NHỮNG CỤM TỪ CHỈ THỜI TƯƠNG LAI (GẦN) DƯỚI CÁI NHÌN DỊCH THUẬT

NHỮNG CỤM TỪ CHỈ THỜI TƯƠNG LẠI ( GẦN ) DƯỚI CÁI NHÌN DỊCH THUẬT
n. p. v. c
1. BE ABOUT TO

2. BE ON THE EDGE OF (DOING STH)

3. BE ON THE POINT OF ( DOING STH )
4. BE ON THE VERGE OF ( DOING ) STH
5. BE ON THE BRINK OF – ON THE VERGE OF
6. BE ON THE BRINK OF – ON THE VERGE OF
– BE ABOUT TO : sắp làm gì, định làm gì ngay tức khắc ( to be close to doing sth ; to be going to do sth very soon )
I was just about to ask you the same thing .
As I was about to say when you interrupted me …
We’re about to start .
The President is about to make an important announcement .
I feel ( that ) something terrible is about to happen .
– BE ON THE EDGE / POINT / VERGE OF ( DOING ) STH : sắp / sẽ làm gì
Theo Peter Simon trong ‘ The Grammaring Guide to English Grammar ’ thì 3 từ ngữ nói trên chỉ một điều gì sẽ xảy ra trong một tương lai gần ( happen in the near future ) và có nghĩa tựa như / giống như ‘ be about to ’ .
She is on the point of bursting out tears .
I was on the point of leaving my job but then I got promoted so I changed my mind .
Researchers are on the verge of a breakthrough .
– BE ON THE BRINK OF – ON THE VERGE OF : sắp / gần
Từ ngữ ‘ on the verge of ( doing ) sth ’ có nghĩa ‘ very near to the moment when s. b does sth or sth happens ’ .
He was on the verge of tears .
They are on the verge of signing a new contract .
– BE ON THE BRINK OF – ON THE VERGE OF : ở ngưỡng cửa / bên bờ vực / bên miệng hố
Hai từ ngữ này khi đi với những danh từ như ‘ war ’ ( cuộc chiến tranh ), ‘ death ’ ( thần chết ), ‘ bankruptcy ’ ( phá sản ), ‘ ruin ’ ( lụn bại ), ‘ … thì hoàn toàn có thể ‘ tương tự ’ với 3 từ ngữ trên. Ta thấy sau đây là những câu tiếng Anh nhưng khi vận động và di chuyển sang tiếng Việt thì ta hoàn toàn có thể dùng ‘ ở ngưỡng cửa ’, ‘ bên bờ vực ’, ‘ bên miệng hố ’ … .
North and South Korea – On the Brink of War .
Nước Trung Hoa says Korean Penisula is on brink of war .

South and North Korea on the verge of nuclear war.

Và ở trên phương tiện đi lại truyền thông online Việt, ta nghe và thấy : ‘ Nước Hàn, Triều Tiên ‘ bên bờ vực ’ cuộc chiến tranh ? ’, ‘ Bán đảo Triều Tiên đang ‘ bên bờ vực cuộc chiến tranh ’ ’, ‘ Tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang kề bên ‘ miệng hố ’ cuộc chiến tranh ’
VÀ MỘT SỐ CỤM TỪ CHỈ TƯƠNG LAI MÀ CÁC BẠN ĐỌC GỢI Ý
1. BE BOUND TO
2. BE DUE TO
3. ON THE CUSP OF
– BE BOUND TO ‘ Be bound to ’ được dùng để chỉ một điều gì đó mà người nói ‘ chắc như đinh sẽ xảy ra ’. ( We use be bound to to refer to something which the speaker feels sure will happen. )
You’re bound to pass. You’re a really good driver .
It’s bound to rain tomorrow. It’s Saturday .
– BE DUE TO
Chúng ta dùng ‘ be due to ’ + infinitive để nói về những điều đã được sắp xếp, được định thời hạn, được chờ đón trong tương lai ( to talk about an sự kiện which is expected ( or scheduled ) to happen in the future )
.
The visitors are due to arrive at the factory at 10 : 30 .
Their plane’s due to land at 4 pm .
The prime minister’s due to make an announcement this afternoon .
– BE ON THE CUSP / kʌsp / OF
‘ on the cusp of ’ là một cụm từ có nghĩa ‘ ở một thời gian mà một điều gì đó sắp xảy ra ( at the point when something is about to change to something else ) .
She is on the cusp of being a star .
thạc gián, 20/7/19

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post