Tài chính doanh nghiệp – Wikipedia tiếng Việt

Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.

Mục đích tối đa hóa quyền lợi chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của kim chỉ nan tài chính doanh nghiệp văn minh. Tuy vậy một số ít học giả và nhà chỉ huy doanh nghiệp không đống ý với tiềm năng này. Robert Martin [ 1 ] cho rằng doanh nghiệp nên tập trung chuyên sâu vào tiềm năng thỏa mãn nhu cầu tối đa người mua. Trả lời phỏng vấn trên Financial Times, CEO của Unilever Paul Polman [ 2 ] và nguyên CEO của General Electric Jack Welch [ 3 ] đống ý cho rằng họ ” không thao tác vì giá trị chủ sở hữu “, ” giá trị chủ sở hữu là sáng tạo độc đáo tồi tệ nhất trên đời “. Báo The Economist lý giải rằng ” yếu tố không phải ở chỗ giá trị chủ sở hữu, mà là việc sử dụng sự tăng giá thời gian ngắn của CP làm đại diện thay mặt cho nó ” [ 4 ] .Thuật ngữ ” Tài chính doanh nghiệp ” hoàn toàn có thể gây ra lầm tưởng đây là môn học điều tra và nghiên cứu những yếu tố tài chính của mọi mô hình doanh nghiệp. Thực tế từ gốc tiếng Anh của ” tài chính doanh nghiệp ” là ” Corporate Finance “, có nghĩa là tài chính công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn. Một số dịch giả khuyến nghị rằng nên gọi môn học này là ” Tài chính công ty ” để tránh gây nhầm lẫn. Mặc dù những nguyên tắc cơ bản của tài chính doanh nghiệp hoàn toàn có thể vận dụng cho mọi mô hình doanh nghiệp, nhưng nhiều yếu tố chỉ vận dụng được cho doanh nghiệp nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.
Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp:
– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.
– Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

  1. ^ Robert Martin ( 2010 ), ” The Age of Customer Capitalism “, Harvard Business Review .
  2. ^

    “Unilever warning on “shareholder value””, Financial Times.

  3. ^ Welch condemns share price focus, Financial Times .
  4. ^

    The Economist “Shareholders v stakeholders: A new idolatry”.

Rate this post