niềm vui trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Không có, vì trong công viên này có sự tự do và niềm vui vô hạn ngự trị.

No, for all is freedom and unrestricted joy in this domain.

jw2019

Thưa các anh chị em, thật là một niềm vui được hiện diện với các anh chị em.

Brothers and sisters, it is a joy to be with you.

LDS

Tôi sẽ không nhúc nhích cho niềm vui không có người đàn ông, I.

I will not budge for no man’s pleasure, I.

QED

Morgan bày tỏ ” Em thích được nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt người khác. ”

Morgan said, ” I like to see the joy on their faces. “

EVBNews

Gia đình có thể nếm được niềm vui thật sự là rao giảng chung với nhau trọn ngày.

Families can experience real joy in spending full days together in the ministry.

jw2019

Chúng tôi chia sẻ với họ mọi niềm vui và nỗi buồn.

We have laughed with them in their joys and cried with them in their sorrows.

jw2019

Niềm vui đó đến như một sự bình an giữa những lúc khó khăn và đau lòng.

That joy comes as peace amidst hardship or heartache.

LDS

Sự giao thông mang lại niềm vui

Sharing That Brings Joy

jw2019

Chúng ta biểu lộ niềm vui mừng trong sự trang nghiêm.

Our joy is expressed in a dignified manner.

jw2019

Điều này đem lại cho họ niềm vui và sự mãn nguyện thật sự.—Giăng 4:36.

This brings them real joy and satisfaction.—John 4:36.

jw2019

Làm thế nào một người mang nỗi đau tinh thần và thể chất vẫn có được niềm vui?

How can someone suffering emotionally and physically be joyful?

jw2019

Niềm vui và trách nhiệm

Joy and Responsibility

jw2019

Vì tội lỗi của mình, Đa-vít mất niềm vui và có thể đã bị bệnh.

Because of his sin, David lost his joy and may have become ill.

jw2019

Điều này đem lại cho tôi niềm vui lớn.

This gave me a lot of joy.

jw2019

Hỡi các em trẻ—Các em là niềm vui của chúng tôi!

Children —You Are Our Joy!

jw2019

Lòng đầy vui mừng, họ muốn chia sẻ niềm vui ấy với mọi người.

They were so full of joy that they wanted to share what they felt with everyone.

jw2019

Tìm được niềm vui trong việc đào tạo môn đồ

Discovering the Joy of Teaching

jw2019

Và anh được dẫn dắt qua nhiều nước mắt và niềm vui để đến với em,

And I am led through tears and joy to thee,

LDS

□ Chúng ta có thể tìm được niềm vui lớn nhất nơi đâu?

□ Where is the greatest happiness to be found?

jw2019

Thánh chức mang lại nhiều niềm vui!

Service was so much fun!

jw2019

Những lời giản dị đó tràn ngập tâm hồn tôi với lòng biết ơn và niềm vui.

Those simple words filled my soul with gratitude and joy.

LDS

Một lần nữa, đây làm niềm vui khi được làm việc cùng anh ấy.

Again, that’s the joy of working with him.

WikiMatrix

Làm thế nào tìm được niềm vui khi sống độc thân?

How to Find Joy in the Gift of Singleness

jw2019

Artie Matthews nhớ lại “niềm vui” các cầu thủ St. Louis trong outplaying Joplin.

Artie Matthews recalled the “delight” the St. Louis players took in outplaying Joplin.

WikiMatrix

niềm vui?

My fiancé

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post