Quản lý tài sản là gì? Quy định về quản lý tài sản của người vắng mặt?

Quản lý tài sản ( Asset management ) là gì ? Quản lý tài sản tiếng Anh là gì ? Quy định về quản lý tài sản của người vắng mặt ? Một số pháp luật khác của pháp lý về quản lý tài sản ?

Quản lý tài sản, được định nghĩa rộng, đề cập đến bất kể mạng lưới hệ thống nào giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó hoàn toàn có thể vận dụng cho cả tài sản hữu hình và những tài sản vô hình dung. Trong pháp luật dân sự Nước Ta cũng có những pháp luật đơn cử về việc quản lý tài sản so với người vắng mặt. Bài viết này sẽ khám phá những pháp luật của pháp lý tương quan tới yếu tố này.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm ngoái.

1. Quản lý tài sản là gì ?

Quản lý tài sản là Trông coi và giữ gìn tài sản, bảo vệ cho tài sản không bị mất mát, hao hụt trừ những hao mòn tự nhiên.

2. Quản lý tài sản tiếng Anh là gì?

Quản lý tài sản tiếng Anh là: “Asset management”.

3. Quy định về quản lý tài sản của người vắng mặt?

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, quyền lợi tương quan có quyền nhu yếu Tòa án thông tin tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự và hoàn toàn có thể nhu yếu Tòa án vận dụng giải pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú. Cụ thể lao lý của pháp lý như sau :

3.1. Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

– Theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý : + Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được chuyển nhượng ủy quyền liên tục quản lý. + Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý .

Xem thêm: Quy tắc người thận trọng là gì? Ứng dụng và những đặc điểm cần lưu ý?

+ Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng liên tục quản lý ; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý. – Trường hợp không có những người được pháp luật nêu trên thì Tòa án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản ; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

– Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình. – Bán ngay tài sản là hoa màu, mẫu sản phẩm khác có rủi ro tiềm ẩn bị hư hỏng. – Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng, giao dịch thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của người vắng mặt phẳng tài sản của người đó theo quyết định hành động của Tòa án. – Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này quay trở lại và phải thông tin cho Tòa án biết ; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Xem thêm: Công ty quản lý tài sản là gì? Ưu nhược điểm của công ty quản lý tài sản

– Quản lý tài sản của người vắng mặt. – Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng, nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch nợ đến hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của người vắng mặt. – Được giao dịch thanh toán những ngân sách thiết yếu trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt.

3.2. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Trường hợp được tuyên bố mất tích

– Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dầu đã vận dụng rất đầy đủ những giải pháp thông tin, tìm kiếm theo pháp luật của pháp lý về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác nhận về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo nhu yếu của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án hoàn toàn có thể công bố người đó mất tích. – Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức ở đầu cuối về người đó ; nếu không xác lập được ngày có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của tháng tiếp theo tháng có tin tức sau cuối ; nếu không xác lập được ngày, tháng có tin tức sau cuối thì thời hạn này được tính từ ngày tiên phong của năm tiếp theo năm có tin tức ở đầu cuối. – Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị công bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án xử lý cho ly hôn theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình. – Quyết định của Tòa án công bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú ở đầu cuối của người bị công bố mất tích để ghi chú theo lao lý của pháp lý về hộ tịch .

Xem thêm: Tài sản cơ sở là gì? Tài sản cơ sở và Hợp đồng phái sinh

Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

– Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú liên tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án công bố mất tích và có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :

+ Quản lý tài sản của người vắng mặt.

+ Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng, nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch nợ đến hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của người vắng mặt. + Được thanh toán giao dịch những ngân sách thiết yếu trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt. + Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình. + Bán ngay tài sản là hoa màu, loại sản phẩm khác có rủi ro tiềm ẩn bị hư hỏng. + Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cấp dưỡng, giao dịch thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác của người vắng mặt phẳng tài sản của người đó theo quyết định hành động của Tòa án .

Xem thêm: Quản lý, thanh lý tài sản là gì? Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản?

+ Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở lại và phải thông tin cho Tòa án biết ; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. – Trường hợp Tòa án xử lý cho vợ hoặc chồng của người bị công bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý ; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý ; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích

– Khi người bị công bố mất tích trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống thì theo nhu yếu của người đó hoặc của người có quyền, quyền lợi tương quan, Tòa án ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động công bố mất tích so với người đó. – Người bị công bố mất tích quay trở lại được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao sau khi đã thanh toán giao dịch ngân sách quản lý. – Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị công bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị công bố mất tích quay trở lại hoặc có tin tức xác nhận là người đó còn sống, quyết định hành động cho ly hôn vẫn có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. – Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định hành động công bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị công bố mất tích để ghi chú theo lao lý của pháp lý về hộ tịch.

4. Một số quy định khác của pháp luật về quản lý tài sản?

Quản lý tài sản của người được giám hộ

Xem thêm: Hỏi về việc nộp tiền xử phạt hành chính khi sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước

– Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lượng hành vi dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình ; được triển khai thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến tài sản của người được giám hộ vì quyền lợi của người được giám hộ. + Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm đồ, thế chấp ngân hàng, đặt cọc và thanh toán giao dịch dân sự khác so với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý chấp thuận của người giám sát việc giám hộ. + Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ Tặng cho người khác. Các thanh toán giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có tương quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp thanh toán giao dịch được triển khai vì quyền lợi của người được giám hộ và có sự đồng ý chấp thuận của người giám sát việc giám hộ. – Người giám hộ của người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi được quản lý tài sản của người được giám hộ theo quyết định hành động của Tòa án trong khoanh vùng phạm vi nêu trên.

Quản lý tài sản chung

Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc pháp lý có pháp luật khác.

Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản

– Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản triển khai việc chiếm hữu tài sản đó trong khoanh vùng phạm vi, theo phương pháp, thời hạn do chủ sở hữu xác lập. – Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không hề trở thành chủ sở hữu so với tài sản được giao theo pháp luật của pháp luật dân sự, đơn cử như sau : Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có địa thế căn cứ pháp lý nhưng ngay tình, liên tục, công khai minh bạch trong thời hạn 10 năm so với động sản, 30 năm so với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời gian khởi đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có tương quan lao lý khác.

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu

– Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu so với tài sản đó. Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có pháp luật khác ; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về Nhà nước. – Người phát hiện tài sản không xác lập được ai là chủ sở hữu phải thông tin hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông tin công khai minh bạch cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

+ Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông tin cho người phát hiện về hiệu quả xác lập chủ chiếm hữu. + Sau 01 năm, kể từ ngày thông tin công khai minh bạch mà không xác lập được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu so với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản. + Sau 05 năm, kể từ ngày thông tin công khai minh bạch mà không xác lập được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước ; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo lao lý của pháp lý.

Rate this post