pops tiếng Anh là gì?

pops tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pops trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pops tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pops tiếng Anh
pops
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pops

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: pops tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

pops tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pops trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pops tiếng Anh nghĩa là gì.

pop /pɔp/

* danh từ
– (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân
– đĩa hát bình dân; bài hát bình dân

* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) poppa
– tiếng nổ bốp, tiếng nổ lốp bốp
– điểm, vết (đánh dấu cừu…)
– (thông tục) rượu có bọt, đồ uống có bọt (sâm banh, nước chanh gừng…)
– (từ lóng) sự cấm cố
=in pop+ đem cầm cố

* nội động từ
– nổ bốp
– (+ at) nổ súng vào, bắn
=to pop at a bird+ bắn con chim
– thình lình thụt vào, thình lình thò ra, vọt, bật, tạt…
=to pop down+ thụt xuống
=to pop in+ thụt vào, tạt vào (thăm ai)
=to pop out+ thình lình thò ra, vọt ra, bật ra
=to pop up+ vọt lên, bật lên

* ngoại động từ
– làm nổ bốp; nổ (súng…)
– thình lình làm thò ra, thình lình làm vọt ra, thình lình làm bật ra…
=to pop one’s head in+ thò đầu vào thình lình
– hỏi thình lình, hỏi chộp (một câu hỏi)
– (từ lóng) cấm cố
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rang nở (ngô)
!to pop off
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ đi bất thình lình
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nói giận dữ không suy nghĩ
– (từ lóng) nghèo (chết) bất thình lình
!to pop the question
– (thông tục) dạm hỏi, gạ hỏi (làm vợ)

* phó từ
– bốp, đánh bốp một cái
=to go pop+ bật ra đánh bốp một cái
=pop went the cork+ nút chai bật ra đánh bốp một cái

* thán từ
– đốp!, bốp!

Thuật ngữ liên quan tới pops

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pops trong tiếng Anh

pops có nghĩa là: pop /pɔp/* danh từ- (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân- đĩa hát bình dân; bài hát bình dân* danh từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) poppa- tiếng nổ bốp, tiếng nổ lốp bốp- điểm, vết (đánh dấu cừu…)- (thông tục) rượu có bọt, đồ uống có bọt (sâm banh, nước chanh gừng…)- (từ lóng) sự cấm cố=in pop+ đem cầm cố* nội động từ- nổ bốp- (+ at) nổ súng vào, bắn=to pop at a bird+ bắn con chim- thình lình thụt vào, thình lình thò ra, vọt, bật, tạt…=to pop down+ thụt xuống=to pop in+ thụt vào, tạt vào (thăm ai)=to pop out+ thình lình thò ra, vọt ra, bật ra=to pop up+ vọt lên, bật lên* ngoại động từ- làm nổ bốp; nổ (súng…)- thình lình làm thò ra, thình lình làm vọt ra, thình lình làm bật ra…=to pop one’s head in+ thò đầu vào thình lình- hỏi thình lình, hỏi chộp (một câu hỏi)- (từ lóng) cấm cố- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rang nở (ngô)!to pop off- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ đi bất thình lình- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nói giận dữ không suy nghĩ- (từ lóng) nghèo (chết) bất thình lình!to pop the question- (thông tục) dạm hỏi, gạ hỏi (làm vợ)* phó từ- bốp, đánh bốp một cái=to go pop+ bật ra đánh bốp một cái=pop went the cork+ nút chai bật ra đánh bốp một cái* thán từ- đốp!, bốp!

Đây là cách dùng pops tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pops tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pop /pɔp/* danh từ- (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân- đĩa hát bình dân tiếng Anh là gì?
bài hát bình dân* danh từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) (như) poppa- tiếng nổ bốp tiếng Anh là gì?
tiếng nổ lốp bốp- điểm tiếng Anh là gì?
vết (đánh dấu cừu…)- (thông tục) rượu có bọt tiếng Anh là gì?
đồ uống có bọt (sâm banh tiếng Anh là gì?
nước chanh gừng…)- (từ lóng) sự cấm cố=in pop+ đem cầm cố* nội động từ- nổ bốp- (+ at) nổ súng vào tiếng Anh là gì?
bắn=to pop at a bird+ bắn con chim- thình lình thụt vào tiếng Anh là gì?
thình lình thò ra tiếng Anh là gì?
vọt tiếng Anh là gì?
bật tiếng Anh là gì?
tạt…=to pop down+ thụt xuống=to pop in+ thụt vào tiếng Anh là gì?
tạt vào (thăm ai)=to pop out+ thình lình thò ra tiếng Anh là gì?
vọt ra tiếng Anh là gì?
bật ra=to pop up+ vọt lên tiếng Anh là gì?
bật lên* ngoại động từ- làm nổ bốp tiếng Anh là gì?
nổ (súng…)- thình lình làm thò ra tiếng Anh là gì?
thình lình làm vọt ra tiếng Anh là gì?
thình lình làm bật ra…=to pop one’s head in+ thò đầu vào thình lình- hỏi thình lình tiếng Anh là gì?
hỏi chộp (một câu hỏi)- (từ lóng) cấm cố- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) rang nở (ngô)!to pop off- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) bỏ đi bất thình lình- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) nói giận dữ không suy nghĩ- (từ lóng) nghèo (chết) bất thình lình!to pop the question- (thông tục) dạm hỏi tiếng Anh là gì?
gạ hỏi (làm vợ)* phó từ- bốp tiếng Anh là gì?
đánh bốp một cái=to go pop+ bật ra đánh bốp một cái=pop went the cork+ nút chai bật ra đánh bốp một cái* thán từ- đốp! tiếng Anh là gì?
bốp!

Rate this post