Sở Y tế là gì? Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Sở Y tế?

Sở Y tế ( Department of Health ) là gì ? Sở Y tế tiếng Anh là gì ? Cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế ? Biên chế của Sở Y tế ? Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế ?

Sở Y tế là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và quản trị nhà nước về Y tế tại từng địa phương. Tại bài viết này, Luật Dương Gia sẽ phân phối cho người đọc những thông tin cơ bản về chứng năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư liên tịch số 51/2015 / TTLT-BYT-BNV.

1. Sở Y tế là gì?

– Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có công dụng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản trị nhà nước về y tế, gồm có : Y tế dự trữ ; khám bệnh, chữa bệnh ; hồi sinh tính năng ; giám định y khoa, pháp y, pháp y tinh thần ; y dược truyền thống ; trang thiết bị y tế ; dược ; mỹ phẩm ; bảo đảm an toàn thực phẩm ; bảo hiểm y tế ; dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình ; sức khỏe thể chất sinh sản và công tác làm việc y tế khác trên địa phận tỉnh theo pháp luật của pháp lý. – Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng ; chịu sự chỉ huy, quản trị về tổ chức triển khai, biên chế và hoạt động giải trí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; đồng thời chịu sự chỉ huy, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về trình độ, nhiệm vụ của Bộ Y tế.

2. Sở Y tế tiếng Anh là gì?

Sở Y tế tiếng Anh là: “Department of Health”.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế?

Lãnh đạo Sở Y tế:

– Sở Y tế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc ; – Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp lý về thực thi công dụng, trách nhiệm, quyền hạn quản trị nhà nước về nghành nghề dịch vụ y tế trên địa phận tỉnh ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình công tác làm việc trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế ; báo cáo giải trình trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vấn đáp đề xuất kiến nghị của cử tri, phỏng vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ; – Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ huy 1 số ít mặt công tác làm việc, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp lý về trách nhiệm được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm quản lý và điều hành những hoạt động giải trí của Sở ; – Việc chỉ định Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động theo tiêu chuẩn chức vụ được Bộ Y tế phát hành và theo lao lý của pháp lý. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị chức năng cấp dưới có tư cách pháp nhân ( trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn pháp luật khác ) ; – Việc không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực thi những chính sách, chủ trương so với Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động theo pháp luật của pháp lý ; – Giám đốc Sở Y tế quyết định hành động hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc và thường trực Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo tiêu chuẩn chức vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành.

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

– Văn phòng ; – Thanh tra ; – Phòng Tổ chức cán bộ ; – Phòng Nghiệp vụ Y ; – Phòng Nghiệp vụ Dược ; – Phòng Kế hoạch – Tài chính. Căn cứ vào đặc thù, đặc thù, nhu yếu quản trị của từng địa phương, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân hoặc tổ chức triển khai có tên gọi khác, bảo vệ bao quát hết những nghành nghề dịch vụ thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị. Số lượng tổ chức triển khai thuộc Sở Y tế không quá 07 phòng.

Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế:

– Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa mái ấm gia đình ; – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Chi cục có không quá 03 phòng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế:

Căn cứ đặc thù và nhu yếu thực tiễn ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thường trực Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật của pháp lý : – Lĩnh vực y tế dự trữ, chuyên ngành : Thực hiện quy mô Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh trên cơ sở sáp nhập những Trung tâm có cùng công dụng ; những Trung tâm chuyên khoa, Trung tâm có giường bệnh chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc xây dựng Bệnh viện chuyên khoa khi có nhu yếu và có đủ điều kiện kèm theo về nguồn lực ; – Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và hồi sinh tính năng, gồm : Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Bệnh viện y dược truyền thống tuyến tỉnh và những Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh tương thích với nhu yếu và điều kiện kèm theo trong thực tiễn của địa phương. Chỉ xây dựng Bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện khi thực sự có nhu yếu, điều kiện kèm theo và phải cung ứng đủ tiêu chuẩn là Bệnh viện Hạng II trở lên do cấp có thẩm quyền phê duyệt ; – Lĩnh vực Kiểm nghiệm : Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ; – Lĩnh vực Pháp y : Trung tâm Pháp y ; – Lĩnh vực Giám định Y khoa : Trung tâm Giám định Y khoa ; – Lĩnh vực giảng dạy : Trường Cao đẳng hoặc Trung cấp y tế ; – Trung tâm Y tế huyện : Được tổ chức triển khai thống nhất trên địa phận cấp huyện, thực thi công dụng về y tế dự trữ, khám bệnh, chữa bệnh và phục sinh công dụng ; những Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh khu vực ( nếu có ) và trạm y tế xã, phường, thị xã trên địa phận huyện là đơn vị chức năng y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

