sơn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Manu đóng một chiếc tàu và được con cá kéo cho đến khi chiếc tàu tấp trên một ngọn núi trong dãy Hy Mã Lạp Sơn.

Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.

jw2019

Sơn màu xanh được không?

How about blue?

OpenSubtitles2018. v3

Chén sơn mài được tô điểm tuyệt đẹp

A beautifully adorned lacquerware bowl

jw2019

Ashigaru giáp khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian, từ không có áo giáp để bọc thép tốt và có thể bao gồm nón lá được gọi là jingasa làm bằng sơn mài cứng da hoặc sắt, cuirasses (DO), mũ bảo hiểm (kabuto), mũ trùm bọc thép (tatami Zukin), tay áo bọc thép (kote), tóp mỡ (suneate), và cuisses (haidate).

Ashigaru armour varied depending on the period, from no armour to heavily armored and could consist of conical hats called jingasa made of lacquered hardened leather or iron, cuirasses (dō), helmets (kabuto), armoured hoods (tatami zukin), armored sleeves (kote), greaves (suneate), and cuisses (haidate).

WikiMatrix

Năm 1792, ông tham gia vào một trận hải chiến chống Tây Sơn, đánh chìm 5 tàu chiến, 90 thuyền kiểu và khoảng 100 tàu thuyền nhỏ hơn.

In 1792, he fought in the naval battle against the Tây Sơn in front of Qui Nhơn, sinking 5 warships, 90 galleys and about 100 smaller boats.

WikiMatrix

Quốc dân đảng chuyển thủ đô đến Nam Kinh và thi hành “huấn chính”, một giai đoạn trung gian của phát triển chính trị được phác thảo trong chương trình Tam Dân của Tôn Trung Sơn nhằm biến đổi Trung Quốc thành một quốc gia hiện đại.

The Kuomintang moved the nation’s capital to Nanjing and implemented “political tutelage”, an intermediate stage of political development outlined in Sun Yat-sen’s Sanmin program for transforming China into a modern democratic state.

WikiMatrix

Không may cho cả những người thăm quan và lịch sử thế giới, những gì còn lại của Mỹ Sơn vào thế kỉ 20 đó bị phá hủy bởi bom B-52 của Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ .

Unfortunately for both visitors and world history, much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American Vietnam War .

EVBNews

Ngồi sơn xe đi qua.

Sit son car come over .

QED

Đỗ Thị Hồng, 61 tuổi – nhà vận động tôn giáo thuộc nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn; bị bắt ngày 14 tháng Hai năm 2012 ở Phú Yên với cáo buộc là có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân (điều 79); hiện đang bị công an tỉnh Phú Yên tạm giam.

Do Thi Hong, 61 – Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious activist; arrested Feb 14, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). She is currently in the custody of the police of Phu Yen province.

hrw.org

Một quan chức cấp cao, Lý Sơn Hữu, cáo buộc ông đến thăm gái điếm.

A high-ranking official, Li Shanyou, accused Liu of visiting a prostitute .

WikiMatrix

Vài năm trước, một xưởng in đã bị cháy Và người ta nhận ra có một vài vấn đề liên quan đến khí độc – Đại loại là mấy thứ nó sinh ra khi sơn tường bị cháy.

A few years ago, the chapel burned down and the D.O.C. realized they had some toxic issues- – you know, asbestos, lead paint, you name it.

OpenSubtitles2018. v3

Như bức Phú Xuân Sơn Cư này

Like this painting

OpenSubtitles2018. v3

Dãy núi chính khác của Trung Á, dãy Thiên Sơn, viền phía bắc Tajikistan.

Central Asia’s other major mountain range, the Tian Shan, skirts northern Tajikistan.

WikiMatrix

Sau đso, để tránh lẫn lộn với những phù hiệu của Anh và Pháp, máy bay Hà Lan đã sơn một huy hiệu hình tam giác viền đen.

Later, to avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.

WikiMatrix

Ai đang sơn kia?

Who is painting the color?

QED

Trong năm 2011, người ta đã chi 3,4 triệu ringitđể cải tạo sân vận động để nâng cấp hệ thống chiếu sáng, sửa chữa mái nhà, cỏ mới cho sân và cũng như thay thế ghế bị phá hoại, cải tiến hệ thống âm thanh, nâng cấp phòng thay đồ, sơn lại một số phần của sân vận động, sửa chữa nhà vệ sinh cũng như các công trình tiện ích khác.

In 2011, RM 3.4 million was spent to renovate the stadium to upgrade the lighting system, roof repairs, new grass for the pitch as well as to replace vandalised seats, improving the sound system, upgrading the dressing rooms, repainting some parts of the stadium, repairing the washrooms as well as other facilities.

WikiMatrix

Sáng sớm ngày 9 tháng 4, các pháo thủ trong pháo đài Oscarsborg đã bắn vào tàu chỉ huy được sơn màu nổi bật trong đội hình, tàu tuần dương hạng nặng Blücher, vào khoảng 4h15.

In the early morning of 9 April, the gunners at Oscarsborg Fortress fired on the leading ship, Blücher, which had been illuminated by spotlights at about 04:15.

WikiMatrix

Năm 1966, công ty tập trung nhiều hơn vào Singapore, sau khi mua thêm các máy bay dòng Boeing 707s, mở trụ sở chính tại Singapore, công ty đổi tên thành Malaysia-Singapore Airlines – với một logo sơn màu vàng huỳnh quang nổi bật.

In 1966, the company focused more on Singapore, buying Boeing 707s, headquartering itself in that country, and renaming itself Malaysia-Singapore Airlines – with a notable fluorescent yellow livery.

WikiMatrix

Năm 1949, ông tham gia Ủy ban Giải phóng Quốc gia Khmer với chức vụ Tổng tham mưu trưởng, trong khi từ năm 1951 ông kết giao với lực lượng của Sơn Ngọc Thành tại Siem Reap, mặc dù ông vẫn tiếp tục hoạt động như là một viên tư lệnh địa phương duy trì quân đội của riêng mình.

In 1949 he joined the Khmer National Liberation Committee, becoming its Supreme Army Chief, then from 1951 he associated himself with the forces of Son Ngoc Thanh in Siem Reap, though he continued to operate as a regional warlord, maintaining his own troops.

WikiMatrix

Đó là ” Thanh Sơn… ”

That was obviously my “‘Green Mountain… “‘

OpenSubtitles2018. v3

Và mọi người có thể nhìn thấy chi tiết phần đồng được khắc và bề mặt được sơn acrylic.

And you can see the photoetched brass detailing, and the painted acrylic facade.

ted2019

Họ ngừng lại trong một thời gian ngắn ở Hạ Uy Di trước khi tàu cặp bến ở Vịnh Cựu Kim Sơn.

They made a brief stop in Hawaii before docking at San Francisco Bay.

LDS

Những chiếc B-26 đã được CIA chuẩn bị trên danh nghĩa Lữ đoàn 2506, và được sơn dấu hiệu của FAR (Fuerza Aérea Revolucionaria), lực lượng không quân cách mạng Cuba.

The B-26s had been prepared by the CIA on behalf of Brigade 2506, and had been painted with the false flag markings of the FAR, the air force of the Cuban government.

WikiMatrix

Tham dự các buổi họp một cách thụ động có thể ví như là việc tô sơn trên đốm rỉ.

(Hebrews 10:24, 25) Passively attending meetings could be likened to painting over a rust spot.

jw2019

Cô phải sơn theo cách này.

You must move the brush this way.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post