Những điều cơ bản về tiền hưu bổng

Những điều cơ bản về tiền hưu bổng

Hướng dẫn cơ bản về :

  • tiền hưu bổng là gì
  • làm thế nào để tiết kiệm tiền hưu bổng
  • quý vị có thể làm gì để tăng tiền hưu bổng

Tiền hưu bổng là gì?

Tiền hưu bổng, hay còn gọi là ‘ hưu bổng ‘ ( super ), là tiền được chủ lao động của quý vị dành riêng ra trong suốt cuộc sống đi làm của quý vị để quý vị sống nhờ vào đó khi nghỉ hưu .

Tiền hưu bổng quan trọng đối với quý vị, bởi vì quý vị càng tiết kiệm được nhiều hưu bổng thì quý vị sẽ càng có thêm nhiều tiền khi nghỉ hưu.

Quý vị chỉ hoàn toàn có thể rút tiền hưu bổng của mình trong 1 số ít trường hợp nhất định – ví dụ : khi quý vị nghỉ hưu hoặc tròn 65 tuổi .

Tôi tiết kiệm tiền hưu bổng bằng cách nào?

Đối với hầu hết mọi người, chủ lao động trả những khoản tiền được gọi là – ‘ những khoản góp phần ‘ – vào một thông tin tài khoản tiền hưu bổng cho quý vị. Đây được gọi là ‘ bảo vệ hưu bổng ’. Họ trả những khoản góp phần này thêm vào tiền lương và những khoản tiền công của quý vị. Có những luật lệ về việc chủ lao động của quý vị phải trả bao nhiêu tiền hưu bổng .
Nói chung, chủ lao động của quý vị phải trả hưu bổng cho quý vị nếu quý vị :

  • 18 tuổi trở lên và được trả 450 AUD trở lên (trước thuế) trong một tháng dương lịch
  • dưới 18 tuổi, được trả 450 AUD trở lên (trước thuế) trong một tháng dương lịch và làm việc trên 30 tiếng một tuần.

Điều này được vận dụng mặc dầu quý vị thao tác trong thời điểm tạm thời, bán thời hạn hay toàn thời hạn và kể cả quý vị là người tạm trú. Quý vị cũng hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo nếu quý vị là nhà thầu được trả tiền đa phần cho lao động, ngay cả khi quý vị có số doanh nghiệp Úc ( ABN ) .

Tiền được trả vào quỹ hưu bổng của tôi như thế nào?

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm năm trước, chủ lao động của quý vị phải trả tiền hưu bổng tối thiểu ở mức 9,5 % số tiền quý vị kiếm được trong giờ thao tác thường thì của mình. Con số này dự kiến sẽ tăng dần trong những năm tới .
Số tiền kiếm được trong giờ thao tác thường thì là những gì quý vị thường kiếm được cho giờ thao tác thường thì, gồm có những khoản giao dịch thanh toán vượt định mức lao động, 1 số ít những khoản tiền thưởng nhất định, phụ cấp và 1 số ít ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Các khoản trả cho giờ làm thêm thường không được tính trong số tiền kiếm được trong giờ thao tác thường thì .
Quý vị cũng hoàn toàn có thể đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng của mình và nhiều lúc nhà nước Úc cũng góp tiền vào .

Nếu chủ lao động của tôi không trả đúng hưu bổng thì sao?

Hãy chuyện trò với chủ lao động của quý vị. Hãy hỏi xem bao lâu họ lại trả tiền hưu bổng của quý vị một lần, họ đang trả vào quỹ nào, và đang trả bao nhiêu .
Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra tờ Tờ tường trình cho thành viên ( Member Statement ) mới nhất từ quỹ hưu bổng của quý vị hoặc liên lạc quỹ này để xác nhận xem chủ lao động của quý vị đã trả tiền hưu bổng của quý vị hay không .

Nếu quý vị vẫn tin rằng chủ lao động của quý vị đang không trả hưu bổng mà quý vị có quyền được hưởng, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 13 10 20.

Tôi có nên cảnh giác với các nhà quảng bá cung cấp quyền truy cập sớm vào hưu bổng?

