Quyền thừa kế là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

Quyền thừa kế là gì theo quy định pháp luật? Các vấn đề cần lưu ý về quyền thừa kế theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Quyền thừa kế là gì ?

Theo Điều 609 Bộ luật dân sự năm ngoái, Quyền thừa kế được lao lý như sau :– Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt gia tài của mình ; để lại gia tài của mình cho người thừa kế theo pháp lý ; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp lý .

– Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Từ lao lý trên hoàn toàn có thể hiểu, Quyền thừa kế gồm có những quyền như sau : quyền lập di chúc để định đoạt gia tài của mình sau khi mất, quyền để lại gia tài của mình cho người thừa kế theo pháp lý và quyền được hưởng phần di sản theo di chúc hoặc theo lao lý của pháp lý của người được hưởng di sản .Pháp luật pháp luật hai hình thức thừa kế gồm có : Thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp lý .

2. Đối tượng của quyền thừa kế

Về đối tượng người dùng của quyền thừa kế là gia tài thuộc chiếm hữu của người chết mà người chết là người sử dụng hợp pháp để lại cho người còn sống. Tài sản theo Điều 105 Bộ luật dân sự năm ngoái là vật, tiền, sách vở có giá và quyền gia tài. Tài sản gồm có bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là gia tài hiện có và gia tài hình thành trong tương lai .Quyền gia tài là quyền trị giá được bằng tiền, gồm có quyền gia tài so với đối tượng người tiêu dùng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và những quyền gia tài khác .Ngoài ra, gia tài thừa kế gồm có gia tài riêng của người chết, phần gia tài của người chết trong gia tài chung với người khác .

3. Chủ thể của quyền thừa kế

Về chủ thể của quyền thừa kế trong trường hợp này gồm có : Quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản .

3.1. Về quyền thừa kế của người để lại di sản

Theo Bộ luật dân sự năm ngoái thì mọi cá thể đều có quyền định đoạt gia tài của mình biểu lộ dưới dạng di chúc trước khi qua đời. Mọi cá thể đều bình đẳng về quyền thừa kế, không phân biệt nam, nữ, tuổi tác, thành phần, tôn giáo, vị thế chính trị xã hội … đều có quyền để lại gia tài của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp lý .– Trường hợp có di chúc của người chết để lại thì việc phân loại di sản phải tuân theo ý nguyện của người lập di chúc đã ghi rõ trong di chúc .

– Trường hợp người chết không có di chúc để lại thì việc phân chia di sản sẽ tuân theo quy định của pháp luật về thừa kế tại Bộ luật dân sự 2015. 

3.2. Về quyền thừa kế của người nhận di sản

Mọi cá thể đều có quyền nhận di sản trong trường hợp thuộc diện nhận di sản theo pháp lý hoặc theo di chúc. Người thừa kế là cá thể phải là người còn sống vào thời gian mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá thể thì phải sống sót vào thời gian mở thừa kế .– Trường hợp người nhận di sản theo di chúc thì địa thế căn cứ vào quyền thừa kế của họ, họ sẽ được hưởng phần di sản mà người đã chết để lại theo đúng những pháp luật trong di chúc. Người được thừa kế theo di chúc hoàn toàn có thể là bất kể ai theo ý chí của người lập di chúc .

Lưu ý: Người được thừa kế theo di chúc không được là người làm chứng cho di chúc hoặc công chứng, chứng thực di chúc.

– Trường hợp người nhận di sản theo pháp luật của pháp lý thì địa thế căn cứ vào hàng thừa kế để xác lập phần di sản mà họ sẽ nhận được. Những người thừa kế theo pháp lý được lao lý theo thứ tự sau đây :+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm : vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết ;+ Hàng thừa kế thứ hai gồm : ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại ;+ Hàng thừa kế thứ ba gồm : cụ nội, cụ ngoại của người chết ; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại .

4. Nguyên tắc của pháp luật về thừa kế

– Tôn trọng quyền định đoạt gia tài của người để lại di sản. Người để lại di sản trọn vẹn có quyền quyết định hành động ai có quyền được hưởng di chúc, mỗi người được hưởng bao nhiêu hoặc những ai bị truất quyền hưởng di sản thừa kế, … mà không bị nhờ vào vào ý chí của những chủ thể khác .

– Tôn trọng quyền của người hưởng thừa kế. Pháp luật dân sự thiết lập các quan hệ dân sự mà ở đó các chủ thể tham gia có quyền tự quyết định cao, tự do ý chí khi thực hiện các quan hệ đó. Vậy nên người thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản thừa kế trừ trường hợp nguyên do nhận là để trốn tránh nghĩa vụ tài sản với người khác.

– Bình đẳng về thừa kế của cá thể, được bộc lộ ở việc những hàng thừa kế có những chủ thể có đặc thù khác nhau nhưng vẫn đứng chung hàng thừa kế và được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau .– Bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của một số ít người thừa kế theo pháp luật của pháp lý. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp lý nếu di sản được chia theo pháp lý, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó : Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng ; Con thành niên mà không có năng lực lao động .

Trên đây là nội dung bài viết Quyền thừa kế là gì theo quy định pháp luật? LawKey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Rate this post