opposites tiếng Anh là gì?

opposites tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng opposites trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ opposites tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm opposites tiếng Anh
opposites
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ opposites

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: opposites tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

opposites tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ opposites trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ opposites tiếng Anh nghĩa là gì.

opposite /’ɔpəzit/

* tính từ
– đối nhau, ngược nhau
=to go in opposite directions+ đi theo những hướng ngược nhau
=opposite leaves+ lá mọc đối

* danh từ
– điều trái lại, điều ngược lại

* phó từ
– trước mặt, đối diện
=the house opposite+ căn nhà đối diện, căn nhà trước mặt
!to play opposite
– (sân khấu) đóng vai nam đối với vai nữ chính; đóng vai nữ đối với vai nam chính

* giới từ
– trước mặt, đối diện
=the station+ trước mặt nhà ga
!opposite prompter
– (sân khấu) (viết tắt) O.P, bên tay phải diễn viên

opposite
– đối // ngược lại

Xem thêm: Yêu xa là gì

Thuật ngữ liên quan tới opposites

Tóm lại nội dung ý nghĩa của opposites trong tiếng Anh

opposites có nghĩa là: opposite /’ɔpəzit/* tính từ- đối nhau, ngược nhau=to go in opposite directions+ đi theo những hướng ngược nhau=opposite leaves+ lá mọc đối* danh từ- điều trái lại, điều ngược lại* phó từ- trước mặt, đối diện=the house opposite+ căn nhà đối diện, căn nhà trước mặt!to play opposite- (sân khấu) đóng vai nam đối với vai nữ chính; đóng vai nữ đối với vai nam chính* giới từ- trước mặt, đối diện=the station+ trước mặt nhà ga!opposite prompter- (sân khấu) (viết tắt) O.P, bên tay phải diễn viênopposite- đối // ngược lại

Đây là cách dùng opposites tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ opposites tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

opposite /’ɔpəzit/* tính từ- đối nhau tiếng Anh là gì?
ngược nhau=to go in opposite directions+ đi theo những hướng ngược nhau=opposite leaves+ lá mọc đối* danh từ- điều trái lại tiếng Anh là gì?
điều ngược lại* phó từ- trước mặt tiếng Anh là gì?
đối diện=the house opposite+ căn nhà đối diện tiếng Anh là gì?
căn nhà trước mặt!to play opposite- (sân khấu) đóng vai nam đối với vai nữ chính tiếng Anh là gì?
đóng vai nữ đối với vai nam chính* giới từ- trước mặt tiếng Anh là gì?
đối diện=the station+ trước mặt nhà ga!opposite prompter- (sân khấu) (viết tắt) O.P tiếng Anh là gì?
bên tay phải diễn viênopposite- đối // ngược lại

Rate this post