nuts tiếng Anh là gì?

nuts tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng nuts trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ nuts tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm nuts tiếng Anh
nuts
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ nuts

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: nuts tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

nuts tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ nuts trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nuts tiếng Anh nghĩa là gì.

nuts

* tính từ
– dở hơi
– lẩn thẩn
– say mê
– say đắmnut /nʌt/

* danh từ
– (thực vật học) quả hạch
– (từ lóng) đầu
– (số nhiều) cục than nhỏ
– (kỹ thuật) đai ốc
– (từ lóng) người khó chơi; việc hắc búa, việc khó giải quyết
=a hard nut to crack+ một thằng cha khó chơi; một công việc hắc búa khó nhai
– (từ lóng) công tử bột
– (từ lóng) người ham thích (cái gì)
– (từ lóng) người điên rồ, người gàn dở
!to be off one’s nut
– gàn dở, mất trí, hoá điên
!to be nuts on; yo be dend nuts on
– (từ lóng) mê, say mê, thích ham
– cừ, giỏi

* nội động từ
– to go nutting đi lấy quả hạch

Thuật ngữ liên quan tới nuts

Tóm lại nội dung ý nghĩa của nuts trong tiếng Anh

nuts có nghĩa là: nuts* tính từ- dở hơi- lẩn thẩn- say mê- say đắmnut /nʌt/* danh từ- (thực vật học) quả hạch- (từ lóng) đầu- (số nhiều) cục than nhỏ- (kỹ thuật) đai ốc- (từ lóng) người khó chơi; việc hắc búa, việc khó giải quyết=a hard nut to crack+ một thằng cha khó chơi; một công việc hắc búa khó nhai- (từ lóng) công tử bột- (từ lóng) người ham thích (cái gì)- (từ lóng) người điên rồ, người gàn dở!to be off one’s nut- gàn dở, mất trí, hoá điên!to be nuts on; yo be dend nuts on- (từ lóng) mê, say mê, thích ham- cừ, giỏi* nội động từ- to go nutting đi lấy quả hạch

Đây là cách dùng nuts tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ nuts tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

nuts* tính từ- dở hơi- lẩn thẩn- say mê- say đắmnut /nʌt/* danh từ- (thực vật học) quả hạch- (từ lóng) đầu- (số nhiều) cục than nhỏ- (kỹ thuật) đai ốc- (từ lóng) người khó chơi tiếng Anh là gì?
việc hắc búa tiếng Anh là gì?
việc khó giải quyết=a hard nut to crack+ một thằng cha khó chơi tiếng Anh là gì?
một công việc hắc búa khó nhai- (từ lóng) công tử bột- (từ lóng) người ham thích (cái gì)- (từ lóng) người điên rồ tiếng Anh là gì?
người gàn dở!to be off one’s nut- gàn dở tiếng Anh là gì?
mất trí tiếng Anh là gì?
hoá điên!to be nuts on tiếng Anh là gì?
yo be dend nuts on- (từ lóng) mê tiếng Anh là gì?
say mê tiếng Anh là gì?
thích ham- cừ tiếng Anh là gì?
giỏi* nội động từ- to go nutting đi lấy quả hạch

Rate this post