Quyền bề mặt là gì? Khái niệm và đặc điểm của quyền bề mặt

Quyền bề mặt là một quyền thuộc các quyền khác đối với tài sản được pháp luật quy định tại Bộ luật dân sự 2015. Vậy quyền bề mặt là gì? Nội dung của quyền bề mặt là gì?

Quyền bề mặt là gì?

Điều 267 Bộ luật dân sự năm ngoái ( BLDS ) lao lý Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể so với mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác .Cũng là một vật quyền phát sinh từ quyền chiếm hữu, quyền bề mặt là quyền của một chủ thể không phải chủ sở hữu được tác động ảnh hưởng, khai thác trên gia tài. Đặc trưng của quyền bề mặt là quyền này chỉ vận dụng so với đối tượng người tiêu dùng là quyền sử dụng đất so với mặt đất, mặt nước với khoanh vùng phạm vi quyền là khoảng chừng khoảng trống bên trên và bên trong của những đối tượng người dùng này .

Với sự ra đời của quy định về quyền bề mặt, tài sản được khai thác đa dạng và đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho các chủ thể. Theo 1 số quốc gia, quyền bề mặt có tính chất tương tự như quyền đối với các khoảng không gian được cắt lớp bên trên và bên trong của mặt đất, mặt nước. Từ đó, mỗi chủ thể cụ thể sẽ có quyền được khai thác riêng trong phạm vi không gian mà họ có quyền.

Căn cứ xác lập quyền bề mặt

Quyền bề mặt được xác lập theo lao lý của luật, theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo di chúc .

Hiệu lực của quyền bề mặt

Quyền bề mặt được xác lập cho người có quyền từ thời gian chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho người có quyền bề mặt. Đây được xác lập là thời gian có hiệu lực hiện hành của quyền bề mặt. Có nghĩa là kể từ thời gian chủ sở hữu chuyển giao gia tài, người có quyền bề mặt có quyền được khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, cống phẩm và những quyền khác so với gia tài đó. Tuy nhiên, nếu luật tương quan có lao lý khác hoặc những bên có thỏa thuận hợp tác khác, quyền bề mặt sẽ được xác lập theo thời gian luật lao lý hoặc thời gian những bên thỏa thuận hợp tác mà không địa thế căn cứ vào thời gian chuyển giao gia tài .Quyền bề mặt có hiệu lực thực thi hiện hành so với mọi cá thể, pháp nhân, trừ trường hợp luật tương quan có pháp luật khác .Với đặc thù tuyệt đối của một vật quyền, kể từ thời gian quyền bề mặt phát sinh hiệu lực thực thi hiện hành, quyền bề mặt sẽ được bảo vệ, tôn trọng và có giá trị đối kháng với những chủ thể khác trong xã hội, trừ trường hợp luật tương quan pháp luật khác .

Thời hạn của quyền bề mặt

Tùy theo địa thế căn cứ xác lập, quyền bề mặt có thời hạn khác nhau. Tuy nhiên, do quyền bề mặt chỉ là một quyền phái sinh của quyền sở hữu so với quyền sử dụng đất nên thời hạn của quyền bề mặt không hề vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất .Trường hợp thời hạn của quyền bề mặt không xác lập theo địa thế căn cứ xác lập ( những bên không thỏa thuận hợp tác, di chúc không pháp luật, .. ) thì người có quyền bề mặt hoặc người có quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể chấm hết quyền bề mặt bất kể khi nào với điều kiện kèm theo phải thông tin bằng văn bản cho bên kia biết trước tối thiểu là 06 tháng .Xem thêm : Phân biệt thời hạn và thời hiệu

Nội dung của quyền bề mặt

Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để thiết kế xây dựng khu công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với lao lý của BLDS, pháp lý về đất đai, thiết kế xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, tài nguyên và lao lý khác của pháp lý có tương quan. Nếu những hoạt động giải trí này tạo dựng được những gia tài thì người có quyền bề mặt được xác lập quyền sở hữu so với những gia tài đó .Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc hàng loạt thì chủ thể nhận chuyển giao được thừa kế quyền bề mặt theo điều kiện kèm theo và trong khoanh vùng phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao .

Chấm dứt quyền bề mặt

Quyền bề mặt chấm hết trong trường hợp sau đây :

– Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.

– Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một .– Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị tịch thu theo pháp luật của Luật đất đai .– Theo thỏa thuận hợp tác của những bên hoặc theo pháp luật của luật .Cũng như quyền hưởng dụng, do quyền bề mặt là quyền được xác lập trên gia tài thuộc chiếm hữu của chủ thể khác, do đó, quyền này chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành trong một thời hạn hữu hạn. Hết khoảng chừng thời hạn này, chủ thể của quyền bề mặt sẽ chấm hết những quyền khai thác bề mặt của mình. Ngoài ra quyền bề mặt cũng sẽ chấm hết trước thời hạn theo ý chí của chủ thể có quyền bề mặt, chủ thể có quyền sử dụng đất .Ví dụ : người có quyền bề mặt không có nhu yếu khai thác bề mặt và từ bỏ quyền hoặc người có quyền bề mặt và chủ sở hữu chấp thuận đồng ý chấm hết quyền bề mặt hoặc quyền bề mặt không hề khai thác khi quyền sử dụng đất đã bị tịch thu .Trên thực tiễn, người sử dụng đất hoàn toàn có thể chuyển giao hàng loạt quyền của mình cho người có quyền bề mặt theo di chúc hoặc hợp đồng. Trừ căn cứ này, quyền sử dung đất và quyền bề mặt đều thuộc về một chủ thể. Dó đó, quyền bề mặt cũng đương nhiên chấm hết

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Khi quyền bề mặt chấm hết, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo pháp luật của pháp lý .Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc chiếm hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm hết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm hết thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời gian quyền bề mặt chấm hết, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận gia tài đó .

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.

Trên đây là nội dung Quyền bề mặt là gì? theo quy định của pháp luật hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm : Nội dung quyền so với bất động sản liền kề theo lao lý pháp lýNội dung quyền hưởng dụng theo quy đinh của pháp lý

Rate this post