Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Wikipedia tiếng Việt

Tại Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ, sổ hồng hoặc giấy đỏ. Khái niệm về GCNQSDĐ có sự thay đổi theo thời gian cụ thể năm 2003 theo Luật đất đai năm 2003 [1] quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”. Đến năm 2013, Khái niệm này có bổ sung thêm theo Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai 2013[2] quy định “ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Điều kiện cấp GCNQSDĐ[sửa|sửa mã nguồn]

 1. Luật đất đai 2003 (có hiệu lực từ 1/1/2004) quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp sau đây:
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành
 • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất
 • Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật này
 • Người mua nhà ở gắn
 • Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở

2. Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:[3]

Theo điều 99 Luật đất đai năm 2013. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây :

“a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013;

b ) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ;c ) Người được quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, được thừa kế, nhận Tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ; người nhận quyền sử dụng đất khi giải quyết và xử lý hợp đồng thế chấp ngân hàng bằng quyền sử dụng đất để tịch thu nợ ;d ) Người được sử dụng đất theo tác dụng hòa giải thành so với tranh chấp đất đai ; theo bản án hoặc quyết định hành động của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định hành động xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành ;đ ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ;e ) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;g ) Người mua nhà tại, gia tài khác gắn liền với đất ;h ) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở ; người mua nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước ;i ) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa ; nhóm người sử dụng đất hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình, hai vợ chồng, tổ chức triển khai sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có ;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất”.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT[4].

Các trường hợp không được cấp GCNQSDĐ[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Điều 19, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP [ 5 ] pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai năm 2013 [ 3 ] .1. Tổ chức, hội đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản trị thuộc những trường hợp pháp luật tại Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013 .2. Người đang quản trị, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư thiết kế xây dựng, kinh doanh thương mại kiến trúc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .4. Người nhận khoán đất trong những nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản trị rừng phòng hộ, ban quản trị rừng đặc dụng .5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện kèm theo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có  thẩm quyền.

7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng khu công trình công cộng gồm đường giao thông vận tải, khu công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí ; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin ; khu đi dạo vui chơi ngoài trời ; nghĩa trang, nghĩa trang không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanNgoài ra còn có một số ít trường hợp riêng biệt, tìm hiểu thêm thêm tại Nghị định 43/2014 / NĐ-CP [ 5 ]. Xem thêm : [ 6 ]Gợi ý : Các bước chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất [ 7 ]

Sử dụng sổ đỏ chính chủ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Dùng để đăng ký khi chuyển quyền sử dụng đất;
 • Dùng sổ đỏ có thể thế chấp để vay vốn ngân hàng;

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Rate this post