Still là gì

Bạn đang xem:

Đứng yên; phẳng lặng; tĩnh mịch (cảnh) to stand still đứng im a still lake mặt hồ phẳng lặng to be in still meditation trầm tư mặc tưởng

Không có ga; không sủi bọt, không xì xì; không có bong bóng khí (rượu, bia…) still cider rượu táo không ga the still small voice (of conscience) tiếng gọi của lương tâm still waters run deep tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm ngầm chết voi
Mặc dù vậy; tuy nhiên; thậm chí như vậy; ấy thế mà he is old and still he is able ông ấy già rồi ấy thế mà vẫn có đủ năng lực
Lớn hơn về số lượng, lớn hơn về mức độ; thậm chí that would be nicer still/still nicer điều đó thậm chí còn hay hơn still greater achievements những thành tựu to lớn hơn nữa
Thêm vào; ngoài ra; tuy nhiên he came up with still more stories anh ấy đã nghĩ ra thêm nhiều câu chuyện nữa better/worse still thậm chí tốt hơn/tồi hơn

Sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự tĩnh mịch in the still of night trong sự yên tĩnh của ban đêm

Xem thêm:

Một bức ảnh về một cảnh của một bộ phim stills from a new film những ảnh lấy từ một bộ phim mới (được dùng để quảng cáo..)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) lặng, lắng đi the wind stills gió lặng the waves stilled những con sóng đã lặng
thiết bị chưng cất Bạn đang xem : Still là gì Đứng yên ; yên bình ; tĩnh mịch ( cảnh ) to stand still đứng im a still lake mặt hồ yên bình to be in still meditation trầm tư mặc tưởngKhông có ga ; không sủi bọt, không xì xì ; không có khủng hoảng bong bóng khí ( rượu, bia … ) still cider rượu táo không ga the still small voice ( of conscience ) tiếng gọi của lương tâm still waters run deep tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm ngầm chết voiMặc dù vậy ; tuy nhiên ; thậm chí còn như vậy ; ấy thế mà he is old and still he is able ông ấy già rồi ấy thế mà vẫn có đủ năng lựcLớn hơn về số lượng, lớn hơn về mức độ ; thậm chí còn that would be nicer still / still nicer điều đó thậm chí còn còn hay hơn still greater achievements những thành tựu to lớn hơn nữaThêm vào ; ngoài những ; tuy nhiên he came up with still more stories anh ấy đã nghĩ ra thêm nhiều câu truyện nữa better / worse still thậm chí còn tốt hơn / tồi hơnSự yên lặng, sự yên tĩnh, sự tĩnh mịch in the still of night trong sự yên tĩnh của ban đêmXem thêm : Sms Brandname Là Gì – 5 điều Cần Biết Về Sms Brandname Một bức ảnh về một cảnh của một bộ phim stills from a new film những ảnh lấy từ một bộ phim mới ( được dùng để quảng cáo .. ) ( từ hiếm, nghĩa hiếm ) lặng, lắng đi the wind stills gió lặng the waves stilled những con sóng đã lặngthiết bị chưng cấtGiải thích EN : 1. a distilling apparatus used to separate liquids by heating, then cooling to condense the vapor. a distilling apparatus used to separate liquids by heating, then cooling to condense the vapor. 2. specifically, in popular use, such an apparatus used in distilling alcoholic beverages.specifically, in popular use, such an apparatus used in distilling alcoholic beverages .

Giải thích VN: 1. Một thiết bị chưng cất sử dụng để tách chất lỏng băng nhiệt sau đó làm lạnh để làm hơi ngưng tụ./// 2. Một thiết bị sảư dụng trong chưng cất nước uống có cồn.

adjective at rest, buttoned up, clammed up, closed, close-mouthed, deathlike, deathly, deathly quiet, deathly still, fixed, halcyon, hushed, hushful, inert, lifeless, noiseless, pacific, peaceful, placid, restful, sealed, serene, silent, smooth, soundless, stable, stagnant, static, stationary, stock-still, tranquil, undisturbed, unruffled, unstirring, untroubled, whist, quiet, stilly, immobile, unmoving, calm, breathless, breezeless, windless, becalmed, dormant, impassive, inactive, inarticulate, inaudible, inoperative, languishing, latent, motionless, mum, quiescent, unperturbed
conjunction after all, besides, but, even, for all that, furthermore, howbeit, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, still and all, though, withal, yet
noun hush, noiselessness, peace, quietness, quietude, silence, soundlessness, stillness, tranquillity, quiet, immobility, languishment, lifelessness, quiescence, serenity, tranquility
verb allay, alleviate, appease, arrest, balm, becalm, calm, choke, compose, decrease volume, fix, gag, hush, lull, muffle, muzzle, pacify, quiet, quieten, settle, shush, shut down, shut up, silence, slack, smooth, smooth over, soothe, squash, squelch, stall, stop, subdue, tranquilize, also, besides, but, even, however, languish, likewise, moreover, nevertheless, nonetheless, though, yet
adverb also, besides, further, furthermore, item, likewise, more, moreover, too, yet, all the same, however, nevertheless, nonetheless

adjective at rest, buttoned up, clammed up, closed, close-mouthed, deathlike, deathly, deathly quiet, deathly still, fixed, halcyon, hushed, hushful, inert, lifeless, noiseless, pacific, peaceful, placid, restful, sealed, serene, silent, smooth, soundless, stable, stagnant, static, stationary, stock-still, tranquil, undisturbed, unruffled, unstirring, untroubled, whist, quiet, stilly, immobile, unmoving, calm, breathless, breezeless, windless, becalmed, dormant, impassive, inactive, inarticulate, inaudible, inoperative, languishing, latent, motionless, mum, quiescent, unperturbedconjunction after all, besides, but, even, for all that, furthermore, howbeit, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, still and all, though, withal, yetnoun hush, noiselessness, peace, quietness, quietude, silence, soundlessness, stillness, tranquillity, quiet, immobility, languishment, lifelessness, quiescence, serenity, tranquilityverb allay, alleviate, appease, arrest, balm, becalm, calm, choke, compose, decrease volume, fix, gag, hush, lull, muffle, muzzle, pacify, quiet, quieten, settle, shush, shut down, shut up, silence, slack, smooth, smooth over, soothe, squash, squelch, stall, stop, subdue, tranquilize, also, besides, but, even, however, languish, likewise, moreover, nevertheless, nonetheless, though, yetadverb also, besides, further, furthermore, item, likewise, more, moreover, too, yet, all the same, however, nevertheless, nonetheless

Xem thêm: Yêu xa là gì

Bạn đang đọc: Still là gì

Từ điển : Thông dụng | Toán và tin | Xây dựng | Điện lạnh | Kỹ thuật chung | Kinh tế
Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 16 VTCOnline, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-9743410. Fax: 04-9743413.

Xem thêm:

Liên hệ Tài trợ & Hợp tác nội dung
Hotline: 0942 079 358
Email: thanhhoangxuan

Chuyên mục: Địa chỉ : Tầng 16 VTCOnline, 18 Phố Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 04-9743 410. Fax : 04-9743 413. Xem thêm : Container Là Gì – đặc thù Kỹ Thuật Của Container hotline : 0942 079 358 E-Mail : thanhhoangxuanChuyên mục : Hỏi Đáp

Rate this post