plasters tiếng Anh là gì?

plasters tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng plasters trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ plasters tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm plasters tiếng Anh
plasters
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ plasters

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: plasters tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

plasters tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ plasters trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ plasters tiếng Anh nghĩa là gì.

plaster /’plɑ:stə/

* ngoại động từ
– trát vữa (tường…); trát thạch cao
– phết đầy, dán đầy, bôi đầy, làm dính đầy
=a trunk plastered with labels+ hòn dán đầy nhãn
=to plaster someone with praise+ (nghĩa bóng) khen ai quá mức, tâng bốc ai
– dán thuốc cao, đắp thuốc cao (một cái nhọt…); dán lên, đắp lên
-(đùa cợt) bồi thường, đến (một vết thương…)
– xử lý (rượu) bằng thạch cao (cho bớt chua)
!to plaster up
– trát kín (một kẽ hở…)

Thuật ngữ liên quan tới plasters

Tóm lại nội dung ý nghĩa của plasters trong tiếng Anh

plasters có nghĩa là: plaster /’plɑ:stə/* ngoại động từ- trát vữa (tường…); trát thạch cao- phết đầy, dán đầy, bôi đầy, làm dính đầy=a trunk plastered with labels+ hòn dán đầy nhãn=to plaster someone with praise+ (nghĩa bóng) khen ai quá mức, tâng bốc ai- dán thuốc cao, đắp thuốc cao (một cái nhọt…); dán lên, đắp lên-(đùa cợt) bồi thường, đến (một vết thương…)- xử lý (rượu) bằng thạch cao (cho bớt chua)!to plaster up- trát kín (một kẽ hở…)

Đây là cách dùng plasters tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ plasters tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

plaster /’plɑ:stə/* ngoại động từ- trát vữa (tường…) tiếng Anh là gì?
trát thạch cao- phết đầy tiếng Anh là gì?
dán đầy tiếng Anh là gì?
bôi đầy tiếng Anh là gì?
làm dính đầy=a trunk plastered with labels+ hòn dán đầy nhãn=to plaster someone with praise+ (nghĩa bóng) khen ai quá mức tiếng Anh là gì?
tâng bốc ai- dán thuốc cao tiếng Anh là gì?
đắp thuốc cao (một cái nhọt…) tiếng Anh là gì?
dán lên tiếng Anh là gì?
đắp lên-(đùa cợt) bồi thường tiếng Anh là gì?
đến (một vết thương…)- xử lý (rượu) bằng thạch cao (cho bớt chua)!to plaster up- trát kín (một kẽ hở…)

Rate this post