Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16 : 2019 / BXD

Sơn tường dạng nhũ tương là gì ?

Sơn tường dạng nhũ tương là hệ sơn phân tán hoặc hòa tan trong nước, được sử dụng để sơn trang trí, bảo vệ và hoàn thành xong khu công trình .
Sơn phủ là sơn tường dạng nhũ tương được sử dụng với mục tiêu là lớp phủ hoàn thành xong để bảo vệ và trang trí mặt tường trong và mặt tường ngoài những khu công trình .

Tại sao phải ghi nhận hợp quy Sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16 : 2019 / BXD ?

Ngày 31/12/2019 Bộ Xây Dựng ban hành phiên bản mới nhất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng là QCVN 16:2019/BXD và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 thay thế QCVN 16:2017/BXD.

Sơn tường dạng nhũ tương thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường).

Theo QCVN 16 : 2019 / BXD những mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa vật tư thiết kế xây dựng thuộc nhóm 2 khi lưu thông trên thị trường phải có giấy ghi nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và / hoặc thông tin đảm nhiệm hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi tổ chức triển khai, cá thể ĐK kinh doanh thương mại .
Sơn tường dạng nhũ tương nằm trong nhóm ” vật tư thiết kế xây dựng khác ” theo lao lý tại QCVN 16 : 2019 / BXD thì loại sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương bắt buộc phải ghi nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường .

Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16 : 2019 / BXD là gì ?

Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương là việc đánh giá, chứng nhận sơn tường dạng nhũ tương phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương ở đâu uy tín ?

Tổ chức chứng nhận hợp quy (tổ chức chứng nhận như ISOCERT) là tổ chức có năng lực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. 

Tổ chức ghi nhận hợp quy phải có Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí theo pháp luật tại Nghị định số 107 / năm nay / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nay của nhà nước lao lý về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ nhìn nhận sự tương thích .

Tổ chức (doanh nghiệp) có thể đăng ký chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương tại tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT.

Thủ tục công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương theo QCVN 16 : 2019 / BXD

Công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Trình tự công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Bước 1 : Đánh giá hợp quy theo QCVN 16 : 2019 / BXD

a ) Việc nhìn nhận hợp quy hoàn toàn có thể do tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định ( bên thứ ba ) hoặc do tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( bên thứ nhất ) triển khai .
Việc nhìn nhận hợp quy được triển khai theo phương pháp nhìn nhận sự tương thích pháp luật trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng .
Trường hợp sử dụng tác dụng nhìn nhận sự tương thích của tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế thì tổ chức triển khai nhìn nhận sự tương thích quốc tế phải được thừa nhận theo lao lý của pháp lý hoặc được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền chỉ định ;
b ) Kết quả nhìn nhận hợp quy là địa thế căn cứ để tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .

Bước 2 : Đăng ký bản công bố hợp quy vật tư kiến thiết xây dựng tại sở thiết kế xây dựng

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản trị ngành, nghành nghề dịch vụ và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chỉ định .

Hồ sơ công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Tổ chức, cá thể công bố hợp quy lập 02 ( hai ) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 ( một ) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 ( một ) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức triển khai, cá thể. Thành phần hồ sơ được pháp luật như sau :

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên hiệu quả ghi nhận hợp quy của tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định ( bên thứ ba ), hồ sơ công bố hợp quy gồm có :

a ) Bản công bố hợp quy
b ) Bản sao y bản chính sách vở chứng tỏ về việc thực thi sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( Giấy ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ĐK kinh doanh thương mại hoặc Đăng ký hộ kinh doanh thương mại hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Quyết định xây dựng hoặc Giấy tờ khác theo pháp luật của pháp lý ) ;
c ) Bản sao y bản chính giấy ghi nhận tương thích quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định cấp cho tổ chức triển khai, cá thể .
Trong quy trình xem xét hồ sơ, nếu thiết yếu sẽ xem xét, so sánh với bản gốc hoặc nhu yếu bổ trợ bản sao có công chứng ;

