scarf tiếng Anh là gì?

scarf tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng scarf trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ scarf tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm scarf tiếng Anh
scarf
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ scarf

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: scarf tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

scarf tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ scarf trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ scarf tiếng Anh nghĩa là gì.

scarf /skɑ:f/

* danh từ, số nhiều scarfs
/skɑ:f/, scarves
/skɑ:vs/
– khăn quàng cổ, khăn choàng cổ
– cái ca vát
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((cũng) sash)

* ngoại động từ
– quàng khăn quàng cho (ai)

* danh từ
– đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)
– khắc, đường xoi

* ngoại động từ
– ghép (đồ gỗ)
– mổ (cá voi) ra từng khúc

Thuật ngữ liên quan tới scarf

Tóm lại nội dung ý nghĩa của scarf trong tiếng Anh

scarf có nghĩa là: scarf /skɑ:f/* danh từ, số nhiều scarfs /skɑ:f/, scarves /skɑ:vs/- khăn quàng cổ, khăn choàng cổ- cái ca vát- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((cũng) sash)* ngoại động từ- quàng khăn quàng cho (ai)* danh từ- đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)- khắc, đường xoi* ngoại động từ- ghép (đồ gỗ)- mổ (cá voi) ra từng khúc

Đây là cách dùng scarf tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ scarf tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

scarf /skɑ:f/* danh từ tiếng Anh là gì?
số nhiều scarfs /skɑ:f/ tiếng Anh là gì?
scarves /skɑ:vs/- khăn quàng cổ tiếng Anh là gì?
khăn choàng cổ- cái ca vát- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai tiếng Anh là gì?
khăn thắt lưng ((cũng) sash)* ngoại động từ- quàng khăn quàng cho (ai)* danh từ- đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)- khắc tiếng Anh là gì?
đường xoi* ngoại động từ- ghép (đồ gỗ)- mổ (cá voi) ra từng khúc

Rate this post