Phân biệt quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan quân đội

Tiêu chí

Quân nhân chuyên nghiệp

Sĩ quan

Định nghĩa

Là công dân Nước Ta có trình độ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ Giao hàng trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức vụ và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp .
Là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược, được Nhà nước phong quân hàm cấp Uý, cấp Tá, cấp Tướng .
Vị trí
– Là lực lượng nòng cốt của đội ngũ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ bảo vệ cho công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy, quản trị ;
– Thực hiện trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, chiến đấu, Giao hàng chiến đấu và những trách nhiệm khác của quân đội .
– Là lực lượng nòng cốt của quân đội ;
– Là thành phần đa phần trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm những chức vụ chỉ huy, chỉ huy, quản trị hoặc trực tiếp triển khai 1 số ít trách nhiệm khác, bảo vệ cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và triển khai xong mọi trách nhiệm được giao .
Đối tượng tuyển chọn
– Tuyển chọn :

 • Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;
 • Công nhân và viên chức quốc phòng.

– Tuyển dụng :

 • Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng trên;
 • Thường trú trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên.

– Hình thức : Xét tuyển hoặc thi tuyển
Công dân Nước Ta
Điều kiện tuyển chọn
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, lý lịch rõ ràng và tự nguyện Giao hàng quân đội ;
– Có văn bằng, chứng từ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ tương thích với chức vụ của quân nhân chuyên nghiệp .
Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe thể chất và tuổi đời ;
– Có nguyện vọng và năng lực hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược .
Cấp bậc quân hàm
Xác định tương ứng với trình độ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ và mức lương, gồm : Thượng tá ; Trung tá ; Thiếu tá ; Đại úy ; Thượng úy ; Trung úy ; Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp ;
Gồm 03 cấp, 12 bậc :
– Cấp Uý có bốn bậc : Thiếu uý ; Trung uý ; Thượng uý ; Đại uý .
– Cấp Tá có bốn bậc : Thiếu tá ; Trung tá ; Thượng tá ; Đại tá .
– Cấp Tướng có bốn bậc : Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân ; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân ; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân ; Đại tướng .
Tuổi Giao hàng tại ngũ

Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm:

– Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp : nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi ;
– Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp : nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi ;
– Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp : nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi .

Thời hạn phục vụ tại ngũ

– Phục vụ có thời hạn tối thiểu là 06 năm kể từ ngày quyết định hành động chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp ;
– Phục vụ cho đến hết hạn tuổi nêu trên .
Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan Giao hàng tại ngũ theo cấp bậc quân hàm :
– Cấp Uý : nam 46, nữ 46 ;
– Thiếu tá : nam 48, nữ 48 ;
– Trung tá : nam 51, nữ 51 ;
– Thượng tá : nam 54, nữ 54 ;
– Đại tá : nam 57, nữ 55 ;
– Cấp Tướng : nam 60, nữ 55 .

Kéo dài thời hạn
Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu yếu thì được xem xét lê dài tuổi Giao hàng tại ngũ không quá 05 năm .
– Không quá 5 năm :

 • Khi quân đội có nhu cầu
 • Sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ
 • Sức khỏe tốt
 • Tự nguyện

– Trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể lê dài hơn .
Thăng quân hàm
Khi có mức lương tương ứng với mức lương của cấp bậc quân hàm cao hơn .
– Đủ tiêu chuẩn của sĩ quan ;
– Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất với chức vụ, chức vụ đang đảm nhiệm ;
– Đủ thời hạn xét thăng quân hàm :

 • Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm;
 • Trung úy lên Thượng úy: 3 năm;
 • Thượng úy lên Đại úy: 3 năm;
 • Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm;
 • Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm;
 • Trung tá lên Thượng tá: 4 năm;
 • Thượng tá lên Đại tá: 4 năm;
 • Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
 • Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
 • Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;
 • Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm;

– Tuổi xét thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, chỉ cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

