Ý NGHĨA CỦA TRIẾT LÝ SỐNG (NÓ LÀ GÌ, KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA) – TÔN GIÁO VÀ TÂM LINH – 2022

Triết lý sống là gì:

Triết lý sống là một biểu lộ đề cập đến những nguyên tắc, giá trị và sáng tạo độc đáo chi phối lối sống của một người hoặc một nhóm và hướng dẫn hành vi của họ để tìm kiếm sự tự giác .Thành ngữ này có nghĩa là từ ” triết lý ” có nguồn gốc từ Hy Lạp, có nghĩa là ” tình yêu cho sự khôn ngoan hoặc kiến ​ ​ thức ” và thêm phần bổ trợ ” của đời sống “. Do đó, triết lý sống sẽ là tình yêu cho trí tuệ sống .
Biểu thức này thường được sử dụng để diễn đạt phương pháp mà một người hoặc một nhóm người nhận thức theo cách hiện có. Ví dụ : ” Triết lý sống của tôi là làm điều tốt mà không cần nhìn vào ai “. Nó cũng được sử dụng nhẹ như một ” lối sống ” tương tự. Ví dụ : ” Triết lý sống của anh ấy không tự do với hầu hết. “

Có nhiều loại triết lý sống trong xã hội. Nhiều người đến từ các tôn giáo hoặc tâm linh như Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Đạo giáo, v.v. Tuy nhiên, mặc dù mọi tôn giáo đều thể hiện một triết lý sống, nhưng không phải mọi triết lý sống đều tạo thành một tôn giáo. Cũng có những triết lý sống có bản chất bất khả tri.

Xem thêm:

  • Tôn giáo, triết học, tự giác.

Tất cả đều có điểm chung là họ đến từ sự rèn luyện tư tưởng quan trọng, vì họ cố gắng tìm ra cách tốt nhất để tồn tại của con người. Do đó, hơn cả một câu hỏi siêu hình, một triết lý sống là một quy tắc hướng dẫn thái độ của con người để đạt được sự tự giác, hòa bình và công lý.

Để hoàn toàn có thể nói về triết lý sống, cần phải có một lương tâm phản ánh trước thực chất của đời sống. Một triết lý của đời sống bắt nguồn từ một hành vi tâm lý có ý thức và có chủ ý về sự sống sót. Nói cách khác, nó dựa trên ý thức và sự hiểu biết về bản thân. Do đó, điều ngược lại là sống trong trạng thái tự động hóa hoặc tự động hóa .
Ngày nay có một sự bùng nổ của văn học tự lực dựa trên sự khai thác theo chủ đề của những triết lý sống. Điều này có nghĩa là một sự bùng nổ xuất bản thực sự trong 30 năm qua .

Rate this post