Tiếng Anh chuyên ngành Marketing: Từ vựng tiếng Anh về Quảng Cáo, PR

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing: Từ vựng tiếng Anh về Quảng Cáo, PR, 1639, Minh Nhật,

, 13/03/2020 13:29:22

Bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing về Quảng cáo, PR giúp bạn thuận tiện đọc hiểu, tiếp xúc tiếng Anh trong môi trường tự nhiên Quảng cáo, PR

Advertising – Quảng cáo là một mảng rất quan trọng trong các chủ đề học TOEIC speaking writing. Dưới đây là các thuật ngữ chuyên ngành quảng cáo thông dụng nhất:

Advertisement

mẩu quảng cáo ( Item of publicity to promote a product or service in newspapers, magazines, on TV, etc. )

Advertising agency

hãng quảng cáo ( Marketing services firm that assists companies in planning advertisements. )

AIDA

Viết tắt của Attention ( sự chú ý quan tâm ), Interest ( yêu quý ), Desire ( khao khát ), kích hoạt ( hành vi ) – the aim of all advertising. ( mục tiêu hướng tới của mọi quảng cáo )

Benefit

Lợi ích mẫu sản phẩm / dịch vụ – Advantage of a product or service .

Billboard

Biển quảng cáo : Signboard for advertising posters .

Có thể bạn quan tâm:

Thiết bị y tế tiếng anh là gì?

Tiếng anh chuyên ngành Marketing: 10 Từ vựng tiếng Anh liên quan đến Thương hiệu

Từ vựng và mẫu câu tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề xuất nhập khẩu

Những câu hỏi cần biết khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Giới thiệu bản thân khi phỏng vấn xin việc như thế nào hiệu quả?

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản

Poster

Tranh ảnh, áp phích qc – Large sheet of paper used in advertising .

Brochure : Tờ gấp/ sách giới thiệu sản phẩm

Flyer :tờ rơi

Broadsheet

Báo khổ lớn – Newspaper printed in a large format .

Campaign

Chiến dịch – organised course or plan of action .

Circulation

Lượng phát hành – Average number of copies of newspapers or magazines sold over a period of time .

Classified ads

quảng cáo theo mục – Small advertisements in newspapers or magazines, divided into categories .

Commercial

Mẩu quảng cáo trên ti vi hoặc đài – Advertisement on radio or television .

Coupon

Phiếu giảm giá, khuyến mại, dùng thử – Part of a printed advertisement to be used to order goods or samples .

Double-page spread

Quảng cáo dàn trang – Advertisement printed across two pages in a newspaper or magazine .

Eye-catcher

Yếu tố đẹp mắt – Something that particularly attracts one’s attention .

Features

Tính năng đặc biệt quan trọng của mẫu sản phẩm – Special characteristics of a product .

Generic advertising

Quảng cáo cho ngành hàng – Advertising for a whole sector, such as tourism, rather than a specific product.

Hoarding

Cột treo biển qc – Wooden structure or signboard, used to carry advertisements .

Hype

Cơn sốt / trào lưu – Excessive or intensive publicity ; exaggerated claims made in advertising .

Mass media

Truyền thông đại chúng – The main means of mass communication ( newspapers, TV and radio ) .

Prime time

Giờ vàng – Hours on radio and TV with the largest audience, usually the evening .

Promote

Thúc đẩy bán hàng – Use advertising and publicity to try to increase sales of a product .

Roadside signs

Biến quảng cáo trên đường – Large panels along roads and motorways used for outdoor advertising .

Slogan

Khẩu hiệu – Phrase used to advertise a product, or to identify a company or organisation .

Slot

Khung thời hạn, chỗ được đặt qc – Specific time in a broadcasting schedule allotted for a commercial .

Radio spot: chỗ chèn qc trên đài

Target (target customer)

Đối tượng ( người mua ) tiềm năng – Objective ; what is aimed at .

U.S.P. Unique Selling Proposition/ Point

Định vị lợi thế loại sản phẩm độc lạ
a declaration of what makes a product different .

Copywriting

Viết lời quảng cáo – Write a text to be printed or spoken in an advertisement or a commercial .

Endorsement : bảo chứng cho sản phẩm (celebrity endorsement: bảo chứng bằng người nổi tiếng)

Publicity/ PR: Quảng bá, quan hệ công chúng

Sponsor: tài trợ/ sponsorship: quyền tài trợ

Press conference: họp báo

Charity event/ fundraising event: sự kiện từ thiện, gây quỹ

Xem thêm :
Tiếng Anh chuyên ngành Marketing
100 trường hợp tiếng Anh tiếp xúc văn phòng
100 trường hợp tiếng Anh tiếp xúc thương mại

Tiếng Anh chuyên ngành Marketing : Từ vựng tiếng Anh về Quảng Cáo, PR Từ vựng tiếng anh

Đăng bởi Minh Nhật

Tags:
từ vựng tiếng anh PR, từ vựng tiếng anh quảng cáo
Tags : tiếng anh chuyên ngành marketing

Rate this post