Sổ hồng chung cư: Khi nào được cấp? Có giá trị bao lâu?

Sổ hồng chung cư là loại Giấy ghi nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhà ở chung cư. Loại sổ này rất phổ cập nhưng vẫn còn nhiều pháp luật người dân chưa nắm rõ như khi nào được cấp, Sổ hồng có giá trị bao lâu ?4. Chung cư chưa có Sổ hồng có bán được không ?

1. Sổ hồng chung cư là gì?

Sổ hồng chung cư là chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu nhà ở chung cư hợp pháp .

Sổ hồng chung cư có tên gọi pháp lý là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi tắt là Giấy ghi nhận ). Tại trang 2 Giấy ghi nhận sẽ ghi thông tin về nhà chung cư .
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT thì Giấy ghi nhận gồm 01 tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và Trang bổ trợ nền trắng .

Như vậy, khi mua chung cư được cấp Sổ hồng (Giấy chứng nhận có nền màu hồng cánh sen).

2. Khi nào được cấp Sổ hồng chung cư?

Căn cứ khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở năm trước, chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản kiến thiết xây dựng nhà ở thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :

“ Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày chuyển giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời gian bên thuê mua đã giao dịch thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận hợp tác thì phải làm thủ tục đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận cho người mua, người thuê mua nhà tại, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục ý kiến đề nghị cấp Giấy ghi nhận. ” .

Theo đó, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày chuyển giao căn hộ chung cư cao cấp thì chủ góp vốn đầu tư phải chuẩn hồ sơ, thủ tục ý kiến đề nghị cấp Giấy ghi nhận cho người mua .
Mặt khác, thời hạn xử lý thủ tục cấp Giấy ghi nhận kể từ khi nhận được hồ sơ ý kiến đề nghị là 15 ngày thao tác ( theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ) .

Tóm lại, nếu không có vướng mắc thì sau hơn 02 tháng kể từ nhận bàn giao căn hộ chung cư người mua sẽ nhận được Sổ hồng

so hong chung cu

3. Sổ hồng chung cư có giá trị bao lâu?

Mặc dù trên thực tế Sổ hồng thường ghi thời hạn là 50 năm (phụ thuộc theo dự án chung cư) nhưng pháp luật không ấn định Sổ hồng có giá trị bao nhiêu lâu. Giá trị của Sổ hồng phụ thuộc vào thời hạn sử dụng chung cư.

Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở năm năm trước lao lý thời hạn sử dụng chung cư như sau :

“ Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác lập địa thế căn cứ vào cấp khu công trình kiến thiết xây dựng và Tóm lại kiểm định chất lượng của cơ quan quản trị nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo lao lý tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sắp xếp kinh phí đầu tư để thực thi kiểm định chất lượng nhà tại. ” .

Ngoài ra, khi chung cư hết niên hạn sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ tiến hành kiểm định:

– Nếu nhà chung cư bảo vệ chất lượng và bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu chung cư được liên tục sử dụng theo thời hạn ghi trong Kết luận kiểm định .
– Nếu nhà chung cư có rủi ro tiềm ẩn sập đổ, bị hư hỏng nặng, không còn bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì phát hành Kết luận kiểm định và báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông tin bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở :
+ Trường hợp khu đất có nhà chung cư tương thích với quy hoạch kiến thiết xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu được tái tạo, kiến thiết xây dựng nhà chung cư mới .
+ Trường hợp khu đất nhà chung cư không tương thích với quy hoạch kiến thiết xây dựng nhà ở thì chủ sở hữu chung cư phải chuyển giao chung cư cho cơ quan có thẩm quyền thực thi phá dỡ và kiến thiết xây dựng khu công trình khác .
Các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được sắp xếp nhà tại tái định cư .
Tóm lại, giá trị pháp lý của Sổ hồng phụ thuộc vào vào thời hạn sử dụng nhà ở. Pháp luật không ấn định thời hạn là 50 năm nhưng thường thì sẽ ghi 50 năm ; khi hết 50 năm thì vẫn được liên tục sử dụng chung cư nếu nhà chung cư bảo vệ chất lượng .

4. Chung cư chưa có Sổ hồng có bán được không?

Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm trước lao lý điều kiện kèm theo của nhà tại tham gia thanh toán giao dịch như sau :

“ 1. Giao dịch về mua và bán, cho thuê mua, Tặng Ngay cho, đổi, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Giấy ghi nhận theo pháp luật của pháp lý, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này ;
b ) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu ; đang trong thời hạn chiếm hữu nhà ở so với trường hợp chiếm hữu nhà ở có thời hạn ;
… ” .

Như vậy, phải có Sổ hồng mới được bán chung cư.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp được bán chung cư theo hình thức chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán chung cư ( thực chất là thế chỗ trong hợp đồng ) ; nội dung này được lao lý tại khoản 2 Điều 123 Luật Nhà ở năm trước như sau :

“Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.”.

Như vậy, chỉ được bán chung cư theo hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư với điều kiện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Sổ hồng.

Trên đây là một số quy định về Sổ hồng chung cư mà người dân cần biết. Nếu cần giải đáp về vấn đề trên hãy gọi tới tổng đài 1900.6192.

>> Hồ sơ, thủ tục mua bán chung cư chưa có Sổ hồng

Rate this post