phát đại thệ nguyện phân thân tái sinh về khắp nơi trong các cõi mà đền ơn và cứu độ chúng sinh thì mới thật rốt ráo và viên mãn.

Nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu chúng ta có thể hiểu hết được mà ngay đến cảnh giới của Bồ-tát vẫn chưa thể thấu suốt.

Nhân quả rất sâu xa, không dễ gì hàng phàm phu chúng ta có thể hiểu hết được mà ngay đến cảnh giới của Bồ-tát vẫn chưa thể thấu suốt.

Cần hiểu đúng về nhân quả nghiệp báo Các bạn ạ ! Kiếp này, nếu ai như mong muốn, giàu sang hơn người cũng là do ở kiếp trước đã từng cúng dường, bố thí … Nếu giờ đây mà không lo tạo phước, tu hành thì kiếp sau phải đói khổ, xấu số. Hiểu được đạo lý Nhân quả, tất cả chúng ta sẽ sống rất tự tại và an nhàn ngay trong đời sống thời điểm ngày hôm nay vì tất cả chúng ta sẽ không lầm nhân quả và biết đồng ý tổng thể những gì không may đến với mình. Từ đó mà sám hối và vươn lên nỗ lực tu hành, tích cực làm nhiều việc thiện lành không chỉ có vậy thì tương lai chắc như đinh sẽ rất tốt đẹp. Hoà thượng Tịnh Không cũng đã từng nói : “ Lỗi không phải do người khác, lỗi là ở chính mình ”. Các bạn hãy tự suy ngẫm lời dạy này nói đến nhân quả ba đời quả thật là vô cùng có ích mỗi khi tiếp người, đối vật và gặp trắc trở trong đời sống. Hiểu đúng luật nhân quả để đổi khác số mệnh của mình

Rate this post