Khiếu nại là gì? Công dân có quyền khiếu nại khi nào?

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đúng mực khiếu nại là gì và công dân có quyền khiếu nại khi nào ?4. Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm gì ?2. Có những hình thức khiếu nại nào ?

 

1. Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân, đã được Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ triển khai .
Hiện nay, nước ta vẫn đang vận dụng những pháp luật tại Luật Khiếu nại năm 2011 so với nghành khiếu nại. Đây là cơ sở pháp lý rất là quan trọng giúp người dân thuận tiện trong việc thực thi quyền khiếu nại của mình .
Đồng thời giúp cho cơ quan hành chính nhà nước và những người có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể thực thi giải quyết và xử lý những vấn đề theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp lý lao lý .
Cụ thể, Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 lý giải :

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, khiếu nại được xem là quyền cơ bản của công dân, cá thể có quyền khiếu nại khi có địa thế căn cứ cho rằng quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định hành động kỷ luật của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là trái pháp lý, xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .
Trong đó :
– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước phát hành để quyết định hành động về một yếu tố đơn cử trong hoạt động giải trí quản trị hành chính nhà nước được vận dụng một lần so với một hoặc 1 số ít đối tượng người dùng đơn cử .
– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước triển khai hoặc không triển khai trách nhiệm, công vụ theo lao lý của pháp lý .
– Quyết định kỷ luật là quyết định hành động bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai để vận dụng một trong những hình thức kỷ luật so với cán bộ, công chức thuộc quyền quản trị của mình theo lao lý của pháp lý về cán bộ, công chức .
khieu nai la gi

2. Có những hình thức khiếu nại nào ?

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại, việc khiếu nại được triển khai bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp .

– Trường hợp khiếu nại bằng đơn:

+ Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại ; tên, địa chỉ của người khiếu nại ;
+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể bị khiếu nại ;
+ Nội dung, nguyên do khiếu nại ;
+ Tài liệu tương quan đến nội dung khiếu nại và nhu yếu xử lý của người khiếu nại ;
+ Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ .

– Trường hợp đến khiếu nại trực tiếp: Người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

3. Quy trình, thủ tục khiếu nại thực hiện ra sao?

Căn cứ theo các quy định tại Luật Khiếu nại, thủ tục khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người khiếu nại đến trực tiếp khiếu nại hoặc nộp đơn khiếu nại

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại

Bước 3: Xác minh nội dung trong đơn khiếu nại

Bước 4: Thông báo giải quyết khiếu nại và tổ chức đối thoại

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành quyết định.

>> Vui lòng gọi: 1900.6192để được tư vấn miễn phí thủ tục khiếu nại và cách soạn đơn khiếu nại.
 

4. Người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ gì?

Điều 12 Luật Khiếu nại lao lý về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người khiếu nại như sau :

– Người khiếu nại có các quyền:

+ Tự mình khiếu nại .
+ Nhờ luật sư tư vấn về pháp lý hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .
+ Tham gia đối thoại hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người đại diện thay mặt hợp pháp tham gia đối thoại .
+ Được biết, đọc, sao chụp, sao chép tài liệu, chứng cứ do người xử lý khiếu nại tích lũy để xử lý khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí hiểm nhà nước .
+ Yêu cầu cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đang lưu giữ, quản trị thông tin, tài liệu tương quan tới nội dung khiếu nại cung ứng thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có nhu yếu để giao nộp cho người xử lý khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí hiểm nhà nước .
+ Được nhu yếu người xử lý khiếu nại vận dụng những giải pháp khẩn cấp để ngăn ngừa hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành động hành chính bị khiếu nại .
+ Đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại và báo cáo giải trình quan điểm của mình về chứng cứ đó .
+ Nhận văn bản vấn đáp về việc thụ lý giải quyết khiếu nại, nhận quyết định hành động xử lý khiếu nại .
+ Được khôi phục quyền, quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm ; được bồi thường thiệt hại theo lao lý của pháp lý ;
+ Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo lao lý của Luật tố tụng hành chính ;
+ Rút khiếu nại .

– Bên cạnh các quyền trên thì người khiếu nại còn có nghĩa vụ:

+ Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền xử lý .

+ Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

+ Chấp hành quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời hạn khiếu nại, trừ trường hợp quyết định hành động, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành .
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định hành động xử lý khiếu nại đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

Trên đây là những quy định chung để giải thích khiếu nại là gì, nếu có vướng mắc cụ thể khác, bạn đọc vui lòng gọi tới 1900.6192 để LuatVietnam trực tiếp giải đáp.

Rate this post