Phân biệt sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và cá nhân

Bạn nên nắm rõ những điểm giống và khác nhau giữa sổ đỏ ghi tên hộ gia đình và cá thể để tránh nhầm lẫn .

Khái niệm sổ đỏ hộ gia đình, sổ đỏ cá nhân

Sổ đỏ hộ gia đình là những người có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống, nuôi dưỡng theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời gian được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất .

Không phải ai có tên trong hộ khẩu là có chung quyền sử dụng đất, mà phải đáp ứng 2 điều kiện:

Thứ nhất, có quan hệ hôn nhân gia đình, huyết thống, nuôi dưỡng. Thứ hai, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời gian được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất .Do đó, con mà sinh ra sau thời gian được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất thì không có chung quyền sử dụng đất .Sổ đỏ cá thể là người có quyền sử dụng đất do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất ; nhận chuyển quyền sử dụng đất bằng những hình thức như : Nhận chuyển nhượng ủy quyền ( mua đất ), nhận Tặng Kèm cho, nhận thừa kế, quy đổi quyền sử dụng đất với người khác .
Quyền sử dụng đất thuộc về ai?

Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình, nếu người có đủ 2 điều kiện nêu ở trên thì có chung quyền sử dụng đất.

Khi chuyển quyền sử dụng đất ( chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, thừa kế … ) của hộ gia đình thì phải có văn bản đồng ý chấp thuận của những thành viên được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật .Còn sổ đó cá nhân quyền sử dụng đất là gia tài riêng cá thể người thay mặt đứng tên sổ đỏ ; cá thể được cấp sổ đỏ có toàn quyền quyết định hành động trong việc chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho, thừa kế … nếu đủ điều kiện kèm theo theo lao lý. Trừ trường hợp quyền sử dụng đất là gia tài chung của vợ chồng nhưng chỉ có vợ hoặc chồng thay mặt đứng tên .

Thông tin ghi tại trang 1 sổ đỏ?

Đối với sổ đỏ ghi tên hộ gia đình, thì ghi ” Hộ ông ” ( hoặc ” Hộ bà ” ), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của sách vở nhân thân của chủ hộ gia đình ; địa chỉ thường trú của hộ gia đình .

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Còn so với sổ đỏ ghi tên cá thể, thì ghi “ ông ” ( hoặc “ bà ” ), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số sách vở nhân thân ( chứng tỏ hoặc thẻ căn cước. Trường hợp chưa có chứng tỏ hoặc thẻ căn cước thì ghi “ Giấy khai sinh số … ”, địa chỉ thường trú .Ngoài ra, so với việc nhượng, cho Tặng Kèm, sổ đỏ ghi tên hộ gia đình thì mọi thành viên phải tranh luận và có sự nhất trí chung .Còn trường hợp sổ đỏ ghi tên cá thể thì người đó có toàn quyền quyết định hành động chuyển nhượng ủy quyền, cho Tặng .

Rate this post