Tái đầu tư là gì?

Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn, gia tài theo những hình thức và phương pháp do pháp lý pháp luật để thực thi hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu doanh thu hoặc quyền lợi kinh tế tài chính, xã hội khác .
Theo Điều 21 Luật đầu tư số 61/2020 / Qh14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ( sau đây gọi là Luật đầu tư 2020 ) có những hình thức đầu tư ở Nước Ta gồm có đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; Đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp ; triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC và những hình thức đầu tư, mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới theo pháp luật của nhà nước .
Tiền thu được hoàn toàn có thể gồm có bất kể khoản phân phối nào được thanh toán giao dịch từ khoản đầu tư gồm có cổ tức, tiền lãi hoặc bất kỳ hình thức phân phối nào khác tương quan đến quyền sở hữu khoản đầu tư. Nếu không được tái đầu tư, những khoản tiền này sẽ được trả cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt. Doanh nghiệp xã hội chủ yếu tái đầu tư trở lại hoạt động giải trí của chính mình .

Luật đầu tư 2020 không có quy định về khái niệm của tái đầu tư, tuy nhiên theo Khoản 1 Điều 67 Luật đầu tư 2020 có quy định về việc sự dụng lợi nhuận ở nước ngoài vào việc tái đầu tư. Cụ thể như sau:

Bạn đang đọc: Tái đầu tư là gì?

“Điều 67. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài

1. Nhà đầu tư được giữ lại doanh thu thu từ đầu tư ở quốc tế để tái đầu tư trong trường hợp sau đây :
a ) Tiếp tục góp vốn đầu tư ở quốc tế trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo ĐK ;
b ) Tăng vốn đầu tư ra quốc tế ;
c ) Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư mới ở quốc tế. ”

Tái đầu tư là việc sử dụng cổ tức, tiền lãi hoặc bất kì hình thức cung cấp thu nhập nào khác nhận được từ một khoản đầu tư để mua thêm cổ phiếu hoặc các đơn vị khác, thay vì nhận các khoản phân phối bằng tiền mặt.

Tái đầu tư là một tuyệt kỹ tuyệt vời để nâng cao đáng kể thành quả của một khoản đầu tư sàn chứng khoán, quỹ tương hỗ hoặc quỹ đầu tư ETF theo thời hạn. Tái đầu tư diễn ra khi một người đầu tư sử dụng tiền mang lại được phân phối từ quyền sở hữu của một khoản đầu tư để mua thêm CP hoặc những công ty khác của cùng một khoản đầu tư .
Tiền thu được hoàn toàn có thể gồm có bất kỳ hình thức cung ứng nào được chi trả từ khoản đầu tư gồm có cổ tức, tiền lãi … tương quan đến quyền sở hữu đầu tư. Nếu như không tái đầu tư, những khoản tiền này hoàn toàn có thể được trả cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt. công ty xã hội luôn tái đầu tư trở lại hoạt động giải trí của chủ yếu họ .
+ Doanh nghiệp xã hội phải phân phối tiêu chuẩn : Sử dụng tối thiểu 51 % tổng doanh thu sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm mục đích thực thi tiềm năng đã ĐK. Doanh nghiệp xã hội phải thông tin với cơ quan có thẩm quyền khi chấm hết triển khai tiềm năng xã hội, môi trường tự nhiên hoặc không sử dụng doanh thu để tái đầu tư ( Theo Điểm c Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ) .
+ Thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tái đầu tư, nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ. ( theo Khoản 3 Điều 36 Luật quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp năm năm trước ) .

+ Cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm là tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học; các cổ đông hoặc các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ. (theo Khoản 7 Điều 4 Luật Giáo dục đại học năm 2012).

Có thể hiểu tái đầu tư là việc sử dụng cổ tức, tiền lãi hoặc bất kỳ hình thức phân phối thu nhập nào khác nhận được từ một khoản đầu tư nhất định để mua thêm CP hoặc những đơn vị chức năng, doanh nghiệp khác thay vì nhận những khoản phân phối bằng tiền mặt .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật đầu tư .

Luật Hoàng Anh

Rate this post