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên tác dụng tự nhìn nhận của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại ( bên thứ nhất ), hồ sơ công bố hợp quy gồm có :

a ) Bản công bố hợp quy
b ) Bản sao y bản chính sách vở chứng tỏ về việc thực thi sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy ( Giấy ĐK doanh nghiệp hoặc Giấy ĐK kinh doanh thương mại hoặc Đăng ký hộ kinh doanh thương mại hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc Quyết định xây dựng hoặc Giấy tờ khác theo lao lý của pháp lý ) ;
c ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy chưa được tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK cấp giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị ( ISO 9001, … ), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai, cá thể phải có tiến trình sản xuất kèm theo kế hoạch trấn áp chất lượng được thiết kế xây dựng, vận dụng .
d ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy được tổ chức triển khai ghi nhận đã ĐK cấp giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị ( ISO 9001 … ), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai, cá thể phải có bản sao y bản chính giấy ghi nhận tương thích tiêu chuẩn về mạng lưới hệ thống quản trị còn hiệu lực hiện hành ;
đ ) Bản sao y bản chính Phiếu tác dụng thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức triển khai thử nghiệm đã ĐK ;
e ) Báo cáo nhìn nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy và những tài liệu có tương quan ;
Trong quy trình xem xét hồ sơ, nếu thiết yếu sẽ xem xét, so sánh với bản gốc hoặc nhu yếu bổ trợ bản sao có công chứng .

Xử lý hồ sơ công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Hồ sơ công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương gửi tới cơ quan chuyên ngành được xử lý như sau:

 1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy không không thiếu, trong thời hạn 03 ( ba ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành thông tin bằng văn bản đề xuất bổ trợ những loại sách vở theo lao lý tới tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .

Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

 1. Đối với hồ sơ công bố hợp quy vừa đủ, trong thời hạn 05 ( năm ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành tổ chức triển khai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy :

a ) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không thiếu và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành phát hành Thông báo đảm nhiệm hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy .

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);

b ) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không thiếu nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông tin bằng văn bản cho tổ chức triển khai, cá thể công bố hợp quy về nguyên do không đảm nhiệm hồ sơ .

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

 1. Thông báo trên những phương tiện đi lại thông tin thích hợp về việc công bốhợp quy sơn tường dạng nhũ tươngcủa mình bảo vệ người sử dụng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương thuận tiện tiếp cận .

 1. Duy trì liên tục và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về sự tương thích của loại sản phẩmsơn tường dạng nhũ tươngđã công bố hợp quy ; duy trì việc trấn áp chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ .

 1. Sử dụng dấu hợp quy so vớisơn tường dạng nhũ tươngđã được công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo giải trình việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức triển khai ghi nhận được chỉ định .

 1. Khi phát hiện sự không tương thích củasơn tường dạng nhũ tươngđã công bố hợp quy trong quy trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức triển khai, cá thể phải :

a ) Kịp thời thông tin bằng văn bản về sự không tương thích với cơ quan chuyên ngành ;
b ) Tạm ngừng việc xuất xưởng và thực thi tịch thu loại sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương không tương thích đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sơn tường dạng nhũ tương không tương thích có rủi ro đáng tiếc cao gây mất bảo đảm an toàn cho người sử dụng ; ngừng quản lý và vận hành, khai thác những quy trình, dịch vụ, môi trường tự nhiên tương quan khi thiết yếu ;
c ) Tiến hành những giải pháp khắc phục sự không tương thích .
d ) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên ngành về tác dụng khắc phục sự không tương thích trước khi liên tục đưa những mẫu sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh thương mại .

 1. Lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản trị nhà nước như sau : 

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính, bản sao các giấy tờ và Hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận được chỉ định;

b ) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên tác dụng tự nhìn nhận của tổ chức triển khai, cá thể sản xuất, kinh doanh thương mại ( bên thứ nhất ), lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy gồm có những bản chính, bản sao những sách vở theo pháp luật tại khoản 2 Điều 14 và Hồ sơ tự nhìn nhận giám sát của tổ chức triển khai, cá thể theo kế hoạch giám sát .

 1. Cung cấp tài liệu chứng tỏ việc bảo vệ sự tương thích của mẫu sản phẩmsơn tường dạng nhũ tươngvới quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

 1. Cung cấp bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm 

  sơn tường dạng nhũ tương.

 2. Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm sơn tường dạng nhũ tươngđã công bố hợp quy .
Rate this post