Tài chính công – Wikipedia tiếng Việt

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

Sự thiết yếu khách quan của Tài chính công[sửa|sửa mã nguồn]

Hai yếu tố tiền đề quyết định hành động sự sinh ra của Tài chính công[sửa|sửa mã nguồn]

Nhà nước

Nhà nước sinh ra mang đặc thù khách quan nhưng tồn tai lại mang đặc thù chủ quan Nhà nước có 2 tính năng chính là trấn áp đấm đá bạo lực và tổ chức triển khai quản trị. Nhà nước bộc lộ tính năng trấn áp của mình để ship hàng quyền lợi cho nhà nước, đơn cử ở Nước Ta : trải qua 2 cơ quan là Bộ Công An và Bộ Quốc phòng. Nhà nước tổ chức triển khai quản trị trong 2 nghành nghề dịch vụ chính là kinh tế tài chính và xã hội .

Nền kinh tế hàng hóa tiền tệ

kể từ khi xã hội Open chiếm hữu về tư liệu sản xuất và loại sản phẩm làm ra đã làm cho nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa sinh ra và tiền tệ khởi đầu Open

Xét về mặt hình thức là các hoạt động thu, chi tiền tệ của nhà nước gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tài chính công nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá công cho xã hội.
Xét về mặt thực chất: tài chính công phản ánh các quan hệ kinh tế trong phân phối nguồn tài chính quốc gia phát sinh giữa các cơ quan công quyền của nhà nước với các chủ thể khác trong nền kinh tế nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cho xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đặc điểm của tài chính công[sửa|sửa mã nguồn]

Gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước

Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước.
Các quyết định của nhà nước được thể chế bằng luật do cơ quan quyền lực cao nhất phê chuẩn. Việc tạo lập và sử dụng quỹ công phụ thuộc vào quan điểm của nhà nước và các mục tiêu kinh tế-xã hội quốc gia đặt ra trong từng thời kì.

Chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng

Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia nên hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác

Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được

Chủ yếu mang đặc thù không hoàn trả trực tiếp nên không hề nhìn nhận hiệu suất cao một cách đơn cử, đúng chuẩn. Tuy nhiên, hiệu suất cao của tài chính công hoàn toàn có thể xác lập một cách tương đối trải qua những chỉ tiêu kinh tế-xã hội như vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, tỷ suất thất nghiệp, hộ nghèo, tỷ suất thất học …

Phạm vi hoạt động rộng

Tài chính công gắn liền với những việc thực thi những tính năng, trách nhiệm của nhà nước, được bộc lộ trên toàn bộ những nghành nghề dịch vụ từ kinh tế tài chính, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, … Hoạt động thu chi tài chính công có ảnh hưởng tác động đến thu nhập của hầu hết những chủ thể trong nền kinh tế tài chính kể cả chủ thể góp vốn đầu tư hay tiêu dùng. Tuy nhiên, khoanh vùng phạm vi và mức độ tác động ảnh hưởng tuỳ thuộc vào chủ trương tài chính công, toàn cảnh kinh tế-xã hội vương quốc trong từng thời kì và tuỳ thuộc vào từng chủ thể .

Rate this post