số lượng dư thừa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong thời gian khoảng năm 1949, Liên Xô cung cấp một số lượng dư thừa máy bay Yak-9P (VK-107) của mình cho các nước đồng minh ở châu Âu, để giúp đỡ họ xây dựng lại lực lượng không quân trong lúc Cuộc phong toả Berlin và các chuyến bay vận chuyển đồ tiếp tế của phương Tây cho Tây Berlin vẫn diễn ra.

During 1949, the Soviet Union provided surplus Yak-9P (VK-107) aircraft to some satellite states in the Soviet bloc in order to help them rebuild their air forces in the wake of the West Berlin blockade.

WikiMatrix

Thế thì, tóm lại là họ đang thu hết về số lượng đô la dư thừa trên thị trường trao đổi tiền tệ, đúng ko nào?

In order to make that up, the Chinese Central Government prints the extra Chinese currency and buys dollars with it .

QED

Kết quả là trong một khoảng thời gian nhất định nào đó (từ vài tháng tới vài năm) thị trường dần dần tràn ngập hàng hóa với số lượng ngày càng trở nên dư thừa.

As a result, within a certain period of time (ranging between a few months and two years) the market gets ‘flooded’ with commodities whose quantity becomes gradually excessive.

WikiMatrix

Kế hoạch của họ liên quan đến một cuộc tấn công vào Miến Điện một phần do tài nguyên thiên nhiên của Miến Điện (trong đó bao gồm một số dầu từ các mỏ xung quanh Yenangyaung, mà còn những loại khoáng chất như Cobalt và số lượng gạo dư thừa lớn), mà còn để bảo vệ cánh quân tấn công chính của họ chống lại Mã Lai và Singapore và cung cấp một vùng đệm để bảo vệ các vùng lãnh thổ mà họ có ý định chiếm đóng.

Their plans involved an attack on Burma partly because of Burma’s own natural resources (which included some oil from fields around Yenangyaung, but also minerals such as cobalt and large surpluses of rice), but also to protect the flank of their main attack against Malaya and Singapore and provide a buffer zone to protect the territories they intended to occupy.

WikiMatrix

Một: Bạn cho mỗi người trong số 500 nông dân trồng chuối vay 200 đô để sấy khô lượng chuối dư thừa và thu về thêm 15% lợi nhuận từ thị trường địa phương.

One: You loan 200 dollars to each of 500 banana farmers allowing them to dry their surplus bananas and fetch 15 percent more revenue at the local market.

ted2019

Ở một thời điểm chưa được biết chính xác, các nhà vật lý đề xuất tồn tại một pha gọi là “nguồn gốc phát sinh baryon” (baryongenesis) trong đó các phản ứng giữa vật chất và phản chất có sự vi phạm định luật bảo toàn số baryon, dẫn đến sự hình thành một lượng dư thừa rất nhỏ các hạt quark và lepton so với lượng phản quark và phản lepton— với tỷ lệ khoảng một hạt vật chất ra trên 30 triệu phản ứng.

At some point, an unknown reaction called baryogenesis violated the conservation of baryon number, leading to a very small excess of quarks and leptons over antiquarks and antileptons—of the order of one part in 30 million.

WikiMatrix

Phản ứng này thích hợp cho việc chế tạo số lượng lớn và được thực hiện ở nhiệt độ trên 150 °C (302 °F) với lượng flo dư thừa: Br2 + 5 F2 → 2 BrF5 Để chuẩn bị các lượng nhỏ hơn, dùng kali brom: KBr + 3 F2 → KF + BrF5 Cách này sản sinh brom pentafluoride gần như hoàn toàn không chứa trifluorua và các tạp chất khác.

This reaction is suitable for the preparation of large quantities, and is carried out at temperatures over 150 °C (302 °F) with an excess of fluorine: Br2 + 5 F2 → 2 BrF5 For the preparation of smaller amounts, potassium bromide is used: KBr + 3 F2 → KF + BrF5 This route yields bromine pentafluoride almost completely free of trifluorides and other impurities.

WikiMatrix

Điều này đảm bảo chất lượng dữ liệu, loại bỏ lỗi và loại bỏ nhu cầu gửi thông tin dư thừa trong tin nhắn điện tử (như thông số kỹ thuật của sản phẩm, địa chỉ bên, v.v.).

This ensures data quality, eliminates errors and removes the need to send redundant information in electronic messages (such as product specifications, party addresses, etc.).

WikiMatrix

Tuy nhiên, chức năng chính của nó là dự trữ lipid, có thể bị oxy hóa để đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể và bảo vệ nó khỏi lượng đường dư thừa bằng cách lưu trữ chất béo trung tính do gan tạo ra từ đường, mặc dù một số bằng chứng cho thấy rằng sự tổng hợp lipid từ cacbohydrat xuất hiện trong chính mô mỡ.

However, its main function is to be a reserve of lipids, which can be oxidised to meet the energy needs of the body and to protect it from excess glucose by storing triglycerides produced by the liver from sugars, although some evidence suggests that most lipid synthesis from carbohydrates occurs in the adipose tissue itself.

WikiMatrix

Các sáng kiến do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dẫn đầu, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF) và Quỹ tiền tệ quốc tế đã có tác dụng kiềm chế một số dư thừa trong ngành công nghiệp trung tâm tài chính nước ngoài, mặc dù điều đó sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp OFC hướng tới một § Focus on tax cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp.

Initiatives spearheaded by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) and the International Monetary Fund have had an effect on curbing some excesses in the offshore financial centre industry, although it would drive the OFC industry towards a § Focus on tax for institutional and corporate clients.

WikiMatrix

Các trầm tích kết quả được cung cấp cho đại dương sẽ có nhiều chất dinh dưỡng như phốt pho, kết hợp với sự dư thừa của CO2 sẽ gây ra sự bùng nổ dân số cyanobacteria, gây ra sự oxy hóa khí quyển tương đối nhanh, có thể đã góp phần làm tăng Sinh học Ediacaran và vụ nổ Cambri tiếp theo – hàm lượng oxy cao hơn cho phép phát triển các dạng sống đa bào lớn.

The resulting sediments supplied to the ocean would be high in nutrients such as phosphorus, which combined with the abundance of CO2 would trigger a cyanobacteria population explosion, which would cause a relatively rapid reoxygenation of the atmosphere, which may have contributed to the rise of the Ediacaran biota and the subsequent Cambrian explosion—a higher oxygen concentration allowing large multicellular lifeforms to develop.

WikiMatrix

Số lượng vật nuôi cá nhân của công nhân, người lao động và công dân tăng lên tám con / hộ ở các thị trấn lớn, 16 con ở các thị trấn nhỏ hơn và 25 con ở khu vực nông thôn; các hộ gia đình được phép vứt bỏ sản phẩm dư thừa thông qua mạng lưới thương mại hợp tác và thông qua hệ thống mua sắm của nhà nước.

The individual livestock holdings of workers, employees, and citizens were increased to eight head per household in major towns, sixteen head in smaller towns, and twenty-five head in rural areas; households were allowed to dispose of surplus produce through the cooperative trade network and through the state procurement system.

WikiMatrix

Rate this post