sạc pin điện thoại trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn nên sạc đầy pin cho điện thoại Pixel mới.

It’s good to fully charge the battery of a new phone .

support.google

Nếu sạc điện thoại khi pin sắp hết, thì bạn có thể sờ thấy điện thoại hoặc Pixel Stand rất ấm.

If your phone is charging from a very low battery, your phone or Pixel Stand might feel especially warm .

support.google

Bộ chuyển đổi điện và bộ sạc khác có thể sạc chậm, không sạc được hoặc làm hỏng pin/điện thoại.

Other power adaptors and chargers can charge slowly, not at all, or damage your phone or battery .

support.google

Đó là lý do tại sao chúng ta có thể dùng pin mặt trời để sạc điện thoại.

This is why we can use a solar cell to charge our mobile phone.

ted2019

Bạn không cần phải sạc đầy điện thoại rồi mới sử dụng hoặc dùng hết sạch pin rồi mới sạc.

You don’t need to teach your phone how much capacity the battery has by going from full to zero charge, or from zero to full charge .

support.google

Mà hãy đặt vấn đề thế này: bạn có sẵn sàng trả 10$ một tháng để có cái đồng hồ mà phải được sạc pin mỗi ngày như điện thoại của bạn, và dừng hoạt động khi bạn ra khỏi một khu vực định trước?

But let’s put it this way: would you pay $10 a month to have a watch that has to be recharged every night like your cell phone, and stops working when you leave your area code?

ted2019

Pin lithium-ion có thể sạc lại trong điện thoại này đáp ứng tiêu chuẩn IEEE 1725 và các tiêu chuẩn hiện hành khác.

The rechargeable lithium-ion battery in this phone meets IEEE 1725 and other applicable standards .

support.google

Mẹo: Điện thoại sẽ nóng lên khi cắm nguồn, do đó, đừng sạc pin lâu hơn mức cần thiết.

Tip : Your phone warms up when it’s plugged in, so don’t keep it charging longer than needed .

support.google

Đế sạc Pixel Stand không thể sạc các điện thoại có ốp lưng chứa kim loại, pin hoặc các phần đi kèm, chẳng hạn như giá đỡ hoặc phụ kiện cầm nắm.

Your Pixel Stand can’t charge phones in cases that have metal, batteries or attachments, such as mounts or grips .

support.google

Việc sử dụng dây cáp hoặc bộ chuyển đổi điện bị hỏng hay sạc pin trong điều kiện ẩm ướt có thể gây cháy, điện giật, thương tích hoặc làm hỏng điện thoại hay tài sản khác.

Using damaged cables or power adapter, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the phone or other property .

support.google

Việc sử dụng dây cáp hoặc bộ chuyển đổi điện bị hỏng hay sạc pin trong điều kiện ẩm ướt có thể gây cháy, điện giật, thương tích hoặc làm hỏng điện thoại hay tài sản khác.

Using damaged cables or power adapters, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to the phone or other property .

support.google

Việc sử dụng dây cáp hoặc bộ chuyển đổi điện bị hỏng hay sạc pin trong điều kiện ẩm ướt có thể gây cháy, điện giật, thương tích hoặc làm hỏng điện thoại hay tài sản khác.

Using damaged cables or power adaptors, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury or damage to the phone or other property .

support.google

Điện thoại này được trang bị pin Lithium-ion có thể sạc lại. Đây là thành phần cần được xử lý thận trọng vì nếu bị hỏng sẽ có thể gây thương tích.

This phone contains a rechargeable lithium-ion battery, which is a sensitive component that can cause injury if damaged .

support.google

Loại pin nhỏ này — hãy nhớ loại 12von sac o to, dùng để sạc, cái gì nhỉ — máy chơi game cầm tay, điện thoại?

This little unit here — remember your little 12 – volt plug in the car, that charges your, whatever, Game Boy, telephone ?

QED

Loại pin nhỏ này — hãy nhớ loại 12von sac o to, dùng để sạc, cái gì nhỉ — máy chơi game cầm tay, điện thoại?

This little unit here — remember your little 12-volt plug in the car, that charges your, whatever, Game Boy, telephone?

ted2019

Việc sử dụng dây cáp hoặc bộ sạc bị hỏng hay sạc pin trong điều kiện ẩm ướt có thể gây cháy, điện giật, thương tích hoặc làm hỏng điện thoại hay tài sản khác.

Using a damaged cable or power adaptor or charging when there is moisture present can cause fire, electric shock, injury or damage to your phone or other property .

support.google

Nhiều công cụ khác nhau đã được cộng đồng dự án cho phát hành, trong đó bao gồm: pmbootstrap, một công cụ hỗ trợ cho quá trình phát triển với khả năng biên dịch chéo; osk-sdl, một bộ bàn phím ảo cho phép mã hóa mật khẩu khi thiết bị khởi động (trên thiết bị có đĩa được mã hóa hoàn toàn); charging-sdl, một ứng dụng được chứa trong initramfs có tác dụng hiển thị hình họa khi điện thoại đang được sạc pin lúc tắt máy.

Different tools have been published by the project, including: pmbootstrap, a utility to help the process of development with cross compilation; osk-sdl, a virtual keyboard to allow decryption of a password during startup (on a device with full disk encryption); charging-sdl, a application contained in the initramfs to display an animation when the phone is charging while off.

WikiMatrix

Điện thoại thông minh Fujitsu Toshiba IS12T Màn hình siêu màu sắc của Toshiba tại Trường đua Kyoto Pin sạc Toshiba SCiB Mạch tích hợp Toshiba T9769A Máy quét MRI Toshiba Vantage Titan MRT-2004 Vào tháng 10 năm 2010, Toshiba đã cho ra mắt máy thu hình LCD 3D không cần kính Toshiba Regza GL1 21″ LED backlit tại CEATEC 2010. sản phẩm này bắt đầu được bán vào tháng 12 năm 2010.

A Fujitsu Toshiba IS12T smartphone A Toshiba Super Color Vision screen in use at Kyoto Racecourse A Toshiba SCiB rechargeable battery A Toshiba T9769A integrated circuit A Toshiba Vantage Titan MRT-2004 MRI scanner A ToshibaVision screen in use during the New Year’s Eve celebrations in Times Square from 2007 to 2017 In October 2010, Toshiba unveiled the Toshiba Regza GL1 21″ LED backlit LCD TV glasses-free 3D prototype at CEATEC 2010.

WikiMatrix

Rate this post