– Lập thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất với chức vụ, chức vụ đang đảm nhiệm .
Thôi ship hàng
– Hết hạn Giao hàng
– Phục vụ cho đến hết hạn tuổi, sau 06 năm kể từ ngày có quyết định hành động chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp, nếu có nguyện vọng thôi ship hàng tại ngũ và được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận ;
– Hết hạn tuổi cao nhất
– Chiến đấu viên thực thi trách nhiệm khi đủ 40 tuổi mà quân đội không hề sắp xếp sử dụng ;
– Do biến hóa tổ chức triển khai biên chế mà quân đội không còn nhu yếu sắp xếp sử dụng ;
– Phẩm chất chính trị, đạo đức không cung ứng nhu yếu trách nhiệm hoặc không hoàn thành xong chức trách, trách nhiệm 02 năm liên tục
– Không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe thể chất .
– Đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu ;
– Hết tuổi Giao hàng tại ngũ ;
– Do biến hóa tổ chức triển khai, biên chế mà không còn nhu yếu bố trí sĩ quan ;
– Không còn đủ tiêu chuẩn sĩ quan tại ngũ .

Hình thức thôi Giao hàng tại ngũ
– Nghỉ hưu .
– Nghỉ theo chính sách thương bệnh binh .
– Phục viên .
– Chuyển ngành .
– Nghỉ hưu ;
– Chuyển ngành ;
– Phục viên ;
– Nghỉ theo chính sách thương bệnh binh .
Tiền lương
Được xác lập theo trình độ giảng dạy, chức vụ, vị trí việc làm, chức vụ nghề nghiệp tương thích với đặc thù, trách nhiệm của quân đội là ngành lao động đặc biệt quan trọng .
Được tính theo chức vụ, chức vụ đảm nhiệm và cấp bậc quân hàm tương thích với đặc thù, trách nhiệm của quân đội là ngành lao động đặc biệt quan trọng ;
Nâng lương
– Nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lượng, trình độ trình độ kỹ thuật, nhiệm vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng người dùng .
– Mỗi lần chỉ được nâng một bậc ;
– Lập thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong chiến đấu, Giao hàng chiến đấu, học tập và trong thực thi trách nhiệm được nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc .
– Trong thời hạn xét nâng lương nếu vi phạm kỷ luật quân đội và pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ hoàn toàn có thể bị lê dài thời hạn xét nâng lương .
– Đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng đã có bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm – Đã có bậc quân hàm Đại tá, cấp Tướng 4 năm trở lên mà chưa được thăng cấp bậc quân hàm cao hơn .
Chính sách tặng thêm
– Chính sách ưu tiên tương hỗ về nhà tại xã hội ; thuê nhà ở công vụ .
– Phụ cấp về nhà ở
– Khi được giao chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm thì được giữ nguyên quyền hạn của chức vụ cũ ;
– Khi có quyết định hành động không bổ nhiệm chức vụ thì được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ theo cương vị mới ;
– Được bảo vệ điều kiện kèm theo để thực thi trách nhiệm ;
– Được hưởng phụ cấp nhà ở ; được hưởng chủ trương tương hỗ về nhà tại xã hội, được bảo vệ nhà ở công vụ .
Chăm sóc sức khoẻ
– Được chăm nom sức khỏe thể chất ;
– Khi bị thương, ốm đau, tai nạn thương tâm, rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp ở xa cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có năng lực điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại những cơ sở y tế khác, được thanh toán giao dịch viện phí và thực thi những chính sách khác .
– Bố, mẹ đẻ ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng ; vợ hoặc chồng ; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng ; con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi được hưởng chính sách bảo hiểm y tế .
– Được chăm nom sức khoẻ ;
– Khi bị thương, ốm đau ở xa những cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có năng lực điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại những cơ sở dân y, được quân đội thanh toán giao dịch viện phí .
– Bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của vợ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi không có chính sách bảo hiểm y tế thì được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại những cơ sở quân y và dân y .
Điều kiện nghỉ hưu
– Khi hết hạn tuổi Giao hàng tại ngũ cao nhất và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên ;

– Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng;

Xem thêm: Yêu xa là gì

– Chiến đấu viên thực thi trách nhiệm khi đủ 40 tuổi, quân đội không hề liên tục sắp xếp sử dụng và không hề chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên .
– Đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật bảo hiểm xã hội ;
– Chưa đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu, quân đội không còn nhu yếu bố trí sĩ quan hoặc không chuyển ngành được, nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm và nữ sĩ quan có đủ 20 năm ship hàng trong quân đội trở lên .

Rate this post