Sở giao dịch hàng hóa là gì? Sở và sàn giao dịch hàng hóa khác nhau gì? – Saigon Futures – Môi giới hàng hóa phái sinh, quản trị rủi ro đầu tư, bảo hiểm hàng hóa

Hàng hoá phái sinh được cho là một trong những kênh phổ cập trên quốc tế trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư Nước Ta đang dần chăm sóc tới giao dịch sản phẩm & hàng hóa trải qua Sở giao dịch sản phẩm & hàng hóa, bên cạnh những thị trường góp vốn đầu tư khác như bất động sản, sàn chứng khoán. Vậy Sở giao dịch sản phẩm & hàng hóa là gì ? Sở Giao dịch và Sàn Giao dịch sản phẩm & hàng hóa có điểm gì khác nhau ?
Hàng hóa phái sinh

Sở giao dịch hàng hoá

Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Sở Giao dịch sản phẩm & hàng hóa ( MXV được biết đến là đơn vị chức năng có tư cách pháp nhân, là nơi duy trì và phân phối đơn cử về việc mua và bán, được góp vốn đầu tư với nhiều cơ sở vật chất thiết yếu, giúp cho tiêu chuẩn hóa việc mua và bán hàng hoá và tuân theo những pháp luật do MXV phát hành .
Sở giao dịch hàng hóaThị phần mua và bán hàng hoá được điều hành quản lý và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí mua và bán bởi MXV. Về chính sách quản lý và vận hành và hình thức tổ chức triển khai, Sở Giao dịch ở những nước rất phong phú, nhìn chung, đây được cho là đơn vị chức năng hoạt động giải trí theo nguyên tắc độc lập và là tổ chức triển khai nghề nghiệp có tư cách pháp nhân .

Bên cạnh đó, MXV là nơi thỏa thuận quyền giữa người mua và người bán sao cho cả hai bên cùng đạt được mục tiêu, đồng thời cũng là nơi để ký kết, đàm phán về các hợp đồng được tiêu chuẩn hoá. Điều đó giúp việc thực hiện giao dịch hàng hóa ngay lập tức hoặc không trực tiếp giao ngay. 

Ưu điểm của Sở Giao dịch hàng hóa

  • Là tổ chức có đầy đủ kỹ thuật, cơ sở vật chất để giao dịch phái sinh hàng hóa, duy trì và cung cấp một nơi bán và mua rõ ràng. 
  • MXV ban hành các quy định, nhằm quản lý và thực hiện những tiêu chuẩn về tài chính, đạo đức đối với các thương nhân trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa phái sinh; đồng thời các hoạt động của các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ, các giao dịch được đảm bảo vận hành một cách hiệu quả và lành mạnh. Qua đó, thị trường giao dịch hàng hoá có thể cải thiện nhiều bất cập như không thực hiện hợp đồng của bên mua và bán, không giữ đúng cam kết khi thực hiện hợp đồng, gây bất lợi cho các bên.
  • Tại từng thời điểm khác nhau, mức giá được niêm yết cụ thể trên thị trường giao dịch, hỗ trợ cho việc ra quyết định của các nhà đầu tư, tránh hành vi đồng thổi giá trên thị trường giao dịch hàng hoá.

Sàn giao dịch hàng hoá

Sàn giao dịch hàng hóa (hay có tên tiếng anh: Commodity Exchange) được biết là nơi các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện giao dịch bán và mua các loại hàng hoá cho các nhà đầu tư, nói cách khác, là nơi để giao dịch hợp đồng hàng hoá tương lai.

Sàn giao dịch hàng hóaSở Giao dịch sản phẩm & hàng hóa hoặc những tổ chức triển khai có thẩm quyền khác về tiến hành giao dịch sẽ niêm yết những mã sản phẩm & hàng hóa đang giao dịch trên Sàn giao dịch, được pháp lý bảo lãnh. Vì vậy, những giao dịch sẽ được diễn ra một cách công khai minh bạch, minh bạch. Ngoài mạng lưới hệ thống đặt khớp lệnh giao dịch tự động hóa, Sàn giao dịch sản phẩm & hàng hóa cũng hoàn toàn có thể cho những nhà đầu tư biết từng trạng thái xuyên suốt phiên giao dịch. Đối với việc triển khai giao dịch trên sàn, những nhà đầu tư sẽ được bảo vệ và quản trị bởi pháp lý, thực thi những giao dịch tập trung chuyên sâu .

So sánh điểm khác biệt Sở giao dịch và Sàn giao dịch

Theo lao lý của Nhà nước và pháp lý đưa ra, Sở giao dịch là tổ chức triển khai pháp nhân trấn áp và quản lý và vận hành Sàn giao dịch sản phẩm & hàng hóa. Trên sàn giao dịch hàng hoá, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể trọn vẹn yên tâm trong việc bán, mua hợp đồng tương lai sản phẩm & hàng hóa, bởi MXV hoá là tổ chức triển khai đưa ra những tài liệu giao dịch thiết yếu cho thị trường. Như vậy, Sàn giao dịch sản phẩm & hàng hóa được coi là nơi trung gian tương hỗ những nhà đầu cơ mua hoặc bán hợp đồng giao dịch tương lai dựa trên thỏa thuận hợp tác của những bên tương quan .
So sánh điểm khác biệt Sở giao dịch và Sàn giao dịch

Được cấp phép hoạt động bởi Bộ Công Thương, MXV chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các giao dịch phái sinh tại Việt Nam. Để tham gia thị trường hàng hoá, các nhà đầu tư có thể đăng ký và mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại công ty thành viên của MXV. 

Rate this post