spray tiếng Anh là gì?

spray tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng spray trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ spray tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm spray tiếng Anh
spray
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ spray

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: spray tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

spray tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ spray trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ spray tiếng Anh nghĩa là gì.

spray /sprei/

* danh từ
– cành nhỏ (có hoa)
=a spray of peach-tree+ cành đào
– cành thoa
=a spray of diamonds+ cành thoa kim cương
– bụi nước (ở sóng tung lên, hoặc ở bình bơm phun ra…)
– chất bơm, thuốc bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu…)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bình bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu…)
– cái tung ra như bụi nước
=a spray of fireworks+ pháo hoa tung ra

* ngoại động từ
– bơm, phun (thuốc trừ sâu…)

Thuật ngữ liên quan tới spray

Tóm lại nội dung ý nghĩa của spray trong tiếng Anh

spray có nghĩa là: spray /sprei/* danh từ- cành nhỏ (có hoa)=a spray of peach-tree+ cành đào- cành thoa=a spray of diamonds+ cành thoa kim cương- bụi nước (ở sóng tung lên, hoặc ở bình bơm phun ra…)- chất bơm, thuốc bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bình bơm (nước hoa, thuốc trừ sâu…)- cái tung ra như bụi nước=a spray of fireworks+ pháo hoa tung ra* ngoại động từ- bơm, phun (thuốc trừ sâu…)

Đây là cách dùng spray tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ spray tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

spray /sprei/* danh từ- cành nhỏ (có hoa)=a spray of peach-tree+ cành đào- cành thoa=a spray of diamonds+ cành thoa kim cương- bụi nước (ở sóng tung lên tiếng Anh là gì?
hoặc ở bình bơm phun ra…)- chất bơm tiếng Anh là gì?
thuốc bơm (nước hoa tiếng Anh là gì?
thuốc trừ sâu…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) bình bơm (nước hoa tiếng Anh là gì?
thuốc trừ sâu…)- cái tung ra như bụi nước=a spray of fireworks+ pháo hoa tung ra* ngoại động từ- bơm tiếng Anh là gì?
phun (thuốc trừ sâu…)

Rate this post