Cảnh giác với những kẻ tiếp thị phân phối những chương trình khác nhau để rút sớm tiền hưu bổng tiết kiệm ngân sách và chi phí của quý vị trước khi nghỉ hưu. Những kẻ tiếp thị cho những chương trình này sẽ cho quý vị biết là họ hoàn toàn có thể giúp quý vị rút sớm những khoản tiền hưu bổng tiết kiệm ngân sách và chi phí với những nguyên do như trả hết những khoản nợ, mua nhà hoặc xe hơi, hoặc thậm chí còn đi du lịch. Các chương trình này là phạm pháp và sẽ có mức phạt nặng nếu quý vị tham gia .

Ví dụ Phil tránh bị mắc bẫy

Suốt mấy tháng qua, tôi đã tiết kiệm chi phí tiền để mua một chiếc xe hơi. Một người bạn ở chỗ làm bảo với tôi rằng một người bạn của anh ta hoàn toàn có thể giúp tôi rút một phần số tiền hưu bổng của tôi để trả tiền xe .
Thật may là tôi đã kiểm tra trên trang web ATO và phát hiện ra đó là phạm pháp. Nếu tôi mà rút số tiền đó ra thì tôi đã bị đánh thuế ở mức 45 % rồi. Tôi suýt nữa đã phải đương đầu với tiền phạt và hoàn toàn có thể phải ngồi tù vì việc này – một sai lầm đáng tiếc phải trả giá đắt .
End of example

Xem thêm:

Tôi chọn quỹ hưu bổng bằng cách nào?

Hầu hết mọi người có thể chọn quỹ hưu bổng mà họ muốn các khoản đóng góp của mình được trả vào đó. Nếu quý vị đủ điều kiện, chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý vị Mẫu đơn lựa chọn tiêu chuẩn trong vòng 28 ngày kể từ ngày quý vị bắt đầu làm việc cho họ, để quý vị có thể đưa ra lựa chọn đó bằng văn bản. Nếu quý vị không chọn quỹ cho mình thì chủ lao động sẽ chọn một quỹ cho quý vị.

Tất cả những chủ lao động đều chỉ định một quỹ hưu bổng, hay ‘ quỹ mặc định ’ ( ‘ default fund ’ ) để họ trả những khoản bảo vệ tiền hưu bổng vào đó cho những nhân viên cấp dưới nào đã không chọn một quỹ mình muốn .
Nếu quý vị muốn những khoản góp phần của mình được trả vào một thông tin tài khoản hưu bổng hiện có nhưng không nhớ cụ thể của thông tin tài khoản quỹ hưu bổng này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng công cụ myGov để xem hàng loạt những thông tin tài khoản tiền hưu bổng của mình .

Làm thế nào để tôi theo dõi tiền hưu bổng tiết kiệm của mình?

Việc bảo vệ quỹ hưu bổng của quý vị có Số Hồ sơ Thuế ( TFN ) sẽ giúp quý vị thuận tiện theo dõi số tiền của mình, quy đổi giữa những thông tin tài khoản và nhận khoản tiền hưu bổng từ chủ lao động hoặc chính phủ nước nhà .
Quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra trong tờ tường trình mà họ gửi cho quý vị xem quỹ của mình có TFN hay không

Theo dõi hưu bổng bằng cách sử dụng myGov

Quý vị hoàn toàn có thể tạo thông tin tài khoản myGov và link với ATO để :

  • xem chi tiết về tất cả các tài khoản hưu bổng của quý vị, bao gồm cả các tài khoản mà quý vị bị thất lạc hoặc quên lãng.
  • tìm tiền hưu bổng ATO đang giữ. Nếu chính phủ, quỹ hưu bổng của quý vị hoặc chủ lao động của quý vị không thể tìm thấy một tài khoản để chuyển hưu bổng của quý vị sang thì chúng tôi sẽ thay mặt quý vị giữ nó
  • gộp nhiều tài khoản hưu bổng bằng cách chuyển tiền hưu bổng của quý vị sang tài khoản hưu bổng mà quý vị muốn. Nếu đây là hình thức chuyển từ quỹ này sang quỹ khác thì thường sẽ được xử lý trong vòng ba ngày làm việc.

