Sở giao dịch chứng khoán New York trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vào tháng 5 năm 2011, 3D Systems được chuyển từ NASDAQ (TDSC) sang Sở Giao dịch Chứng khoán New York (DDD).

In May 2011, 3D Systems transferred from NASDAQ (TDSC) to the New York Stock Exchange (DDD).

WikiMatrix

Việc trao đổi diễn ra dưới gốc cây tiêu huyền ở số 68 đường Wall Street đưa đến sự hình thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York.

Trading under a buttonwood tree at 68 Wall Street led to the formation of the New York Stock Exchange.

jw2019

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, PSE ra mắt hệ thống giao dịch mới, PSEtrade XTS, sẽ thay thế hệ thống PSEtrade mua lại từ Sở giao dịch chứng khoán New York.

On June 22, 2015, the PSE launch its new trading system, the PSEtrade XTS, which will replace the PSEtrade system acquired from the New York Stock Exchange.

WikiMatrix

Công ty đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York ngày 14 tháng 5 năm 2009, bán 14,7 triệu cổ phiếu ở mức 19,00 USD mỗi cổ phiếu để huy động vốn 279 triệu USD.

The company went public on the New York Stock Exchange on 14 May 2009, selling 14.7 million shares at $19.00 each to raise $279 million in capital.

WikiMatrix

Sau khi hoàn thành chương trình học, Dalio đã làm việc trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán New York và giao dịch hợp đồng tương lai thương phẩm.

After completing his education, Dalio worked on the floor of the New York Stock Exchange and traded commodity futures.

WikiMatrix

Trong quá trình này, công ty đã phát hành thêm ba triệu cổ phiếu lưu chiểu Mỹ tại Sở giao dịch chứng khoán New York với mức giá đơn vị là 15 đô la Mỹ.

In the process, the company issued another three million American Depositary Shares at the New York Stock Exchange at a unit price of US$15.

WikiMatrix

Pfizer được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, và cổ phiếu của hãng đã là một thành phần của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kể từ tháng 4 năm 2004.

It is listed on the New York Stock Exchange, and its shares have been a component of the Dow Jones Industrial Average since 2004.

WikiMatrix

Ngày 2 tháng 5 năm 2016, Evans, Renne và các nhà điều hành từ Marvel rung tiếng chuông khai mạc ở Sở giao dịch chứng khoán New York với hân hạnh mở đầu ngày bộ phim được chính thức khởi chiếu tại các rạp phim Mỹ.

On May 2, 2016, Evans, Renner, and executives from Marvel rang the opening bell of the New York Stock Exchange in honor of the film’s theatrical release.

WikiMatrix

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua Sở giao dịch chứng khoán New York, những người mua bán chứng khoán quăng các cuộn hoa giấy từ các cửa sổ xuống, khởi đầu cho truyền thống diễu hành có quăng hoa giấy tại Thành phố New York.

As the parade passed the New York Stock Exchange, traders threw ticker tape from the windows, beginning the New York tradition of the ticker-tape parade.

WikiMatrix

Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với công chúng vào cuối ngày của ông Richard Whitney, Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán New York, làm tăng niềm tin lên đôi chút, nhưng rốt cuộc không ngăn chặn được một vụ sụp đổ đang lan rộng .

A brief rally at the end of the day, led by Richard Whitney, head of the New York Stock Exchange, boosted confidence slightly, but ultimately failed to halt a full-blown meltdown .

EVBNews

1929 – Sở giao dịch chứng khoán New York sụp đổ trong sự kiện có tên Sụp đổ năm ’29 hay “Thứ ba đen tối”, kết thúc thời kỳ Thị trường đi lên vĩ đại (Great Bull Market) vào cuối thập niên 1920 và bắt đầu thời kỳ Đại khủng hoảng.

1929 – The New York Stock Exchange crashes in what will be called the Crash of ’29 or “Black Tuesday”, ending the Great Bull Market of the 1920s and beginning the Great Depression.

WikiMatrix

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2001, đợt phát hành cổ phiếu công chúng đầu tiên của Accenture (IPO) treo giá 14,50 USD/cổ phiếu và cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York (NYSE); Goldman Sachs và Morgan Stanley đã từng là những người bảo lãnh chính.

On 19 July 2001, Accenture’s initial public offering (IPO) was priced at $14.50 per share, and the shares began trading on the New York Stock Exchange (NYSE); Goldman Sachs and Morgan Stanley served as its lead underwriters.

WikiMatrix

Được đặt trên phố Wall ở quận tài chính, thành phố New York được gọi là thành phố có tài chính mạnh nhất và là trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới, và Sở giao dịch chứng khoán New York là thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới với tổng vốn hóa thị trường.

Anchored on Wall Street in the Financial District, New York City has been called both the most financially powerful city and the leading financial center of the world, and the New York Stock Exchange is the world’s largest stock exchange by total market capitalization.

WikiMatrix

Giao dịch vốn cổ phần như vậy trong các công ty giao dịch công khai lớn có thể thông qua một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, phục vụ như đấu giá được quản lý cho giao dịch chứng khoán.

Such equity trading in large publicly traded companies may be through one of the major stock exchanges, such as the New York Stock Exchange or the London Stock Exchange, which serve as managed auctions for stock trades.

WikiMatrix

Sự hoảng loạn năm 1907 – còn được gọi là Hoảng loạn các chủ ngân hàng năm 1907 hoặc Hoảng loạn Knickerbocker – là một cuộc khủng hoảng tài chính Hoa Kỳ diễn ra trong một khoảng thời gian ba tuần bắt đầu vào giữa tháng 10, khi chỉ số chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán New York đã giảm gần 50 % so với mức đỉnh của năm trước.

The Panic of 1907 – also known as the 1907 Bankers’ Panic or Knickerbocker Crisis – was a United States financial crisis that took place over a three-week period starting in mid-October, when the New York Stock Exchange fell almost 50% from its peak the previous year.

WikiMatrix

Rate this post