Từ điển Tiếng Việt

son Tiếng Việt là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa từ son trong văn hóa truyền thống Nước Ta. Hiểu thêm từ ngữ Nước Ta ta với Từ Điển Số. Com .

Thông tin thuật ngữ son tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Bạn đang đọc: Từ điển Tiếng Việt

Định nghĩa – Khái niệm

son tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ son trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ son trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ son nghĩa là gì.

– 1 I. dt

. Thứ đá đỏ mài ra làm mực viết hoặc vẽ bằng bút lông: mài son nét son

. Sáp màu đỏ dùng để tô môi: má phấn môi son bôi son tô son điểm phấn. II. tt

. Có màu đỏ như son: đũa son sơn son

. khng. May mắn: Số nó son lắm.
– 2 (F. sol) dt. Tên nốt nhạc thứ năm, sau la trong gam đô bảy âm.
– 3 tt. Còn trẻ và chưa có con: đôi vợ chồng son thân son mình rỗi.

Thuật ngữ liên quan tới son

Tóm lại nội dung ý nghĩa của son trong Tiếng Việt

son có nghĩa là: – 1 I. dt.. . Thứ đá đỏ mài ra làm mực viết hoặc vẽ bằng bút lông: mài son nét son.. . Sáp màu đỏ dùng để tô môi: má phấn môi son bôi son tô son điểm phấn. II. tt.. . Có màu đỏ như son: đũa son sơn son.. . khng. May mắn: Số nó son lắm.. – 2 (F. sol) dt. Tên nốt nhạc thứ năm, sau la trong gam đô bảy âm.. – 3 tt. Còn trẻ và chưa có con: đôi vợ chồng son thân son mình rỗi.

Đây là cách dùng son Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ son là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post