Các bước tiếp theo:

Làm thế nào để tôi gia tăng hưu bổng?

Ngoài những khoản góp phần do chủ lao động chi trả, quý vị hoàn toàn có thể tự đóng thêm vào quỹ hưu bổng của mình. Quý vị hoàn toàn có thể ‘ quyết tử tiền lương ‘ để đóng hưu bổng từ khoản cống phẩm trước thuế hoặc góp phần vào hưu bổng từ khoản cống phẩm sau thuế .
Nếu quý vị chọn triển khai những khoản góp phần quyết tử tiền lương thì chủ lao động của quý vị hoàn toàn có thể góp phần bảo vệ tiền hưu bổng địa thế căn cứ trên mức lương mới đã giảm xuống của quý vị .
Có những số lượng giới hạn được gọi là ‘ caps ’ trên số tiền mà mỗi năm tài khóa quý vị hoàn toàn có thể góp phần vào tiền hưu bổng của mình mà không phải trả thêm thuế. Nếu quý vị góp phần nhiều hơn số lượng giới hạn này thì quý vị hoàn toàn có thể phải trả thêm thuế. Nếu quý vị đang định góp phần trên 25.000 AUD vào tiền hưu bổng của mình ( gồm có cả những khoản góp phần của chủ lao động ), hãy tìm hiểu thêm chuyên viên có trình độ thích hợp .

Các khoản đóng góp của chính phủ vào tiền hưu bổng

Nếu quý vị là người có cống phẩm thấp hoặc trung bình thì quý vị hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo nhận những khoản góp phần hưu bổng từ nhà nước Úc .

Xem thêm:

Tôi rút tiền hưu bổng bằng cách nào?

Nhìn chung, quý vị hoàn toàn có thể rút tiền hưu bổng khi quý vị nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong 1 số ít thực trạng nhất định, quý vị hoàn toàn có thể rút sớm được những khoản tiết kiệm chi phí tiền hưu bổng của mình, ví dụ điển hình như thực trạng khó khăn vất vả trầm trọng về kinh tế tài chính và những thực trạng ốm đau đơn cử .
Nếu quý vị cần rút một khoản tiền hưu bổng được bảo lưu của mình sớm hơn một cách hợp pháp, hãy hỏi quỹ hưu bổng của quý vị xem liệu quý vị hoàn toàn có thể rút được số tiền đó hay không trước khi nộp đơn xin .

Người tạm trú rời khỏi nước Úc

Nếu quý vị là người tạm trú đang thao tác tại Úc và quý vị đủ điều kiện kèm theo nhận hưu bổng thì chủ lao động của quý vị phải góp phần bảo vệ tiền hưu bổng cho quý vị. Quý vị hoàn toàn có thể được hoàn trả số tiền hưu bổng của mình sau khi quý vị rời khỏi Úc. Khoản tiền này được gọi là Khoản tiền hưu bổng rời khỏi nước Úc ( Departing Australia super payment – DASP ) .
Công dân New Zealand và thường trú nhân của Úc không đủ điều kiện kèm theo nhận khoản này .
Để xem quý vị có đủ điều kiện kèm theo hay không, và nộp đơn xin DASP trực tuyến hoặc bằng cách tải về những mẫu đơn giấy, hãy truy vấn ato.gov.au/departaustralia .

Tiền hưu bổng từ nước ngoài

Nếu quý vị đang mang tiền của chính mình hay các quỹ hưu trí của quý vị từ nước ngoài vào, thì có thể có các luật lệ thuế đặc biệt mà quý vị cần phải biết. Hãy nói chuyện với cố vấn thuế vụ hoặc đại diện di trú của quý vị.

Thông tin thêm

Nếu quý vị muốn biết thêm về hưu bổng, hãy truy cập ato.gov.au/super hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 13 10 20.

Nếu quý vị không nói thạo tiếng Anh và muốn nói chuyện với nhân viên thuế vụ, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch theo số 13 14 50 để cuộc gọi của quý vị được hỗ trợ.

A basic guide about what superannuation is, how to save it and what you can do to grow it .

Rate this post