4. Biên chế của Sở Y tế ?

– Biên chế công chức, số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với công dụng, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và nằm trong tổng biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính, số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố thường trực Trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt ; – Căn cứ công dụng, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và hạng mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức vụ nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiến thiết xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động theo pháp luật của pháp lý bảo vệ triển khai trách nhiệm được giao.

5. Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế?

– Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Dự thảo quyết định hành động, thông tư ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm ; chương trình, đề án, dự án Bất Động Sản, giải pháp tổ chức triển khai triển khai những trách nhiệm cải cách hành chính và văn bản khác thuộc khoanh vùng phạm vi thẩm quyền phát hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nghành nghề dịch vụ y tế ; + Dự thảo văn bản lao lý đơn cử công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế ; + Dự thảo văn bản pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn, chức vụ so với cấp Trưởng, Phó những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thuộc và thường trực Sở Y tế ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Dự thảo quyết định hành động, thông tư riêng biệt và những văn bản khác thuộc thẩm quyền phát hành của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nghành nghề dịch vụ y tế ở địa phương ; + Dự thảo quyết định hành động xây dựng, sáp nhập, chia tách, giải thể những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc và thường trực Sở Y tế theo pháp luật của pháp lý ; + Dự thảo những văn bản pháp luật mối quan hệ giữa Sở Y tế với những Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác làm việc y tế ở địa phương ; giữa Phòng Y tế với những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai có tương quan về công tác làm việc y tế trên địa phận huyện ; + Dự thảo chương trình, giải pháp kêu gọi, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình và công tác làm việc y tế khác ở địa phương.

– Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

– Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

– Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:

+ Tổ chức tiến hành triển khai công tác làm việc truyền thông online, giáo dục nâng cao sức khỏe thể chất ;

+ Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.

– Về y tế dự phòng:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, nhìn nhận việc triển khai pháp luật trình độ, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về phòng, chống bệnh truyền nhiễm ; HIV / AIDS ; dự trữ và điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện ; bệnh không lây nhiễm ; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tâm thương tích ; sức khỏe thể chất thiên nhiên và môi trường, sức khỏe thể chất trường học, vệ sinh và sức khỏe thể chất lao động ; dinh dưỡng hội đồng ; kiểm dịch y tế biên giới ; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề dịch vụ gia dụng và y tế trên địa phận tỉnh ; + Chỉ đạo, tổ chức triển khai giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên do, phát hiện sớm và giải quyết và xử lý những bệnh truyền nhiễm gây dịch ; triển khai thông tin tình hình dịch theo lao lý của pháp lý ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo pháp luật của pháp lý ; + Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho những đối tượng người tiêu dùng theo pháp luật của pháp lý ; tổ chức triển khai tiếp đón hồ sơ, cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo tiêm chủng trên địa phận tỉnh theo pháp luật của pháp lý ; + Cấp, cấp lại, tịch thu giấy ghi nhận bảo đảm an toàn sinh học so với những phòng xét nghiệm theo lao lý của pháp lý ; + Làm đầu mối về công tác làm việc phòng chống tai hại của thuốc lá, phòng chống mối đe dọa của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa phận tỉnh ; + Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV / AIDS của tỉnh.

– Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực thi những văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật trình độ, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc so với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục sinh tính năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tinh thần theo phân cấp quản trị và theo phân tuyến kỹ thuật ; + Cấp, cấp lại, đình chỉ, tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, đình chỉ, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện bằng thuốc sửa chữa thay thế theo pháp luật của pháp lý ; + Cho phép những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vận dụng những kỹ thuật mới, giải pháp mới theo pháp luật của pháp lý.

– Về y dược cổ truyền:

+ Tổ chức thực thi việc thừa kế, phát huy, phối hợp y dược truyền thống với y dược văn minh trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, hồi sinh công dụng, đào tạo và giảng dạy cán bộ, nghiên cứu và điều tra khoa học và sản xuất thuốc y dược truyền thống tại địa phương ; + Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực thi những văn bản quy phạm pháp luật, lao lý trình độ, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc so với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục sinh công dụng bằng y dược truyền thống trên địa phận tỉnh theo phân cấp ; + Cấp, cấp lại, đình chỉ, tịch thu chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học truyền thống và cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, đình chỉ, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học truyền thống theo lao lý của pháp lý.

– Về dược và mỹ phẩm:

+ Hướng dẫn tiến hành và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa phận. Chỉ đạo, theo dõi việc tịch thu thuốc theo lao lý ; + Chỉ đạo, tiến hành công tác làm việc quản trị kinh doanh thương mại thuốc, hành nghề dược ( cấp, đình chỉ, tịch thu chứng từ hành nghề dược ), cấp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại thuốc, cấp số công bố mỹ phẩm theo đúng lao lý của pháp lý ; + Thực hiện quản trị giá thuốc, đấu thầu thuốc theo lao lý của pháp lý ; + Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc dược bệnh viện và những trách nhiệm khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

– Về an toàn thực phẩm:

+ Chủ trì, kiến thiết xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phát hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn thực phẩm so với những loại sản phẩm thực phẩm đặc trưng của địa phương theo pháp luật của pháp lý ; + Giám sát chất lượng loại sản phẩm và những cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại phụ gia thực phẩm, chất tương hỗ chế biến, dụng cụ tiềm ẩn, vật tư bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng vạn vật thiên nhiên, thực phẩm công dụng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và những thực phẩm khác trên địa phận theo phân cấp của Bộ Y tế ; + Tổ chức đảm nhiệm bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố tương thích pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm ; cấp giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thực phẩm so với cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ siêu thị nhà hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại những mẫu sản phẩm thực phẩm theo lao lý của pháp lý ; + Quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa phận ; quản trị điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn so với cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ siêu thị nhà hàng, bảo đảm an toàn thực phẩm tại những chợ trên địa phận và những đối tượng người tiêu dùng theo phân cấp quản trị ; + Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương.

– Về trang thiết bị và công trình y tế:

Hướng dẫn, nhìn nhận việc triển khai những pháp luật của pháp lý về trang thiết bị và khu công trình y tế.

– Về dân số – kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:

+ Tổ chức triển khai mạng lưới hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc nghành dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình ; chỉ huy, hướng dẫn những quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, tiến trình trình độ, nhiệm vụ về những dịch vụ chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản và kế hoạch hóa mái ấm gia đình ; + Tổ chức thực thi và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nhìn nhận việc thực thi chủ trương, chương trình, đề án, dự án Bất Động Sản, quy mô tương quan đến nghành nghề dịch vụ dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình và chăm nom sức khỏe thể chất sinh sản ; + Quyết định được cho phép thực thi kỹ thuật xác lập lại giới tính, triển khai kỹ thuật tương hỗ sinh sản theo lao lý của pháp lý ; + Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác làm việc dân số – kế hoạch hóa mái ấm gia đình của tỉnh.

– Về bảo hiểm y tế:

Tham mưu, chỉ huy, hướng dẫn tổ chức triển khai triển khai chủ trương, pháp lý về bảo hiểm y tế.

– Về đào tạo nhân lực y tế:

+ Tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực y tế và chủ trương tăng trưởng nguồn nhân lực y tế trên địa phận tỉnh ; + Quản lý cơ sở đào tạo và giảng dạy nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

– Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

– Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các Bộ liên quan và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

– Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Rate this post