Ngành quản trị kinh doanh tiếng Trung là gì

4 năm trước TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ

TỪ VỰNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

TIẾNG TRUNG THĂNG LONG

Địa chỉ:Số 1E, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:0987.231.448

Website:http://Content AI/

Học là nhớ, học là giỏi, học là phải đủ tự tin bước vào thao tác và kinh doanh .

Nguồn: www.Content AI

Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

 1. 管理学Guǎnlǐ xué Quản trị học
 2. 缺勤率 quēqín lǜ: tình trạng vắng mặt
 3. 成就取向型领导 chéngjiù qǔxiàng xíng lǐngdǎo : Suy nghĩ, hành động có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng cho tương lai
 4. 购买gòumǎi: mua sắm
 5. 适应性 shìyìng xìngtính: thích ứng
 6. 行政管理能力 xíngzhèng guǎnlǐ nénglì: năng lực quản lí hành chính
 7. 行政人员xíngzhèng rényuán: Nhân viên hành chính
 8. 先进技术 xiānjìn jìshù: công nghệ tiên tiến
 9. 情感 qínggǎn: tình cảm
 10. 归属的需要 guīshǔ de xūyào:nhu cầu liên kết/ nhu cầu sát nhập 归属 guīshǔ: sự hội nhập, sát nhập
 11. 进取性 jìnqǔ xìng: tính tiến thủ
 12. 敌对 díduì: đối thủ
 13. 评 批准程序 pīzhǔn chéngxù: quá trình phê chuẩn
 14. 批准pīzhǔn: phê chuẩn
 15. 抱负bàofù nguyện vọng
 16. 评估pínggū: đánh giá
 17. 态度tàidù : Thái độ
 18. 职权zhíquán: quyền hạn
 19. 专制式领导 zhuānzhì shì lǐngdǎo: lãnh đạo chuyên chế
 20. 资产负债表 zīchǎn fùzhài biǎo: bảng cân đối kế toán
 21. 行为科学xíngwéi kēxué: khoa học hành vi
 22. 表现 biǎoxiàn: Biểu hiện
 23. 董事会 dǒngshìhuì: Hội đồng quản trị
 24. 奖金jiǎngjīn: Tiền thưởng
 25. 预算yùsuàn: Ngân sách
 26. 有竞争力的价格 yǒu jìngzhēng lì de jiàgé: tính cạnh tranh của giá cả
 27. 商业 shāngyè: Kinh doanh
 28. 生产能力 shēngchǎn nénglìnăng lực sản xuất
 29. 资本支出 zīběn zhīchū: vốn đầu tư cơ bản
 30. 资金短缺 zījīn duǎnquē: sự thiếu hụt vốn
 31. 现金流量xiànjīn liúliàng: dòng tiền tệ
 32. 现金状况xiànjīn zhuàngkuàng: tình trạng tiền mặt
 33. 公司形象 gōngsī xíngxiàng: hình ảnh công ty
 34. 公司 gōngsī : công ty
 35. 报酬 bàochóuđãi ngộ, phụ cấp, đền bù
 36. 控制 kòngzhì: khả năng kiềm chế, kiểm soát
 37. 信心 xìnxīn: niềm tin
 38. 利益冲突 mâu thuẫn lợi ích
 39. 冲突 lìyì chōngtú mâu thuẫn, xung đột
 40. 大型联合企业资源dàxíng liánhé qǐyè zīyuán nguồn lực tập đoàn
 41. 应变策略 yìngbiàn cèlüè:chiến lược ứng biến
 42. 一致性 yīzhì xìng: tính nhất quán
 43. 控制手段kòngzhì shǒuduàn: phương pháp điều khiển
 44. 协调 xiétiáo: điều phối
 45. 顾问 gùwèn: cố vấn
 46. 顾客服务策略 gùkè fù wù cèlüèchiến lược phục vụ khách hàng
 47. 授权shòuquán: ủy quyền
 48. 民主式领导mínzhǔ shì lǐngdǎo: lãnh đạo dân chủ
 49. 人口因素 rénkǒu yīnsù: nhân tố nhân khẩu
 50. 派生政策pàishēng zhèngcè: chiến lược phái sinh tài chính
 51. 欲望 yùwàng: khát vọng, mong muốn
 52. 偏差 piānchā:sự chênh lệch
 53. 奉献 piānchāL cống hiến
 54. 灵活性línghuó xìng: tính linh hoạt
 55. 多种经营duō zhǒng jīngyíng: đa dạng hóa kinh doanh
 56. 股息gǔxí: cổ tức
 57. 分公司总经 fēn gōngsī zǒng jīng:giám đốc chi nhánh
 58. 动态的dòngtài de: động thái
 59. 折中 zhé zhōng: thỏa hiệp
 60. 经济体系jīngjì tǐxì: hệ thống kinh tế
 61. 效果 xiàoguǒ : hiệu quả
 62. 效率 xiàolǜ: hiệu suất
 63. 最终结果zuìzhōng jiéguǒ: kết quả cuối cùng
 64. 企业 qǐyè: doanh nghiệp
 65. 热情 rèqíng: Nhiệt tình, hăng hái
 66. 企业家qǐyè jiā: Doanh nghiệp
 67. 设备 shèbèi: Thiết bị
 68. 尊敬 zūnjìng: kính trọng
 69. 开支帐户 kāizhī zhànghù : Tài khoản chi tiêu, bản kê chi phí
Rate this post